Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ekowyzwanie w Krainie Wygasłych Wulkanów

29 listopada, 2023

Zakończył się cykl zajęć o ekologicznej tematyce w Krainie Wygasłych Wulkanów. W ramach spotkań odbyło się pięć bezpłatnych warsztatów o różnej i bardzo ciekawej tematyce. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Ekowyzwanie” realizowanego przez Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Kraina Wygasłych Wulkanów to specyficzny obszar o powierzchni ok. 1300 km2, który swoim zasięgiem obejmuje aż 14 gmin. To, co najbardziej wpływa na rozwój tego obszaru to: unikatowe dziedzictwo geologiczne, bogata historia i aktywność mieszkańców. Przejawem właśnie tej aktywności był zorganizowany cykl ciekawych zajęć o tematyce ekologicznej. Obejmował on pięć spotkań w ciągu trzech miesięcy.

Pierwsze spotkanie odbyło się 26 września. W Ptasiej Dolinie miał miejsce warsztat pod nazwą: Siedlisko permakulturowe – odtwarzanie naturalnych ekosystemów we własnym ogrodzie. 
Kolejne spotkanie odbyło się 3 października, a warsztaty zorganizowano pod hasłem: Woda w gospodarstwie – jak gromadzić wodę deszczową, wodę spływającą grawitacyjnie i jak ograniczać wysuszanie grządek. 
Uczestnicy tych warsztatów mieli możliwość dowiedzieć się jakie są zalety ściółkowania w ochronie wody, sposoby projektowania ogrodów w sposób zmniejszający zapotrzebowanie na wodę, czy na czym polega budowa rowów konturowych w celu zatrzymania wody w ogrodzie.
W połowie października odbyły się warsztaty pod nazwą: Naturalne kosmetyki i dzika kuchnia.
Na koniec października, mieszkańcy Krainy Wygasłych Wulkanów mieli okazję uczestniczyć w bardzo praktycznych i zdrowych zajęciach, na których dowiedzieli się jak robić kiszonki, octy i oksymele – warsztat praktyczny pod hasłem: Jak zdrowo przygotować się do zimy.
Ostatnie zajęcia, odbyły się 4 listopada pod hasłem: Łąki kwietne i domki dla owadów i były dedykowane dzieciom. Były to zajęcia praktyczne dla dzieci, na których wykonano łąki kwietne i zbudowano domki dla owadów. Zajęcia odbywały się na terenie wsi. Zajęcia poprowadzili edukatorzy z Krainy Wygasłych Wulkanów, którzy na co dzień zajmują się pielęgnowaniem dziedzictwa i tradycji związanych z tym terenem. 
Trzy warsztaty odbyły się w Ptasiej Dolinie w Domu Spotkań Twórczych – Nowa Wieś Wielka. Jest to ciekawe miejsce spotkań i wymiany doświadczeń dla przyrodników, rolników, artystów oraz rodzin. Z szacunkiem dla Ziemi. Edukatorzy poprowadzili zajęcia o octach, kiszonkach i oksymelach, o naturalnych ekosystemach i na temat wody w gospodarstwie.
Wszystkie zajęcia były bezpłatne i zostały zorganizowane w ramach niżej opisanego projektu pn. „Ekowyzwanie”.

Zielony Wulkan

Spotkanie na temat naturalnych kosmetyków i dzikiej kuchni poprowadzili edukatorzy i pasjonaci z Zielonego Wulkanu z Rzeszówki. Zielony Wulkan tworzą Marta i Maciej  – małżeństwo, które postanowiło  odtworzyć zapomniane tradycje związane z medycyną ludową, naturalną i zielarstwem. Przypominają o laborantach, szeptuchach, zielarzach, olejkarzach i wielu innych dawnych zawodach związanych z medycyną ludową, nie zapominając o tradycjach rodzinnych. Uczą jak wykonać najprostsze preparaty mające właściwości lecznicze, kosmetyczne lub czyszczące. To wszystko ubrane jest w interaktywne formy edukacyjne dostosowane do wieku uczestników. Działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzą od ponad 15 lat. W ostatnich czterech latach z ich warsztatów skorzystało ponad 8000 osób. W swoich działaniach kontynuują tradycje rodzinne, rozwijają pasję do roślin, swoimi działaniami nawiązują również do dawnych zawodów m.in. Karkonoskich Laborantów.

„Ekowyzwanie”

Projekt pn. „Ekowyzwanie” jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. 

W ramach tego projektu odbyło się wiele ciekawych iwentów między innymi dwie edycje warsztatów ekologicznych w formule międzypokoleniowego pikniku ekologicznego. Wzięli w nim udział seniorzy (seniorzy m.in. ze Stowarzyszenia „Radość Życia”; Wałbrzyskiego Telefonu Senioralnego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu) i dzieci z rodzicami z dwóch gmin Wałbrzych i Szczawno Zdrój (blisko 80 osób). W czasie pikników przeprowadzono quizy, zabawy, pogadanki i warsztaty o dwojakim charakterze ekologicznym i dotyczącym sposobów radzenia sobie ze stresem – w myśl zasady, że ekologia to także nasze zdrowie. Część warsztatów i quizów poprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia. W działania zaangażowano dzieci, aby mogły wyrazić na wiele sposobów czym jest dla nich ekologia.


Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Program realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”.
Program skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska, realizowanych przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, poprzez zaangażowanie obywateli i obywatelek oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Wnioskującymi o przyznanie mikrodotacji w Programie Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw mogą być młode organizacje pozarządowe. Wnioskującymi mogą być również grupy nieformalne i samopomocowe, uprawnione, zgodnie z zapisami regulaminu, do złożenia wniosku na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia w ramach Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.facebook.com/MOC4POMOCNE, www.maleinicjatywy.pl
Foto: www.facebook.com/MOC4POMOCNE