Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w organizacjach pozarządowych

Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych osób z niepełnosprawnością to nie tylko realizacja ważnych celów społecznych, ale i działanie niosące realne korzyści ekonomiczne. Organizacje pozarządowe mogą być pracodawcami, możliwości tej nie należy łączyć z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej (i odwrotnie). Jest wiele przykładów organizacji mających pracowników etatowych, finansowanych w ramach środków pochodzących z dotacji, składek członkowskich, darowizn, czy odpisu 1,5% podatku. Zatrudnienie na umowę o pracę nie jest jednak w trzecim sektorze powszechne – tylko kilkanaście...

Czytaj dalej

Staż i praktyka w organizacji

Organizacje pozarządowe chętnie przyjmują stażystów i praktykantów w szeregi swojego zespołu. Jednym z powodów jest to, że taka forma zatrudnienia osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, oznacza dla organizacji mniejsze koszty zatrudnienia. Staż polega na tym, że osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy, zdobywa praktykę zawodową w miejscu, które tworzy dla niej stanowisko odpowiadające jej potrzebom i kwalifikacjom. Organizator stażu z formalnego punktu widzenia nie jest pracodawcą, a stażysta (stażystka) nie jest pracownikiem, choć przysługują mu pewne uprawnienia podobne...

Czytaj dalej

Pożyczki dla NGO

Organizacje pozarządowe mogą zaciągnąć pożyczkę zarówno na potrzeby działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej, jak i gospodarczej. Organizacja może wystąpić o pożyczkę do instytucji, które się tym zajmują profesjonalnie – banków czy funduszy pożyczkowych. Niektóre placówki mają oferty specjalnie przeznaczone dla organizacji non profit. Pożyczki pomostowe Kredyt pomostowy to sposób na szybkie sfinansowanie inwestycji bądź innych działań, których koszty mają zostać docelowo pokryte ze środków unijnych. Najczęściej korzystają z niego inwestorzy, którym przyznano...

Czytaj dalej

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to sieć wymiany informacji i współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. W Polsce działa ona od 2009 roku. Jak funkcjonuje i jakie zadania realizuje? KSOW ma charakter otwarty – partnerami sieci mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne organizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich). Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma...

Czytaj dalej

Postulaty IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Pod koniec listopada w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbył się IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas kongresu zostały przyjęte wszystkie postulaty, zarówno z listopadowego kongresu jak i  wcześniejszych konwentów regionalnych i tematycznych. IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami poświęcony był kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pretekstem do debaty było 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć...

Czytaj dalej

Rekordowy budżet województwa dolnośląskiego

Niemal 3 miliardy złotych będzie miał do dyspozycji samorząd województwa dolnośląskiego. To o 707 milionów więcej niż w ubiegłorocznym budżecie. Tak wysokiego budżetu nigdy w historii województwa nie było. Większy budżet oznacza więcej pieniędzy na inwestycje, na które zapisano w przyszłorocznym budżecie ponad 1,3 mld zł. Najwięcej pieniędzy pójdzie na transport i infrastrukturę. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas konferencji prasowej podkreślił, że przez ostatnie dziesięć lat zadłużenie województwa zmniejszono o 750 mln zł. – Na przyszły rok przygotowaliśmy...

Czytaj dalej

Organizacje pozarządowe solą demokracji – konferencja

„Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku” – pod takim tytułem odbyła się doroczna konferencja Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 3-dniowe wydarzenie, które poświęcone było dwudziestoleciu „ustawy o pożytku” stało się okazją do dyskusji, a także wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora. Pierwszy dzień konferencji „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku”, upłynął pod znakiem wydarzeń towarzyszących. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia...

Czytaj dalej

Zielone NGO

Ochrona środowiska, zmiany klimatu i przyrody były głównymi tematami wydarzenia pod nazwą Zielone NGO, którego organizatorem było Centrum Sektor 3. Spotkanie miało na celu promocję organizacji działających na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz stworzenie przestrzeni do bezpiecznego dialogu. Było też okazją do nawiązanie nowych partnerstw. Po sukcesie spotkania sieciującego pod nazwą Kobiece NGO w Sektorze, Centrum Sektor 3 zorganizował kolejne wydarzenie, tym razem poświęcone Zielonym NGO.  Na spotkanie zaproszeni zostali prelegenci i organizacje, dla których kwestie ochrony...

Czytaj dalej