Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wspólnie o międzykulturowości – drugie spotkanie sieciujące

14 października, 2023

Instytucje, organizacje i osoby działające w obszarze dialogu międzykulturowego wzięły udział w drugim spotkaniu sieciującym w ramach cyklu „Wspólnie o międzykulturowości”. Tematem spotkania była wymiana wiedzy i  informacji.

11 października odbyło się drugie spotkanie z cyklu spotkań sieciujących „Wspólnie o międzykulturowości”. Tym razem uczestnicy spotkania rozmawiali o wymianie wiedzy i informacji. 

Do wspólnej dyskusji zaproszono przedstawicieli wrocławskich organizacji, instytucji, którzy podzielili się praktykami, doświadczeniami i wykorzystywanymi narzędziami w zakresie współpracy i komunikacji. Omówiono kluczowe obszary takie jak:

  • miejskie platformy informacji i komunikacji,
  • wymiana informacji w środowisku organizacji społecznych,
  • komunikacja w środowiskach lokalnych i na osiedlach,
  • dobre praktyki i doświadczenia w zakresie komunikacji w grupach wielokulturowych, społecznościach migranckich,
  • współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie promowania oferty jednostek kultury kierowanej do grup wielokulturowych, społeczności migranckich.

W czasie spotkania stworzona została przestrzeń do podzielenia się własnymi doświadczeniami i do dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami. Spotkanie nawiązywało w dużej mierze do pierwszego spotkania sieciującego z tego cyklu, które odbyło się 14 września, w którym udział wzięły organizacje i osoby działające w obszarze dialogu międzykulturowego.

Wtedy dyskusja przy stoliku dotyczyła czterech obszarów: szeroko pojętej edukacji, wsparcia, współpracy i wiedzy. 

W obszarze edukacji rozmawiano zarówno o przestrzeni szkół i programach nauczania, jak i edukacji nieformalnej i edukacji społeczeństwa przyjmującego – goszczącego. 

W obszarze wsparcia omawiano kwestie związane z szeroko pojętym wsparciem, oferowanym przez rozmaite podmioty i organizacje. Rozmawiano o rzeczach, które świetnie się sprawdzają, a których brakuje lub trzeba je lepiej zaplanować.

W obszarze wiedzy zaktualizowano wiedzę w zakresie dynamiki zmian problemów, z którymi spotykają się migranci i uchodźcy,  w tym mapowanie sytuacji w zakresie praw uchodźców we Wrocławiu. Podjęto identyfikację osób, których prawa są zagrożone oraz zidentyfikowano grupy wrażliwe oraz mniejszości narodowe i etniczne we Wrocławiu. 

Na październikowym spotkaniu uczestnicy wydarzenia zajmowali się zagadnieniami, które powtarzały się podczas pracy stolikowej w obszarze Współpraca.
Na wrześniowym spotkaniu w obszarze współpracy omawiano wszelkie kwestie związane ze współpracą wszelkich podmiotów (instytucji samorządowych, organizacji społecznych, grup nieformalnych i innych) zajmujących się szeroko rozumianą międzykulturowością.

W sferze potrzeb zgłoszono wtedy następujące wątki:
● miejsca na wspólne działania (np. koncerty wielokulturowe, wystawy) – najlepiej bezpłatnego,
● stworzenie instytucji podobnej do Centrum Integracji Kultur – ten wątek często się powtarzał, chociaż wskazywano też, że lepsze są lokalne centra działające na osiedlach,
● sieciowania, również z mniejszościami,
● współpracy z wrocławskimi instytucjami kultury,
● bazy podejmowanych w środowisku działań, gdzie łatwo można by rozpowszechniać aktualne informacje,
● wskazywano jednak, że jedno miejsce nie rozwiąże problemów: musi być sieć partnerów, którzy uwiarygadniali by przekazywane informacje,
● regularnych kontaktów z instytucjami, typu MOPS, Departament Edukacji, itp.,
● wcześniejszych spotkań z WCRS przy okazji organizacji konkursów,
● Targi Edukacji Międzykulturowej (obecnie Dialogopolis) – potrzebne jest jednodniowe wydarzenie łączące środowisko.

W sferze posiadanych zasobów mówiono o:
● Centrach Aktywności Lokalnej,
● darmowej pomocy prawnej,
● Przejściu Dialogu,
● stronie https://wielokultury.wroclaw.pl/,
● Fundacji Umbrella – jako miejsce wsparcia organizacji i udostępnienia sal,
● szkoleniach dla liderów organizacji, o których informacje nie trafiają do środowiska.

Spotkania sieciujące są otwarte. Odbywają się co miesiąc w trybie on-line, a raz na kwartał uczestnicy spotykają się na żywo.

Organizatorem spotkań jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Partnerami: Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS ) oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Kolejne spotkania w 2023 r. zostały zaplanowane na 15 listopada i 13 grudnia.

Spotkania sieciujące adresowane są do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zajmujących się dialogiem międzykulturowym, działaniami integracyjnymi, edukacyjnymi oraz wsparciem migrantów i działaniami dla społeczeństwa przyjmującego. Zapraszane są także te organizacje, liderzy i liderki, które identyfikują się z tą tematyką i chcą włączyć się do działania.

Spotkania mają na celu wymianę informacji w zakresie realizowanych i planowanych zadań, analizowanie i definiowanie priorytetowych potrzeb, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowywanie odpowiedzi na aktualne wyzwania w obszarze międzykulturowości.

Jeśli chcesz być na bieżąco to zapisz się do naszego Newslettera.

Źródło: www.wielokultury.wroclaw.pl, www.przejsciedialogu.wcrs.wroclaw.pl
Foto: www.wielokultury.wroclaw.pl