Ułatwienia dostępu

Skip to main content

7. Ogólnopolska Konferencja „MIEJSCA OTWARTE”

13 grudnia, 2023

Ogólnopolska Konferencja „MIEJSCA OTWARTE” odbyła się pod koniec listopada w Krakowie. Głównym założeniem wydarzenia były rozmowy o przestrzeniach spotkań sąsiedzkich, a jego celem wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych miejsc otwartych na potrzeby mieszkańców. W ciągu dwóch dni odbyły się wizyty studyjne, debaty, warsztaty, sesje inspiracyjne i konferencja.

Do udziału w 7. Ogólnopolskiej Konferencji „Miejsca Otwarte” zaproszone zostały osoby, które tworzą miejsca otwarte, animują lokalną społeczność i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Miejsca Otwarte na zmianę”. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali o wyzwaniach i trendach, które stają przed społecznościami i sąsiadami, animatorami i organizacjami prowadzącymi miejsca otwarte oraz samorządami, które kreują warunki ich działania. 

Celem konferencji jest zbieranie i wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych miejsc (m.in. domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, urzędy, organizacje pozarządowe), które otworzyły się na potrzeby mieszkańców. Wydarzenie składa się z debat i warsztatów poruszających najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rozwojem miejsc otwartych z całej Polski.

Konferencja skierowana jest zarówno do pracowników samorządów i instytucji lokalnych, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu.

Imponujący i bardzo rozbudowany był dwudniowy program konferencji. I tak pierwszego dnia odbyły się popołudniowe wizyty studyjne i warsztat – w których uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do poznania miejsc otwartych działających w Krakowie i okolicy, wymiany doświadczeń i rozwoju narzędziownika animatora.

Pierwszego dnia odbyły się:

– Wizyta studyjna Miejsce Aktywności Mieszkańców na Kozłówce, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
– Wizyta studyjna Centra Aktywności Kulturalnej, Gmina Skawina
– Wizyta studyjna Nasza Ściana, Stowarzyszenie Zacięcie
– Wizyta studyjna Świetlica Dębniki, Fundacja Kocham Dębniki
– Wizyta studyjna Miejsce Otwarte – Centrum Integracji Międzykulturowej, Fundacja Internationaler Bund Polska
– Wizyta studyjna Program Aktywności Lokalnej „Nad Potokiem”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Warsztat „People meet People”, Ośrodek wspierania Organizacji Pozarządowych
Wieczorne spotkanie inspiracyjno-integracyjne: Sieciowanie przedstawicieli społeczności Miejsc Otwartych

Sesje inspiracyjne:
– 10 lat sieci MAL w Warszawie
– Seniorka w Miejscu Otwartym. Jak współpracować z osobami starszymi, żeby działały na rzecz społeczności lokalnej?
– Osiedle Otwarty Jazdów, jako laboratorium miejskiej odporności
– Świetlica mobilna i świetlica modułowa. Jak radzą sobie małe społeczności?

Drugiego dnia odbyła się inauguracja konferencji i sieciowanie uczestników.

Sesje inspiracyjne: Miejsca Otwarte na zmianę. Tematami rozmów były:
– Trendy globalne, trendy lokalne. Jak przewidzieć i przygotować się na zmianę?
– Krakowscy sąsiedzi lat 20. XXI wieku – w realu i na Facebooku 

Panele konferencyjne:
– Tradycja community centers na świecie oraz rozwój i wyzwania centrów społecznościowych w Polsce
– Miejsca otwarte jako miejsca włączania osób z doświadczeniem migracji
– Odporna animatorka/odporny animator – jak dbać o swój dobrostan?
– Lokalny samorząd jako kreator Miejsc Otwartych w małych gminach
– Kulturalne Centrum Samopomocy jako narzędzie budowania lokalnej rezyliencji
– Mieszkańcy mieszkańcom – jak wspieramy wolontariat sąsiedzki
– Jak budować sieci miejsc otwartych w metropoliach?
– Czy działalność miejsc otwartych, centrów aktywności lokalnej ma sens?
– Strefa Aktywności Sąsiedzkiej – włączanie instytucji kultury w działania na rzecz aktywizacji mieszkańców i budowania miejsc otwartych

Miejsc otwartych w Polsce przybywa. Najwięcej jest ich w dużych miastach:

  • Gdańsk – Domy i kluby sąsiedzkie – 27 miejsc
  • Gdynia – Przystanie – 7 miejsc
  • Poznań – Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) – 24 miejsca
  • Sopot – Domy sąsiedzkie – 5 miejsc
  • Warszawa – Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) – ponad 110 miejsc
  • Wrocław – Centra Aktywności Lokalnej (CAL)  – 25 miejsc

Ale nie brakuje ich także w mniejszych miejscowościach.

Tegoroczna konferencja opierała się w całości o ideę współpracy i łączenia zasobów. Jej organizatorami było szerokie grono organizacji i instytucji. 

Współfinansowanie konferencji możliwe było także dzięki dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia było Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, a współorganizatorami Miasto Stołeczne Warszawa i Urząd Kraków PL. Partnerami merytorycznymi było ponad 20 organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych z całej Polski.

Biuro Inicjatyw Społecznych to organizacja pozarządowa, która od 2008 roku wspiera rozwój i współpracę sektora pozarządowego w Małopolsce. Jest to fundacja, którą tworzy zespół ekspertów, doświadczonych w tematyce rozwoju organizacji, ekonomii społecznej, partycypacji i współpracy lokalnej. Należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, która działa na rzecz wzmacniania sektora pozarządowego w kraju. Nagrodzona Kryształami Soli od Marszałka Województwa Małopolskiego „za niezwykłe zaangażowanie na rzecz wzmacniania potencjału sektora pozarządowego, integrację oraz profesjonalizację III sektora oraz budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i samorządami”.

Chcemy, żeby mieszkańcy w dialogu i współpracy decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Zależy nam, aby organizacje pozarządowe, poprzez zaangażowanie ludzi, skutecznie realizowały swoją misję. Aktywnie uczestniczymy w dialogu na rzecz tworzenia lepszego prawa, sprzyjającego aktywności społecznej i obywatelskiej. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego. Pomagamy ludziom zaangażowanym w działalność społeczną w działaniach na rzecz wspólnego dobra. Wspieramy samorządy terytorialne w praktycznej współpracy z organizacjami społecznymi, a ludzi biznesu zachęcamy do aktywności w lokalne przedsięwzięcia. Wiemy, jak zmieniać marzenia w działania i naszą wiedzą oraz doświadczeniem chcemy wspierać innych. czytamy na stronie Fundacji. 

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: FB Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, www.bis-krakow.pl, www.um.warszawa.pl
Foto: FB Miejsca Otwarte