Ułatwienia dostępu

Skip to main content

O projekcie – Ostry Dyżur

Pozarządowy Ostry Dyżur

Krótki opis projektu: 

Projekt został opracowany przy współpracy 12 NGO wspierających: 11 inkubatorów NGO w Ząbkowicach Śl., Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Złotoryi, Lubaniu i Zgorzelcu, Głogowie, Trzebnicy, Żmigrodzie i Brzegu Dolnym i Wrocławiu.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie merytoryczne skierowane przede wszystkim do NGO o małym doświadczeniu, zlokalizowanych na obszarach z utrudnionym dostępem do programów pomocowych i rozwojowych, w tym do organizacji na obszarach wiejskich. Ponadto projekt przewiduje promocję 3. sektora w regionie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej.

Projekt zakłada współpracę ponadnarodową z organizacją z Islandii oraz komponent rozwoju instytucjonalnego.

Założenia projektu były konsultowane z organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi wspierające na Dolnym Śląski i potencjalnymi odbiorcami projektu (NGO i JST).

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału dolnośląskich NGO w okresie 24 miesięcy.

Czas realizacji zadania: od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2023 r.

Planowane zadania

Dyżury doradcze dla przedstawicieli NGO

w zakresie zarządzania, pozyskiwania i rozliczania środków, budowania wizerunku organizacji, aspektów formalno-prawnych itd.

Doradcy dyżurują w każdym z inkubatorów min. 3 x w tygodniu.

Szkolenia dla przedstawicieli NGO

średnio w każdym z 10 inkubatorów planujemy przeprowadzić 2 szkolenia dla liderów NGO w z zakresu niezbędnego dla prawidłowego zarządzania NGO. Szkolenia będą dostosowywane do aktualnych potrzeb NGO, która może wynikać z sytuacji epidemiczne, nowych grantów, nowych przepisów dot. sektora itd.

Szkolenia będą odbywały się zarówno w formie tradycyjnej jak i internetowej (w przypadku utrzymania się restrykcji związanych z pandemią lub krótkich form szkoleniowych).

Dyżury eksperckie

realizowane w formie online – dostępne dla wszystkich przedstawicieli NGO z województwa. W ramach działania 1 raz w miesiącu organizujemy spotkania z ekspertami z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności obywatelskiej (np. prawo, finanse, działalność odpłatna etc.). 

Szczegóły o aktualnych spotkaniach z ekspertami znajdą Państwo na profilu facebookowym Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO

Tutoring 

realizujemy w ramach projektu 100 usług rozwojowych przeprowadzonych na podstawie pogłębionej analizy potrzeb danej organizacji, usługa będzie nastawiona na zmianę w NGO, dzięki kompleksowemu wsparciu we wszystkich wymagających zmiany obszarach działalności.

Wsparcie polega na mi.in.  przygotowaniu procedur, dokumentów, planu finansowania organizacji, opracowania planu działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz planu marketingowego NGO. 

Promocja dolnośląskich NGO 

Planujemy promować działalność dolnośląskich organizacji pozarządowych zarówno wśród innych NGOsów jak również w otoczeniu. Promocja pozwoli poprawić wizerunek organizacji i poszerzyć wiedzę mieszkańców regionu na temat działalności trzeciego sektora. 

Współdzielnik

To baza internetowa do wymiany zasobów czy współdzielenia się posiadanymi zasobami pomiędzy dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi. W ramach zadania zostanie utworzona internetowa baza z możliwości zainstalowania w telefonach, która będzie pozwalała na szerokie filtrowanie pod kątem rodzajów zasobów jak i geograficznie. Dzięki temu organizacje pozarządowe będą mogły wyszukać niezbędnych zasobów oferowanych zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie przez inne organizacje, które są im niezbędne do prowadzenia działań statutowych.

Wizyta studyjna u Partnera islandzkiego 

Podczas wizyty zapoznamy się z ofertą kierowaną do społeczeństwa przez islandzkiego partnera oraz wykorzystywanymi przez niego technologiami i źródłami finansowania organizacji. Wizyta ma również pokazać dobre praktyki rozwiązań stosowanych przez partnera w zakresie wykorzystania narzędzi elektronicznych do wspierania procesów demokratycznych, współuczestnictwa NGO w tworzeniu polityk publicznych, konsultacji programów i narzędzi. 

Realizatorzy 

Liderem Partnerstwa jest Fundacja „Merkury” z siedzibą w Wałbrzychu. 

Partnerzy projektu: 

 Inkubatory realizujące wsparcie w ramach projektu

Inkubator NGO w Ząbkowicach Śląskich – Fundacja Dobrych Działań

Plac M. Skłodowskiej – Curie 1/13

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 606 333 989 

@: fddfundacja@gmail.com

Inkubator NGO w Głogowie-  Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

ul. Perseusza 13

67-200 Głogów

tel: 512 370 472

@: doradztwo-ngo@flis.org.pl

Inkubator NGO w Jeleniej Górze – Fundacja Jagniątków:

ul. 1 Maja 27/304

58-500 Jelenia Góra

tel: 75 646 02 22

@: inkubatorngo@jagniatkow.org.pl

Inkubator NGO w Wałbrzychu  – Fundacja „Merkury”

ul. Beethovena 10

58-300 Wałbrzych

(poniedziałek-piątek 8:00-16:00)

tel. 74 666 22 22

e-mail: inkubator.ngo@merkury.org.pl

Inkubator NGO w Dzierżoniowie  – Fundacja „Merkury”

ul. Świdnicka 38 p. 216

58-200 Dzierżoniów

tel. 74 832 62 29 / 74 666 22 00

e-mail: inkubator.ngo@merkury.org.pl

Inkubator NGO w Górze – Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza

ul. Podwale 24

56-200 Góra

tel: 600 115 647 / 536 152 436

@: inkubator.gora@gmail.com / biuro@fundacja_machniewicza.pl

Inkubator NGO w Zgorzelcu – Interclub Femina

ul. Warszawska 1/113

59-900 Zgorzelec

tel. 609132953

e-mail : interclub.femina@interia.pl

Inkubator NGO w Brzegu Dolnym – Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO

ul. Towarowa 3

56-120 Brzeg Dolny

tel: 602 194 612

@: stowarzyszeniepropago@gmail.com

Inkubator NGO w Trzebnicy – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

ul. Obrońców Pokoju 1A/1

55-100 Trzebnica

(poniedziałek-piątek 8:00-16:00)

tel. 71 312 38 09

e-mail: lgdkwt@wp.pl

Inkubator NGO we Wrocławiu –  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Kołłątaja 31 / 1-2

50-004 Wrocław

tel.: 699 858 391

e-mail: dfop@dfop.org.pl

Finansowanie projektu 

Projekt jest finansowany ze środków Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego