Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Lokalny Inkubator NGO
we Wrocławiu #1

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wrocławskiego, miasta Wrocław oraz grupy nieformalne do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Lokalnym Inkubatorze dla Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu #1.

Lokalny Inkubator NGO we Wrocławiu #1 świadczy następujące usługi:

Doradztwo

stacjonarne, telefoniczne oraz e-mailowe
 • Zakładanie organizacji – obowiązki rejestracyjne, statut/ regulamin, wnioski do KRS, powołanie zarządu, podstawowe zasad funkcjonowania organizacji, sfery działalności pożytku publicznego itp.,
 • Pozyskiwanie funduszy na działania (granty, darowizny, 1%, zbiórki publiczne itp.) i doradztwo dotyczące pisania projektów,
 • Elementy księgowości w tym w szczególności: sprawozdawczość/rozliczenie projektów, a także prawidłowe rozliczania w wewnątrz organizacji w tym m.in. z zakresu: prowadzenia rachunkowości, prawidłowego opisywania dokumentów, sporządzania sprawozdań finansowych, przestrzeganie zobowiązań podatkowych, terminy składania dokumentów i zeznań itp.,
 • Elementy kadrowe i zarządzanie zespołem (umowy o pracę/ cywilnoprawne/ wolontariackie, akta osobowe, ZUS, RODO itp.),
 • Elementy marketingowe (komunikacja marketingowa, budowanie relacji z klientami, marka, współpraca z mediami, tworzenie treści na www, portale społecznościowe, tworzenie grafik itp.),
 • Sprawozdawczość z działalności organizacji (merytoryczna, finansowa, w tym OPP, CIT-8, deklaracje podatkowe) oraz sprawozdawczość projektowa (merytoryczna, finansowa),
 • Likwidacja organizacji – przygotowanie dokumentacji, zgłoszenie do KRS, powołanie likwidatora itp.,
 • Elementy animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między- i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie.

Powyższe zagadnienia są przykładowe, natomiast można się do nas zwrócić ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem organizacji pozarządowej. Postaramy się rzetelnie odpowiedzieć na każde pytanie.


Warsztaty/szkolenia

wynikające z zapotrzebowania lokalnej społeczności
 • Fundraising – pozyskiwanie środków na działalność organizacji – środki krajowe i zagraniczne, dopasowanie danej oferty do potrzeb indywidualnych klientów;
 • Zarządzanie organizacją – planowanie działań organizacji, budowanie zespołu oraz zarządzanie finansami;
 • Finanse w organizacji – aspekty prawne i księgowe funkcjonowania organizacji, w tym zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenie księgowości, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza;
 • Zarządzanie projektami – określanie potrzeb grup docelowych, definiowanie celów projektu, produktów i rezultatów projektu, definiowanie zadań i etapów w projekcie, rola kamieni milowych, zarządzanie zasobami w projekcie, zarządzanie ryzykiem;
 • Wolontariat w organizacji – współpraca z wolontariuszem, rodzaje wolontariatu, motywowanie wolontariuszy, rekrutacja wolontariuszy, sposoby nagradzania wolontariusza, rozwiązywanie sytuacji problemowych;
 • Inne (tematy wynikające z zapotrzebowania organizacji pozarządowych).

Tutoring

Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowej „szyte na miarę”, w pełni dostosowane do aktualnych potrzeb organizacji. Dzięki diagnozie i kompleksowemu wsparciu we wszystkich wymagających zmiany obszarach działalności, organizacja będzie mogła odkryć braki i bariery rozwojowe, poszukać własnej ścieżki rozwoju oraz wprowadzić zmiany w organizacji.


Więcej informacji

Skontaktuj się z nami i umów się na doradztwo już dziś!

Do pobrania

Chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz konsultacji?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty naszego Lokalnego Inkubatora NGO we Wrocławiu #1!
Bądź w kontakcie

Skontaktuj się z nami

Bez względu na to czy chcesz się dowiedzieć więcej o wybranym zagadnieniu, potrzebujesz prostej konsultacji swojego pomysłu czy też specjalistycznego doradztwa – służymy wsparciem!

Lokalizacja

ul. Kołłątaja 31 / 1-2
50-004 Wrocław
woj. dolnośląskie

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  10.00 – 12.00
 • Środa
  15.00 – 17.00
 • Czwartek
  15.00 – 17.00

Umów się na wizytę

Skontaktuj się z nami i umów się na doradztwo już dziś!
Koronawirus:

Stosujemy wskazania ochrony sanitarnej – zachowujemy dystans, nosimy maseczki i dezynfekujmy dłonie oraz przestrzeń roboczą.

Doradcy Lokalnego Inkubatora NGO we Wrocławiu #1r:

Marta Michałowska

Doradca ds. NGO

Maria Mika

Doradca ds. NGO

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, to związek stowarzyszeń (aktualnie zrzeszający 235 organizacji członkowskich), który działa nieprzerwanie od 2004 roku na rzecz III sektora na Dolnym Śląsku.

Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń, inicjowanie wspólnych działań różnych środowisk i branż. DFOP pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich. Federacja działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, reprezentuje organizacje pozarządowe wobec władz samorządowych i administracji publicznej, konsolidując środowisko, wspierając rozwój inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Federacja prowadzi największe we Wrocławiu Centrum Aktywności Lokalnej, a także Centrum Dialogu Obywatelskiego (zasięg wojewódzki) – miejsce otwarte na dialog i współpracę oraz tworzenie relacji społecznych w przestrzeni lokalnej, miejskiej i regionalnej oraz wojewódzkiej. DFOP ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów grantowych: Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw (od 2014 roku do chwili obecnej ) oraz Dolnośląskich Małych Grantów (od 2017 roku do chwili obecnej).

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu działań monitorujących i rzeczniczych oraz aktywnego dialogu w województwie. Posiadamy dużą sieć kontaktów i relacji, m.in.: zbudowaliśmy Sieć Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku.

Jako Federacja prowadzimy odpłatną (głównie w zakresie szkoleniowym i doradczym, organizacji wydarzeń) i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Kilka wskazówek, dzięki którym Twoja pierwsza wizyta przebiegnie sprawniej

Poznaj formularze projektowe

Nasze usługi są bezpłatne, dzięki dofinansowaniu z różnych programów. Te wymagają formalności – zapoznaj się z formularzami, które należy wypełnić na miejscu. Możesz je wypełnić częściowo w domu, by zaoszczędzić czas. W razie pytań – pomożemy Tobie ze wszystkimi formalnościami na miejscu.

Do pobrania

Przygotuj się

Spotkanie z doradcą to nie jest egzamin, więc w sumie nie musiałbyś się w żaden sposób przygotowywać… Ale przecież chodzi o to, aby dowiedzieć się jak poradzić sobie z wyzwaniami. Żeby doradca udzielił Ci rzetelnej i kompleksowej porady, musi uzyskać niezbędne informacje.

Poniżej kilka wskazówek jak przygotować się na wizytę w Lokalnym Inkubatorze NGO.
 1. Przemyśl i przypomnij sobie szczegóły dotyczące stanu faktycznego Twojej sprawy

  Podstawowe znaczenie będzie miało ustalenie jakiej porady oczekujesz od doradcy. Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na dany temat, to nie musisz się w żaden sposób przygotowywać. Jeśli jednak – co zdarza się najczęściej – chcesz uzyskać konkretną poradę dotyczącą Twojej sprawy, musisz być przygotowany na udzielenie odpowiedzi na pytania.

  Pytania będą różne, w zależności od tego z jaką sprawą do nas przychodzisz. Na pewno zapytamy o stan faktyczny, planowane działania, ich cel, oczekiwane rezultaty, szacowane harmonogramy, posiadane zasoby, docelowych odbiorców działań, wstępne daty, liczby.

 2. Przemyśl i przygotuj pytania

  Umawiasz się z doradcą, po to żeby uzyskać konkretne i potrzebne informacje. Oczywiście Doradcy NGO w naszym Inkubatorze udzielą porady również bez Twoich szczegółowych pytań, jednak czasem po głowie może Ci chodzić pytanie czy wątpliwość dotycząca pobocznej kwestii lub tylko częściowo związanej z tematem porady, więc nawet możemy nie wiedzieć że takiej odpowiedzi oczekujesz. Zadawaj pytania! Po to przecież do nas przychodzisz. Możesz zanotować sobie pytania, żeby o żadnym nie zapomnieć.

 3. Przygotuj i zabierz ze sobą dokumenty

  Zdecydowanie będziemy chcieli się zapoznać z dokumentami dotyczącymi twojego problemu. Jeśli nie wiesz, które dokumenty mogą okazać się ważne – weź wszystkie! Zrobimy wspólnie selekcję na spotkaniu. Lepiej żebyś miał za dużo dokumentów i niekoniecznie wszystkie potrzebne, niż żebyś pominął chociaż jeden istotny.

  Pamiętaj też, że jeśli tych dokumentów jest dużo lub są pokaźnej objętości (chociażby umowy, regulaminy konkursów, wnioski projektowe, wzory statutu czy inne dokumenty, itp.) to możesz, a nawet wskazane jest żebyś te dokumenty przyniósł / wysłał skany mailem jeszcze przed spotkaniem. Na spotkaniu otrzymasz już konkretne odpowiedzi, a nie będziesz czekał aż któreś z nas przeczyta 50 stron. Jeśli na spotkaniu zaskoczysz nas ogromnym plikiem dokumentów, może się okazać, że będziemy musieli zapoznać się z nimi na spokojnie i przemyśleć temat, więc konieczne będzie umówienie kolejnego terminu spotkania na inny dzień.

Deklaracja dostępności

W Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych od początku swojej działalności staramy się odpowiadać na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami i zapewniać możliwie szeroką dostępność naszych usług.