Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO

Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO jest nieformalnym i dobrowolnym porozumieniem o współpracy autonomicznych i równoprawnych organizacji pozarządowych z terenu dolnośląskiego, działających w sferze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Krótka historia sieci

Dolnośląska Sieć Inkubatorów Organizacji Pozarządowych DSINGO powstała po zakończeniu działalności Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych prowadzonych od 2011r. w ramach wieloletniego projektu pn. Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizacje wspierające, które prowadziły wsparcie o charakterze doradczo-informacyjnym, animacyjnym i edukacyjnym w ramach Punktów Konsultacyjno-Doradczych, znając problemy lokalnych organizacji pozarządowych oraz potrzeby i wyzwania, przed którymi niejednokrotnie stają działacze III sektora, wiedziały, że pomimo braku finansowania, nie mogą zaprzestać prowadzenia swojej działalności w tym obszarze i powinny w dalszym ciągu zapewniać dostępność do kompleksowych usług wsparcia dla podmiotów III sektora, szczególnie tych, które z różnych powodów są pozbawione takiej możliwości. Dlatego cześć z tych organizacji wspierających, postanowiła utworzyć nieformalną Dolnośląską Sieć Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, a swoje wsparcie kontynuować pomimo braku finansowania.

Istotnym impulsem dla powstania DSINGO była potrzeba utrzymania i rozwoju wypracowanego już potencjału wsparcia infrastrukturalnego organizacji pozarządowych i animacji społeczno-kulturalnej w środowiskach lokalnych, który to jednocześnie pozwala być blisko lokalnych organizacji i zapewnia systemowe wsparcie organizacji w województwie dolnośląskim.

Lata 2019 i 2020 to czas burzliwych i gorących dyskusji, ścierania się różnych poglądów dotyczących tego jaką Sieć chcemy uformować, w jaki sposób ma ona działać, jak ma być zarządzania i jakie wartości mają jej przyświecać. To czas intensywnej pracy nad opracowaniem oferty dopasowanej dla naszych odbiorców i opartej o ich potrzeby.

Organizacje partnerskie

Dzięki przekonaniu o słuszności i celowości kontynuowania działań wspierających dolnośląski III sektor oraz podjęciu zdecydowanych działań w 2020r. powstało nieformalne partnerstwo tj. Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO, składająca się z 11 organizacji założycielskich / inkubatorów z Dolnego Śląska:

Dołącz do naszej sieci

Jeśli wasza organizacja pozarządowa pewnie działa w swojej lokalnej społeczności i chcielibyście podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi organizacjami oraz obywatelami wkraczającymi w świat obywatelskiej aktywności to zapraszamy do współtworzenia naszej sieci.

W ramach działań Sieci jest prowadzone wsparcie dla przedstawicieli NGO, grup inicjatywnych, grup nieformalnych oraz aktywnych obywateli chcących działać społeczne na rzecz swoich lokalnych środowisk lub chcących powołać i prowadzić organizację pozarządową.

Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO to

Nieformalna sieć organizacji wspierających/ parasolowych

Kompleksowe wsparcie dla lokalnych organizacji pozarządowych

Wsparcie zorganizowanych grup obywateli – formalnych i nieformalnych

Kumulacja wiedzy i doświadczeń w obszarze spraw społecznych

Strona inicjująca lub wspierająca partnerstwa międzysektorowe

Aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych.

Zawsze szukamy aktywnych ludzi