Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Senioriada w Głogowie

30 października, 2023

W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji z inicjatywy Głogowskiej Rady Seniorów i organizacji senioralnych odbyła się po raz pierwszy w Głogowie SENIORIADA.

Głogowskie organizacje senioralne i związani z nimi seniorzy bardzo aktywnie działają w mieście. Przykładem tej aktywności jest zorganizowana w październiku Senioriada, w ramach której przez cały miesiąc odbywały się imprezy dla seniorów.

Seniorzy przejęli klucz do miasta

Senioriada składała się z cyklu imprez. 
Pomysł na organizację I Głogowskiej Senioriady pojawił się kilka lat temu, jednak pandemia pokrzyżowała nasze plany. Cieszę się, że w tym roku udało się zorganizować pierwszą Senioriadę i mam nadzieję, że będą kolejne. Do udziału zaprosiliśmy aktywnie działające stowarzyszenia i kluby senioralne mówi Elżbieta Leszczyńska, sekretarz Głogowskiej Rady Seniorów.
6 października wydarzenie zostało zainaugurowane uroczystym przekazaniem seniorom klucza do miasta przez prezydenta Rafaela Rokaszewicza.
Kolejnym wydarzeniem w ramach głogowskiej Senioriady, były zawody w bowlingu. Do rywalizacji przystąpiło 62 seniorów z różnych stowarzyszeń działających na terenie Głogowa. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni.
Po ogłoszeniu końcowej klasyfikacji medale i nagrody wręczyli: zastępca Prezydenta Wojciech Borecki wraz z przewodniczącą Głogowskiej Rady Seniorów Anną Cugier.
18 października odbyły się kolejne konkursy w ramach głogowskiej Senioriady. Tym razem Seniorzy z różnych stowarzyszeń działających na terenie Głogowa zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne.
Do konkursu tanecznego zgłosiło się 5 par, które zatańczyły walca wiedeńskiego i tango.
Z kolei w konkursie piosenki, w którym każdy mógł zaprezentować wybrany przez siebie utwór, udział wzięło 10 uczestników.
Prezentacje artystyczne, które odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie, gdzie dopingowała licznie zgromadzona publiczność, a oceniała specjalnie powołana komisja jurorska.
Wszystkie występy wywołały wiele emocji, a najlepszym tancerzom i wokalistom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.
Wydarzeniem wieńczącym Senioriadę była VI Głogowska Biesiada Seniorów, na której bawiło się ponad 450 seniorów! Bilety na to wydarzenie rozeszły się w ciągu trzech dni. 

Jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Cieszymy się, że pan prezydent jest przychylny takim pomysłom, jest otwarty i nam pomaga. Nie możemy się już doczekać Miejskiego Centrum Integracji w Głogowie, które jest budowane – mówi Anna Cugier przewodnicząca Głogowskiej Rady Seniora.
Senioriada została dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Głogowska Rada Seniorów

Inicjatorem organizacji Senioriady jest Głogowska Rada Seniorów, która powstała w 2015 roku.
Głogowska Rada Seniorów jest organem doradczym Prezydenta Głogowa, która reprezentuje instytucje, organizacje i kluby senioralne działające na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
Do głównych zadań Rady należy:
a) reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz gminy,
b) tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów,
c) włączenie osób starszych w życie publiczno – społeczne miasta Głogowa.

24 października zakończyła się druga kadencja Głogowskiej Rady Seniorów. W jej skład weszło 13 osób reprezentujących największe stowarzyszenia senioralne w mieście.
Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w styczniu 2020 roku. Przewodniczącą Rady została Anna Cugier, zastępcą Stanisław Giełda natomiast sekretarzem od 2021 roku była Elżbieta Leszczyńska. 
Przez całą drugą kadencję odbyło się 18 spotkań. W czasie pandemii większość spraw była załatwiana telefonicznie. W 2023 roku odbyło się 8 spotkań, z czego większość dotyczyła organizowanej w Głogowie po raz pierwszy Głogowskiej Senioriady. Kadencja przypadła na trudny czas pandemii, przez co wiele zaplanowanych wydarzeń nie mogło się odbyć. Mimo wszystko dużo udało się zrobić.

Działalność Głogowskiej Rady Seniora odbywała się na kilku płaszczyznach:

  1. Opracowywanie informacji dla seniorów.
  2. Zbieranie informacji o problemach i potrzebach seniorów.
  3. Konsultacje z prezydentem Głogowa i urzędnikami. Warto zaznaczyć, że seniorzy w tej kadencji złożyli do prezydenta 27 wniosków. Wnioski dotyczyły m.in. usuwania barier architektonicznych, czystości w parkach, na ulicach i w przejściach podziemnych, likwidacji karty komunikacyjnej dla seniorów, „złota rączka” dla samotnych seniorów. Systematyczne przycinanie krzewów przy przejściach dla pieszych. Toalety przy placach zabaw, w parkach i przy cmentarzach. 
  4. Organizowanie cyklicznych konkursów i  imprez. Niestety pandemia wstrzymała organizację wielu imprez  – zorganizowano tylko V i VI Biesiadę Seniora oraz I Głogowską Senioriadę. 
  5. Udział w programach realizowanych przez miasto, których celem jest tworzenie, rozwój i usprawnienie opieki lekarskiej nad seniorami. W mieście działają programy profilaktyczne i bezpłatne poradnie specjalistyczne, m.in. poradnia endokrynologiczna, osteoporozy, pulmonologiczna, nefrologiczna. Programy: Koperta życia oraz Korpus Wsparcia Seniora. Głogowska Rada Seniora aktywnie wspiera także budowę głogowskiego hospicjum – podczas ostatniej biesiady udało się zebrać 3,5 tysiąca złotych, a w sumie przez całą kadencję blisko 20 tysięcy złotych.

Rada Seniorów realizowała swoje cele poprzez współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami miejskimi oraz z mediami. Główne nasze zadania polegały na upowszechnianiu wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach seniorów. Wiele z naszych wniosków zostało pozytywnie załatwionych, jednak jest jeszcze kilka wniosków, które czeka na realizację – podsumowuje Anna Cugier, przewodnicząca Głogowskiej Rady Seniorów.

Członkowie Rady odebrali podziękowania od prezydenta. Wybory członków rady na następną kadencję odbędą się w listopadzie.

Jeśli chcesz być na bieżąco to zapisz się do naszego Newslettera.

Źródło: www.dglnews.pl
Foto: www.dglnews.pl