Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Forum NGO Krainy Łęgów Odrzańskich

04 grudnia, 2023

W listopadzie po raz dwunasty odbyło się forum NGO Krainy Łęgów Odrzańskich. Uczestniczyło w nim blisko 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Łęgów. Głównym tematem spotkania była współpraca międzysektorowa.

XII Forum NGO odbyło się 16 listopada w Brzegu Dolnym. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci działających na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wydarzenie poświęcone było współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.

Uczestnicy forum zostali powitani przez Krystynę Laszkiewicz ze Stowarzyszenia Propago, zastępcę burmistrza Artura Michałka, inspektora Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Piotra Smelkowskiego oraz prezesa Krainy Łęgów Odrzańskich Jarosława Paczkowskiego. Następnie wysłuchali specjalnie przygotowanych na tę okazję prelekcji.

Sekretarz Gminy Legnickie Pole Mariola Kądziela oraz prezes Stowarzyszenia Kajtek Marcin Matyja mówili o dobrych praktykach w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na przykładzie projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków PROW, polegającego na stworzeniu parku linowego. Skarbnik Powiatu Średzkiego Elżbieta Czarnota przybliżyła uczestnikom podobny model współpracy międzysektorowej, polegającej na udzieleniu pożyczki na projekty edukacyjne, dotyczące wzmacniania kapitału społecznego. Jarosław Paczkowski przedstawił zgromadzonym Strategię Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2023-2029 i przybliżył model finansowania operacji infrastrukturalnych. Wśród zaproszonych gości byli także reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego z Brzegu Dolnego, Wińska, Środy Śląskiej oraz Legnickiego Pola.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili różnorodne działania projektowe, zrealizowane w lokalnych społecznościach.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PropagoStowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach projektu „Organizacje obywatelskie w Krainie Łęgów Odrzańskich”, finansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach programu NOWE FIO.

Forum NGO w Brzegu Dolnym, jako powiatowe Forum dla organizacji z obszaru powiatu wołowskiego było realizowane już po raz dwunasty, ale tym razem formuła została poszerzona o cały obszar partnerstwa samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

Dlatego do udziału zaproszone zostały wszystkie organizacje pozarządowe, OSP, KGW, a także inicjatywne grupy nieformalne z obszaru 12 gmin położonych nad Odrą, wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, do uczestniczenia w Forum.

Kolejnym tematem forum była współpraca międzysektorowa w kontekście ekonomii cyrkularnej. Samorządy posiadają narzędzia umożliwiające promowanie cyrkularnego stylu życia, jednym z nich jest projekt NiCE, który od maja 2023 roku realizuje Gmina w Brzegu Dolnym. Aktualnie gmina analizuje wzorce zrównoważonej konsumpcji wśród różnych grup społecznych, również przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy podczas forum wzięli udział w badaniu ich zasobów i potrzeb w kontekście różnych aspektów ekonomii cyrkularnej. Kolejnym krokiem w ramach projektu jest koncepcja Centrum Idei Zero Waste, które, w opinii  samorządowców może stać się inkubatorem oddolnych inicjatyw, miejscem spotkań oraz nieformalnej edukacji opartej o ruch Zrób-To-Sam (DIY – Do-It-Yourself), gdzie każdy będzie mógł rozwijać swoje hobby związane ze zrównoważonym stylem życia.

Panel poświęcony temu modelowi był okazją do zaprezentowania założeń wspomnianego projektu NiCE oraz roli III sektora w budowaniu społeczności opartej o ekonomię cyrkularną. 

Włączenie jej elementów w proces edukacji pozaformalnej prowadzonej przez NGO-sy jest przykładem lokalnych działań, które od kilku lat cieszą się rosnącym zainteresowaniem mieszkańców gminy w Brzegu Dolnym. Warsztaty zero waste, tematyczne warsztaty rękodzielnicze czy promowanie lokalnych produktów skutkuje świadomymi wyborami konsumenckimi i wprowadzeniem w życie zasad 5R: Refuse (Odmawiaj), Reduce (Unikaj, Ogranicz), Reuse (Użyj ponownie), Recycle (Utylizuj, Recyklinguj), Rot (Kompostuj) – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Brzegu Dolnym.

Podczas tego panelu zaprezentowane zostały Zasady Ekonomii Cyrkularnej:

  1. Projektowanie zrównoważonych produktów – produkty są projektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu oraz z łatwych do odzyskania i powtórnego użytkowania materiałów. Są łatwe do naprawy, regeneracji i recyklingu.
  2. Zrównoważona produkcja – metody produkcji które zmniejszają zużycie zasobów naturalnych i generują mniejsze ilości odpadów
  3. Długi okres eksploatacji i utrzymanie – wydłużona żywotność zmniejsza potrzebę częstych wymian
  4. Naprawa i regeneracja – jeśli produkty ulegają awarii sa one naprawiane i przywracane do pełnej funkcjonalności, co pozwala na ich dalsze użytkowanie zamiast wyrzucania.
  5. Recykling i przetwarzanie – odzyskiwanie wartościowych surowców i materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych produktów.
  6. Zamykanie obiegu materiałów –odzyskane surowce i materiały są wprowadzane ponownie do gospodarki jako surowce wtórne. Tworzą zamknięty obieg, w którym odpady są minimalizowane a zasoby są wielokrotnie wykorzystywane.
  7. Współpraca między sektorami – pozwala na efektywniejsze wykorzystanie i przetwarzanie surowców.

Uczestnicy forum rozmawiali także o współpracy z samorządem,  między innymi, w kontekście nadchodzącego, nowego okresu finansowania Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich w ramach wspólnej polityki rolnej.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.brzegdolny.pl
Foto: www.brzegdolny.pl