Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

14 marca, 2024

Deklaracja dostępności przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które mają specjalne potrzeby, czy to ze względu na warunki w jakich korzystają z treści cyfrowych, czy to ze względu na swoje niepełnosprawności.  Co powinna zawierać deklaracja dostępności? Jak ją napisać i na co zwrócić uwagę przy jej tworzeniu?

Deklaracja dostępności jest obowiązkowa. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych dla każdej strony internetowej, a od 23 czerwca 2021 r. dla każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu publicznego i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Brak takiej deklaracji lub jej nieprawidłowe zawartości, może skutkować nałożeniem kary do 5000 zł.

Przepisy zawarte w regulacji mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli osobom z niepełnosprawnościami, seniorom – warunki do bardziej samodzielnego oraz komfortowego korzystania z usług administracji publicznej i innych podmiotów publicznych.

Co roku ministerstwo cyfryzacji  monitoruje stan dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. To element systemu działania na rzecz dostępności cyfrowej wspólnego dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Dlaczego deklaracja dostępności jest tak ważna?

Deklaracja dostępności to opis stanu dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego.

Od 23 września 2020 r. taka deklaracja jest obowiązkowa dla każdej strony internetowej, a od 23 czerwca 2021 r. dla każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu publicznego. Obowiązek ten wynika z ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nawet jeśli strona internetowa jest niedostępna to musi mieć w pełni dostępną deklarację, która opisuje ten stan.

Ustawa dotyczy także organizacji pozarządowych. Przede wszystkim tych organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym. Ustawa nie zmusza do posiadania www i aplikacji mobilnych, a dotyczy tylko tych podmiotów, które strony www mają lub zamierzają je zbudować.

Jak stworzyć prawidłową deklarację dostępności?

Deklarację sporządza się według wzoru stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji dla każdej strony www i aplikacji mobilnej podmiotu publicznego. Deklaracja musi zostać opublikowana w wersji elektronicznej, w dostępny sposób, nawet jeśli dotyczy strony www, która nie spełnia standardu.

Stworzenie deklaracji dostępności wymaga znajomości Ustawy, standardu WCAG 2.1 oraz umiejętności techniczno-informatycznych.

Deklaracja posiada szereg wymagań technicznych, takich jak.:

 • odpowiednio zaprogramowane obowiązkowe identyfikatory służące do monitorowania stanu strony internetowej przez Radę Ministrów, poprzez zbieranie danych z deklaracji dostępności;
 • odpowiedni format deklaracji;
 • odpowiednio umiejscowione linki;
 • odpowiednia struktura nagłówkowa, którą określa Ustawa. 

Podczas redagowania treści w deklaracji dostępności powinno stosować się do wytycznych WCAG 2.1. Ważne jest także, aby deklaracja na stronie rzucała się w oczy, dlatego umieszcza się ją w widocznym miejscu, np. w stopce. Co więcej, w przypadku gdy strona posiada kilka wersji językowych, deklaracja musi być napisana i dostępna w każdej z nich.

W tworzeniu deklaracji dostępności i prowadzeniu dostępnej strony internetowej, bardzo ważne jest posiadanie wiedzy na temat elementów strony, które muszą być dostępne, a których Ustawa nie obejmuje.

Elementy stron internetowych i aplikacji mobilnych, które muszą być bezwzględnie dostępne cyfrowo:

 • Biuletyn Informacji Publicznej Instytucji;
 • dane teleadresowe instytucji i linku do Biuletynu Informacji Publicznej;
 • narzędzia służących do kontaktu, np. formularz kontaktowy;
 • nawigacja;
 • deklaracja dostępności;
 • informacja dotycząca sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego;
 • dokumenty urzędowe, wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Jak napisać deklarację dostępności?

Deklarację dostępności można napisać samodzielnie (najczęściej zaangażowaną osobą w jej tworzenie jest koordynator ds. dostępności) lub zlecić jej sporządzenie odpowiedniemu podmiotowi zewnętrznemu, który zajmuje się tego typu usługami. Indywidualne stworzenie deklaracji dostępności jest o tyle trudne, że wymaga odpowiednich kompetencji. W pierwszej kolejności należy przygotować audyt strony, aplikacji oraz obiektu, kolejno odpowiednio je zaprogramować, a na sam koniec właściwie uzupełnić wszystkie potrzebne dane. Zlecenie tego zadania podmiotowi zewnętrznemu jest rozwiązaniem bezpieczniejszym, ponieważ zwiększa gwarancję poprawności deklaracji, a co za tym idzie, pozwala uniknąć kary. Gwarancja dostępności to przede wszystkim umożliwienie osobom narażonym na  wykluczenie cyfrowe, zapoznania się z najważniejszymi informacjami danej instytucji w obszarze dostępności.

Czy Twoja organizacja musi przygotować deklarację dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami? Co powinno być zawarte w deklaracji dostępności? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.gov.pl, www.dostepnapolska.pl
Foto: www.pexels.com