Ułatwienia dostępu

Skip to main content

FaniMani – przedsięwzięcie wspierające organizacje pozarządowe

08 listopada, 2023

FaniMani – to forma dobroczynności, która pozwala na zbieranie darowizn podczas zakupów online. Wśród organizacji, które można wspierać poprzez serwis FaniMani.pl jest jedna z organizacji członkowskich Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO – LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

FaniMani.pl to pierwszy serwis w Polsce, przy pomocy którego można wspierać organizacje społeczne bezpłatnie przy okazji zakupów online. Z serwisem współpracuje ponad 1700 sklepów internetowych, ponad 9000 organizacji społecznych oraz szkoły i podopieczni z całej Polski. 

Jak to działa? Mechanizm działania FaniMani jest prosty – osoba kupująca przez Internet, która chce wspierać daną organizację, przechodzi na stronę sklepu (partnera) poprzez stronę FaniMani.pl, korzystając z przypominajki albo aplikacji mobilnej i gdy zrobi zakupy – część z kwoty zamówienia trafia do organizacji.

Dodatek do Firefox podpowiada w jakim sklepie można pomagać. Dzięki temu już w wynikach wyszukiwania można zobaczyć, który sklep umożliwi wsparcie wybranej przez klienta organizacji i jaka jest wartość darowizny. Na stronie sklepu można aktywować darowiznę jednym kliknięciem.
Poza tym rozszerzenie FaniMani nie robi nic innego (nie wyświetla reklam, ani nie zbiera żadnych osobistych danych) – jest w pełni bezpieczne. Więcej informacji o rozszerzeniu znaleźć można na stronie https://fanimani.pl/aplikacje/

Fundusze może zbierać każdy, kto ma ważny cel i potrzebuje pieniędzy na jego realizację. To może być np. fundacja, stowarzyszenie, szkoła, a nawet klasa, koło zainteresowań, klub sportowy, drużyna harcerska i wiele innych. Fundacje i stowarzyszenia mogą przeznaczyć fundusze na swoje cele statutowe.

Sklepy internetowe przekazują określoną część (procent) wartości zrobionych zakupów na wskazaną organizację za każdym razem, gdy kupujesz przez FaniMani.pl. Wartość pojedynczej transakcji nie ma znaczenia.

Ze względu na koszty organizacyjne i obsługę płatności, darowizny wypłacane są raz na kwartał (4 razy w roku). Na koniec każdego kwartału dokonywane jest obliczenie kwoty darowizny, do której beneficjent jest uprawniony.

Darowizny od zakupów wypłacane są gdy organizacja, beneficjent ma zebrane minimum 100 zł w darowiznach ze statusem „gotowe do wypłaty”. „Gotowe do wypłaty” to darowizny, które zostały faktycznie opłacone przez sklepy, które są partnerami. 

Zgłoszenie i zbieranie pieniędzy jest całkowicie bezpłatne. Również samo wspieranie nie generuje dodatkowych kosztów – wystarczy zrobić jak zwykle zakupy w swoich ulubionych sklepach, a partnerzy przekazują część swoich zysków na wskazaną przez kupującego organizację lub inicjatywę.

Wśród organizacji, które można wspierać poprzez serwis FaniMani.pl jest jeden z naszych inkubatorów – LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na serwisie od marca 2023 roku.

Pieniądze, które organizacja otrzymuje od darczyńców poprzez zakupy online przeznaczane są na realizację celów statutowych. 

Celami stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich zapisanymi w statucie organizacji są:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych, a także równości szans;

2) Przygotowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR), jako Lokalna Grupa Działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

3) promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD;

4) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze LGD;

6) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD;

7) pozyskiwanie partnerów źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;

8) realizacja własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia na drodze konsultacji mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

9) podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju regionu Wzgórz Trzebnickich, mających na celu kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej, rozwój przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację, w tym estetyczną i artystyczną oraz szkolenia, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD;

10) pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych, a także projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

11) promocja i organizacja wolontariatu;

12) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;

13) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

14) współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze działania LGD;

15) współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.fanimani.pl
Foto: FB FaniMani.pl