Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konferencja „Dziecko w kryzysie – możliwości pomocy interdyscyplinarnej”

15 listopada, 2023

Na początku listopada w Głogowie odbyła się konferencja pod hasłem „Dziecko w kryzysie – możliwości pomocy interdyscyplinarnej”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, placówek i organizacji pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych ekspertów z całego kraju.

Rośnie liczba dzieci doświadczających kryzysów psychicznych, z którymi często nie potrafią poradzić sobie sami i potrzebują pomocy innych osób. Dlatego we wspieraniu i pomocy dzieciom zmagającym się z kryzysami, potrzebni są przygotowani pracownicy różnych instytucji, a przede wszystkim placówek z obszaru pomocowego oraz oświatowego. To te osoby najczęściej mają bezpośredni kontakt z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, odpowiadając na zwiększającą się potrzebę pomocy dzieciom doświadczającym kryzysów psychicznych, zorganizowała konferencję Dziecko w kryzysie – możliwości pomocy interdyscyplinarnej, dla przedstawicieli instytucji, placówek i organizacji pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. 

Wiedza i umiejętności na temat sytuacji kryzysowych u dziecka to podstawowy warunek pomocy dziecku. Jeśli będziemy wiedzieć co może być powodem kryzysu, jak zareagować, gdzie szukać pomocy dla dziecka, to łatwiej i szybciej zapewnimy dziecku specjalistyczną pomoc – mówi Anna Lechowska, Prezeska Stowarzyszenia SZANSA.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa to jedna z organizacji pozarządowych w Polsce zajmująca się ochroną dzieci i młodzieży przed przemocą, realizuje programy pomocy dla dziecka i rodziny, prowadzi szkolenia i inne działania edukacyjne z tej tematyki.

W poniedziałek 6 listopada w głogowskim ośrodku kultury odbyła się konferencja „Dziecko w kryzysie – możliwości pomocy interdyscyplinarnej”. W wykładach i warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji, które w swojej pracy mają kontakt z dzieckiem i rodziną: przedstawiciele służb medycznych, wymiaru sprawiedliwości, systemu edukacji, organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Udział  w wydarzeniu wzięło blisko 180 osób. 

Tematyka dotyczyła takich sytuacji kryzysowych w życiu dziecka jak przemoc, wykorzystanie seksualne, próby samobójcze, choroba w rodzinie. 
W programie konferencji znalazły się zarówno wykłady jak i warsztaty. Prelegentami byli znani i uznani specjaliści, doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wśród zaproszonych gości był między innymi znany nie tylko w całym kraju, ale i poza granicami, Ryszard Izdebski – specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada on wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą. Zajmuje się superwizją indywidualną i grupową, prowadzeniem warsztatów oraz szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii. Jest autorem publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, a także laureatem nagrody PTP im. Stefana Ledera za prace badawcze i projekty z dziedziny psychoterapii. Razem z Wandą Szakiewicz poprowadził warsztaty pod nazwą „Rozpad rodziny a przemoc wobec dziecka – ważne wyzwanie”.

Warsztaty pod nazwą: „Kryzys samobójczy u dziecka i nastolatka. Jak zauważyć i jak zareagować?” poprowadziła Jolanta Palma – certyfikowany suicydolog, konsultantka i interwent kryzysowy, specjalistka na platformie www.zwjr.pl, nauczycielka, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego oraz ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

O tym jak „Zrozumieć perspektywę dziecka w wychodzeniu z kryzysu. Wskazówki dla pomagaczy” mówiła Liliana Krzywicka, psycholożka, socjolożka, wieloletni kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie zdobyła w pracy z osobami w kryzysie i po traumie, osobami doznającymi i stosującymi przemoc. Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu-interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi. 

„Droga pomocy dziecku – co wspiera i co utrudnia wychodzenie z kryzysu” pod takim hasłem warsztaty poprowadziły wspólnie Paulina Kowalczyk-Burek i Agata Pona – psycholożki, obie należą do zespołu Centrum Pomocy Dzieciom przy Stowarzyszeniu ”Szansa” w Głogowie. Paulina Kowalczyk-Burek w Centrum prowadzi psychoterapię oraz współprowadzi szkolenia dla specjalistów i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Natomiast Agata Pona ma doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej, rodzinami zastępczymi, dziećmi. W Centrum prowadzi terapię z dziećmi i rodzinami m. in. w sytuacji przemocy, żałoby, samookaleczających się oraz po próbach samobójczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty w tym zakresie. 

Równolegle z warsztatami odbywały się prelekcje w tematyce:
„Nie ma tego złego…”? O naturze kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży” – prelekcję poprowadził dr n. med. Krzysztof Szwajca.
„Rodzina w obliczu nieuleczalnej choroby dziecka – różne konteksty kryzysu” – przedstawili: Beata Hernik- Janiszewska i Tomasz Korcyl.
Prelekcję na temat „Zachowania samobójcze wśród młodzieży. Zrozumieć, aby zapobiec” poprowadziła dr Halszka Witkowska.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Miasta Głogowa, Rafael Rokaszewicz.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.szansa.glogow.pl 
Foto: FB Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA