Ułatwienia dostępu

Skip to main content

VIII Dolnośląski Kongres Obywatelski

23 października, 2023

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest „25-lecie Dolnego Śląska. Aktywne obywatelki i aktywni obywatele w budowaniu oraz rozwoju województwa dolnośląskiego”. Kongres odbędzie się 25 października 2023 roku w Krzyżowej k/Świdnicy. ZAPRASZAMY serdecznie!

Obowiązuje rejestracja. Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdl4iYA…/viewform…

Udział w VIII DKO jest BEZPŁATNY!

PROGRAM WYDARZENIA

 • REJESTRACJA: 8.30 – 9.00

  PROWADZENIE KONGRESU:
  Arkadiusz Czocher – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

  9.00 – 9.10 | POWITANIE
 • Maria Lewandowska-Mika, Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • dr hab. Robert Żurek, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Fundacji “Krzyżowa”
  dla Porozumienia Europejskiego

  9.10 – 9.40 | OTWARCIE KONGRESU
 • Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia
 • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
  Społeczeństwa Obywatelskiego9.40 – 10.20 | WYSTĄPIENIE GŁÓWNE
 • prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka „25-lecie Dolnego Śląska. Aktywni obywatele
  w budowaniu i rozwoju województwa dolnośląskiego”.

  10.20 – 11.30 | PANEL GŁÓWNY
  „Współpraca. Współtworzenie. Współudział. 25-lecie Dolnego Śląska. Aktywni obywatele w budowaniu i rozwoju województwa dolnośląskiego”
  Uczestniczki i uczestnicy debaty:
 • Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Beata Hernik-Janiszewska, Członkini Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
  Prezeska Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
 • Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Robert Lewandowski, Burmistrz Żmigrodu
 • Robert Drogoś, Prezes Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i klęsk Żywiołowych TRATWA

  11.30 – 11.50 | WPROWADZENIE DO PANELI TEMATYCZNYCH
 • Jakub Prus, Wiceprezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Prezes Fundacji Instytut
  Mediacji TAK

  11.50- 12.30 | PRZERWA KAWOWA

  12.30 – 14.00 | PANELE TEMATYCZNE

  Sala 1 | WSPÓŁPRACA

1. Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego.
Organizatorem panelu jest Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO.
Moderacja:

 • Hanna Ilnicka, Prezeska Interclub Femina
 • Grzegorz Derela, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Starosty Powiatu
  Trzebnickiego

2. Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem biznesu.
Moderacja:

 • Dolnośląscy Pracodawcy
 • Agnieszka Mąka, Kierownik Działu Projektów Europejskich w Dolnośląska Agencja Współpracy
  Gospodarczej Sp. z o.o.

3. Współpraca organizacji pozarządowych z aktywnymi obywatelami.

 • Agata Bulicz, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Grażyna Wójcik, Dyrektorka Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa
  Powiatowego w Dzierżoniowie

  Sala 2 | WSPÓŁTWORZENIE

4. Współtworzenie procesów edukacyjnych.
Moderacja:

 • Iwona Frydryszak, Wiceprezeska Zarządu w Fundacji Przyjaźń, Sztuka, Edukacja
 • Anna Kudarewska, Dyrektorka ds. Programowych Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia
  Europejskiego i kierowniczka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

5. Współtworzenie kultury i sztuki.
Moderacja:

 • Przemysław Furdak, Członek Zarządu Fundacji Teatr Układ Formalny
 • Rafał Pietrzak, Aktor Teatru Układ Formalny

6. Współtworzenie przepisów prawnych i finansowych.
Moderacja:

 • Waldemar Weihs, Prezes Fundacji „Merkury”, Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków
  Organizacji Socjalnych, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Sala 3 | WSPÓŁUDZIAŁ

7. Wspólny dialog o klimacie i ochronie środowiska.
Moderacja:

 • Irena Krukowska-Szopa, Prezeska Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

8. Wspólny dialog o dostępności.
Moderacja:

 • Ewelina Puławska, Fundacja Eudajmonia
 • Filip Rodzik, Ekspert ds. dostępności

9. Wspólny dialog międzypokoleniowy młodych i osób starszych.
Moderacja:

 • Alicja Przepiórska Ułaszewska, psychogerontolożka, specjalistka ds. edukacji i aktywizacji osób
  starszych w Fundacji Via Salutis

10. Wspólny dialog obywatelski i rozwiązywanie konfliktów.
Moderacja:

 • Monika Hernik–Oko, Członkini Zarządu #Stowarzyszenia Warto Mediować
 • Tadeusz Mincer, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Studiów Europejskich

  14.00 – 14.45 | PODSUMOWANIE PANELI TEMATYCZNYCH

  15.00 | OBIAD


  ORGANIZATORZY:
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  SPONSOR STRATEGICZNY:
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

  PARTNERZY:
 • Fundacja „Merkury”
 • Fundacja „Jagniątków”
 • Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
 • Forum Aktywności Lokalnej
 • Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Eudajmonia
 • Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO
 • Dolnośląscy Pracodawcy

  VIII Dolnośląski Kongres Obywatelski jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa
  Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., sponsora strategicznego
  i partnerów wydarzenia.

  Blok tematyczny WSPÓŁPRACA jest realizowany w ramach konferencji podsumowującej projekt
  „Pozarządowy Ostry Dyżur”, który został sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z
  funduszu EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Maria Lewandowska-Mika: telefon 602 376 974
  emaile: maria.mika@dfop.org.pl | dfop@dfop.org.pl

Zapraszamy do odsłuchania spotu radiowego, który został specjalnie przygotowany na tą okazję!
https://www.dfop.org.pl/…/227062_DFOP_Pazdziernik2023…

Źródło: www.dfop.org.pl
Foto: www.dfop.org.pl