Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nadzór nad NGO i kontrole w organizacjach pozarządowych

Działalność stowarzyszeń i fundacji podlega nadzorowi. Zarówno stowarzyszenia jak i fundacje muszą się liczyć z tym, że regulacje prawne przewidują dość szeroki nadzór nad nimi. Warto jednak zaznaczyć, że nadzór nad stowarzyszeniami oraz fundacjami różni się pod względem m.in. jego rodzaju czy zakresu. Kontrola oznacza, że nadzorujący ma prawo ustalić, zbadać według określonych procedur, czy organizacja działa zgodnie z prawem. Organizacje prowadząc swoją działalność muszą mieć świadomość, że podlegają różnym przepisom prawa i obowiązkom, i że różne podmioty mogą je skontrolować. Nadzór...

Czytaj dalej

CANVA dla non-profit jako narzędzie na NGO

Canva, jako narzędzie do projektowania, umożliwia tworzenie profesjonalnych projektów bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności graficznych. Często wykorzystywana jest przez organizacje pozarządowe do tworzenia atrakcyjnych infografik, które pomagają wizualizować dane i przekazywać informacje w sposób przystępny i przyciągający uwagę. Organizacje non-profit poza wersją podstawową, mogą mieć wersję premium zupełnie za darmo. Jak to zrobić? Canva to narzędzie internetowe, które umożliwia tworzenie różnego rodzaju projektów graficznych, takich jak plakaty, ulotki, zaproszenia,...

Czytaj dalej

Partnerstwa w realizacji zadań publicznych

Organizacje pozarządowe mogą wykonywać zadania publiczne powierzone im przez organy samorządu terytorialnego. Na jakich zasadach i jakie są formy takiej współpracy? Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego, działają na rzecz dobra publicznego. Jednostka samorządowa może powierzyć organizacjom pozarządowym wykonanie zadania publicznego, nawet gdy nie posiadają one statusu organizacji pożytku publicznego.  Partnerstwa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymaga, aby urząd,...

Czytaj dalej

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w organizacjach pozarządowych

Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych osób z niepełnosprawnością to nie tylko realizacja ważnych celów społecznych, ale i działanie niosące realne korzyści ekonomiczne. Organizacje pozarządowe mogą być pracodawcami, możliwości tej nie należy łączyć z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej (i odwrotnie). Jest wiele przykładów organizacji mających pracowników etatowych, finansowanych w ramach środków pochodzących z dotacji, składek członkowskich, darowizn, czy odpisu 1,5% podatku. Zatrudnienie na umowę o pracę nie jest jednak w trzecim sektorze powszechne – tylko kilkanaście...

Czytaj dalej

Staż i praktyka w organizacji

Organizacje pozarządowe chętnie przyjmują stażystów i praktykantów w szeregi swojego zespołu. Jednym z powodów jest to, że taka forma zatrudnienia osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, oznacza dla organizacji mniejsze koszty zatrudnienia. Staż polega na tym, że osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy, zdobywa praktykę zawodową w miejscu, które tworzy dla niej stanowisko odpowiadające jej potrzebom i kwalifikacjom. Organizator stażu z formalnego punktu widzenia nie jest pracodawcą, a stażysta (stażystka) nie jest pracownikiem, choć przysługują mu pewne uprawnienia podobne...

Czytaj dalej

Pożyczki dla NGO

Organizacje pozarządowe mogą zaciągnąć pożyczkę zarówno na potrzeby działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej, jak i gospodarczej. Organizacja może wystąpić o pożyczkę do instytucji, które się tym zajmują profesjonalnie – banków czy funduszy pożyczkowych. Niektóre placówki mają oferty specjalnie przeznaczone dla organizacji non profit. Pożyczki pomostowe Kredyt pomostowy to sposób na szybkie sfinansowanie inwestycji bądź innych działań, których koszty mają zostać docelowo pokryte ze środków unijnych. Najczęściej korzystają z niego inwestorzy, którym przyznano...

Czytaj dalej

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to sieć wymiany informacji i współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. W Polsce działa ona od 2009 roku. Jak funkcjonuje i jakie zadania realizuje? KSOW ma charakter otwarty – partnerami sieci mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne organizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich). Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma...

Czytaj dalej

Postulaty IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Pod koniec listopada w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbył się IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas kongresu zostały przyjęte wszystkie postulaty, zarówno z listopadowego kongresu jak i  wcześniejszych konwentów regionalnych i tematycznych. IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami poświęcony był kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pretekstem do debaty było 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć...

Czytaj dalej