Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Miasto idealne dla seniorów i seniorek, czyli jakie? Zgorzeleckie Forum Seniorów

02 grudnia, 2023

W połowie listopada odbyło się Zgorzeleckie Forum Seniorów. Koncepcja Forum oparta była na przeprowadzeniu panelu dyskusyjnego w formule „open space”. Spotkanie dedykowane było przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucjom oraz osobom indywidualnym pracującym z seniorami lub na rzecz seniorów. Wydarzenie odbyło się pod hasłem “Miasto idealne dla seniorów i seniorek, czyli jakie?” Odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w specjalnym raporcie.

Jak powinno wyglądać idealne miasto dla osób starszych – na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy Zgorzeleckiego Forum Seniorów, które odbyło się właśnie pod takim hasłem: „Miasto idealne dla seniorów i seniorek, czyli jakie?”

Wydarzenie odbyło się 13 listopada w Miejskim Domu Kultury i zostało zrealizowane w ramach projektu Busola na inicjatywy pozarządowe. Organizatorzy Forum – Stowarzyszenie Interclub Femina Zgorzelec –  zaplanowali formułę spotkania, decydując się na prowadzenie panelu dyskusyjnego w stylu „open space”. Moderatorami spotkania był Kazimierz Szepiela oraz zespół doradców z Fundacji “Umbrella”.

Dziękujemy wszystkim za obecność, zaangażowanie we współtworzeniu kreatywnej przestrzeni i aktywność, która też niekiedy wiązała się z przełamywaniem siebie, swojej niepewności i wychodzeniem ze swojej strefy komfortu. Tak wiele dobrego wydarzyło się podczas tego spotkania – właśnie za sprawą otwarcia siebie, a także otwarcia na innych! To spotkanie dodało energii nie tylko nam, ale i samym uczestnikom. Wiemy to, ponieważ sami komunikowali nam jak ważne było dla nich uczestnictwo w tym wydarzeniu – tak o wydarzeniu piszą na Facebooku przedstawiciele Stowarzyszenia Interclub Femina Zgorzelec i jednocześnie organizatorzy wydarzenia.

W Zgorzeleckim Forum Seniorów, poza przedstawicielami Zgorzeleckiej Rady Seniorów i organizacji skupiających i działających na rzecz seniorów, wzięło też udział kilka osób niezrzeszonych w żadnym NGO, ale dla których ważne jest otoczenie i funkcjonowanie w Zgorzelcu. W zgorzeleckim Forum udział wzięli także lokalni samorządowcy, między innymi Burmistrz Zgorzelca – Rafał Gronicz oraz Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Ireneusz Owsik, a także Radny Miasta Zgorzelec Jerzy Cyburt, przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz urzędnicy Urzędu Miasta Zgorzelec. 

Czas po Forum uczestnicy spotkania spędzili na warsztatach ze Zgorzelecką Radą Seniorów. Był to idealny moment, by poruszyć opracowywane podczas Forum tematy, które zostaną przedstawione na kolejnym zebraniu Rady. 

Dużo czasu poświęcono także na temat rozmowy o sposobach i formach komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej – zidentyfikowano problem i omówiono możliwości wprowadzenia usprawnień dla lepszej współpracy. 

Prezeska Stowarzyszenia Interclub Femina Zgorzelec, Hanna IInicka  szczególne podziękowania skierowała do Michała Szkrawana i Kingi Borkowskiej z Fundacji Umbrella, którzy poprowadzili to wydarzenie – przygotowani w pełni profesjonalnie, zrobili bardzo dobre wrażenie praktycznie na wszystkich – swoją wiedzą, umiejętnością prowadzenia grupy i ogromnym zaufaniem, jakim obdarzyli uczestników Forum

Zdaniem organizatorów Forum, zaufanie było bardzo istotnym elementem pracy. Przede wszystkim dlatego uczestnicy Forum nie czuli presji, a to z kolei przełożyło się na fantastyczny sukces w pracach w dziewięciu grupach tematycznych – ilość zebranych rekomendacji zrobiła na wszystkich duże wrażenie. Technika open space nie nakładała sztywnych reguł, dała za to poczucie swego rodzaju sprawczości, poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za wypracowywane wnioski. 

Michał Szkrawan i Kinga Borkowska uczestniczyli też przy tworzeniu raportu, w którym zamieszczone zostały wypracowane rekomendacje służące stworzeniu idealnego miasta dla seniorek i seniorów. 

Rekomendacje 

Pod koniec listopada ukazał się 23-stronicowy raport ze Zgorzeleckiego Forum Seniorów, w którym zostały zawarte rekomendacje.
Raport zawiera tzw. top 9 wyzwań i rekomendacji:

  1. Umieszczanie w Biuletynie Urzędu Miejskiego ,,wkładki’’ dla seniora, ze spisem aktywności, w których mogą wziąć udział
  2. Budowa toalet miejskich
  3. Utworzenie klubów osiedlowych
  4. Stworzenie planu rewitalizacji zapomnianych budynków
  5. Utworzenie funkcji Koordynatora ds. Seniorów
  6. Analiza prawna dot. wprowadzenia zakazu poruszania się po chodnikach rowerów i hulajnóg
  7. Powołanie straży miejskiej
  8. Analiza stanu i wymiana koszy na odpady
  9. Egzekwowanie programu w zakresie rozwiązania problemów osób uzależnionych i bezdomnych

Raport szczegółowo rozwija i precyzuje poszczególne punkty. Wypracowane rekomendacje i poruszone wyzwania są cenną informacją w budowaniu strategii polityki senioralnej oraz wiedzą na temat potrzeb seniorów w zmieniającym się świecie. Biorąc pod uwagę metodę przeprowadzenia spotkania, można powiedzieć, że miało ono charakter konsultacji społecznych.

Raport zostanie wysłany do uczestników Forum, przekazany zostanie także do Burmistrz Zgorzelca – Rafała Gronicza oraz do Starosty Powiatu Zgorzeleckiego.

Wypracowany po Forum raport zostanie także przedstawiony na spotkaniu Rady Seniorów.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach projektu Busola na inicjatywy społeczne finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: FB Interclub Femina Zgorzelec
Foto: FB Interclub Femina Zgorzelec