Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Organizacje pozarządowe solą demokracji – konferencja

27 grudnia, 2023

„Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku” – pod takim tytułem odbyła się doroczna konferencja Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 3-dniowe wydarzenie, które poświęcone było dwudziestoleciu „ustawy o pożytku” stało się okazją do dyskusji, a także wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora.

Pierwszy dzień konferencji „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku”, upłynął pod znakiem wydarzeń towarzyszących. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który w swojej przemowie nawiązał m.in. do wyzwań stojących przed polskim trzecim sektorem.

Po uroczystym rozpoczęciu konferencji wystąpił Paweł Błachowicz z Fundacji Równi choć Różni, ze swoim wykładem motywacyjnym, w którym opowiedział o swoim dzieciństwie, dążeniu do celu, a także o wolontariacie. Zaznaczył także, że każdy może być wolontariuszem.

Następnie odbył się panel dyskusyjny pt. „Profesjonalizacja zarządzania wolontariatem w organizacji”, po którym Michał Rulski, zastępca dyrektora NIW-CRSO wręczył Stowarzyszeniu Uwierzyć w Siebie certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

Także pierwszego dnia odbył się cykl warsztatów dotyczących wolontariatu: HR w wolontariacie, Wolontariat w prawie oraz Miejsce Przyjazne Wolontariuszom.

Z kolei druga część dnia dedykowana była  Świętu Rad Pożytku Publicznego, w trakcie którego miał miejsce „Panel Święto Rad – ku skutecznemu dialogowi społecznemu”. W trakcie panelu wystąpili: Szymon Dziubicki, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Maciej Kunysz, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkiego Rad Działalności Pożytku Publicznego, a także Krzysztof Pater Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Panel cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników i zakończył się licznymi pytaniami i dyskusją.

Po panelu Święto Rad, odbyły się warsztaty: „RDPP/RDO: Perspektywy i bariery rozwoju dialogu obywatelskiego w Polsce”, „Społeczny, obywatelski i publiczny: o zasadach dialogu obywatelskiego” oraz „Programy współpracy administracji publicznej z NGO: wyzwania i bariery”.

Na zakończenie pierwszego dnia została wystawiona sztuka teatralna pt. „Cebula”, w poruszający sposób opowiadająca o narodzinach Fundacji Oczami Brata.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych panelach dyskusyjnych, debacie, a także wręczeniu nagród w ramach „Konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”.

Tego dnia uczestnicy wzięli udział w debacie „20 lat UDPPiW – kierunki zmian w prawie pożytku publicznego”, którą poprowadził Maciej Kunysz, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie EKOSKOP. W debacie uczestniczyli m.in. Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, Justyna Ochędzan ze Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Prof. Marek Rymsza, Przewodniczący Rady do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, Kamil Rybikowski z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz Jakub Wygnański z Fundacji Stocznia.

W drugiej części dnia rozpoczął się cykl paneli dyskusyjnych. Ich tematami były: Wolontariat przyszłości, Komunikacja w NGO i o NGO oraz Wyzwania fundraisera – wyzwania filantropa. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się kolejne panele: Wolontariat pracowniczy – jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i otoczenie społeczne, Czego nie ma w UDPPiW?, Idealny urząd dla NGO nie istnieje? – współpraca między samorządem a organizacjami pozarządowymi, Wyzwania współczesności, kierunki rozwoju doradztwa kariery.

Następnie odbyło się wręczenie nagród w ramach „Konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”. W kategorii „Najlepsza praca magisterska poświęcona społeczeństwu obywatelskiego” laureatką III miejsca została Pani magister Joanna Gryźlak. Laureatem II miejsca został Pan magister Wojciech Firek. I miejsce zajął Pan magister Mateusz Klakus. Wyróżnienie trafiło do Pana magistra Daniela Sjargi.

Z kolei w kategorii „Najlepszą pracę doktorska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” laureatką III miejsca została Pani doktor Ewa Gałka, a ex aequo pierwsze miejsce zajęły Pani dr Sylwia Wrona oraz Pani dr Aleksandra Belina.

29 listopada zakończyła się 6. konferencja pt. „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku”. Ostatni dzień upłynął pod znakiem paneli dyskusyjnych oraz seminarium PROO dla think tanków. Środowe spotkanie rozpoczął cykl paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich dotyczył „5 lat ustawy o KGW – bilans zmian”, a poprowadził go Andrzej Rybus-Tołłoczko,

Ostatniego dnia odbył się również panel pod nazwą „Zarządzanie instytucją publiczną – wyzwania dla NIW”, który poprowadziła dr Weronika Najda, Fundacja Warsaw Talks Initiative. Z kolei ostatni z paneli „1,5% zamiast 1% PIT – które OPP na tym zyskały?” koordynowała Martyna Leciak, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uczestnicy spotkania mogli również wziąć udział w seminarium dla think tanków pt.: „Jak współpracować ze środowiskiem akademickim?”, który poprowadził dr hab. Michał Łuczewski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski.

Następnie odbył się drugi cykl paneli dyskusyjnych. Tym razem uczestnicy wzięli udział m.in. w panelu: „Terapia w procesach edukacji, wsparcia oraz inkluzji społecznej młodzieży”.

Warto podkreślić, że Waldemar Weihs uczestniczył w dwóch częściach wydarzenia pt. „Organizacja i zarządzanie wolontariatem” oraz „Święto Rad Pożytku Publicznego”. 

Podczas pierwszego z nich wziął udział w panelu dyskusyjnym „Profesjonalizacja zarządzania wolontariatem w organizacji”, a w drugiej części razem z Marzeną Kuchtą z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego i Aleksandrą Zwarycz z Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego w panelu prowadzonym przez Andrzej Rybus-Tołłoczko pt. „Programy współpracy administracji publicznej z NGO: wyzwania i bariery”.

Waldemar Weihs reprezentował nie tylko Fundacja „Merkury”, ale również Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. 

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.niw.gov.pl
Foto: www.niw.gov.pl