Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Mamy pomysł na Polskę

06 października, 2023

29 września odbyło się wydarzenie pod hasłem “Mamy pomysł na Polskę” z udziałem organizacji pozarządowych i partii politycznych. Na spotkaniu zostały przedstawione propozycje obywatelskie dla Polski przygotowane przez organizacje społeczne. Była to też okazja do zabrania głosu dla przedstawicieli i przedstawicielki komitetów wyborczych na temat prezentowanych rozwiązań.

Uczestnicy wydarzenia rozmawiali głównie o budowie Polski, która zapewni wszystkim pełnię praw, nikogo nie wykluczy i w której wszyscy będą czuć się bezpiecznie.

Organizatorami wydarzenia byli: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie61, MamPrawoWiedziec.pl oraz Inicjatywa “Nasz Rzecznik”.

W szerokim gronie organizacje społeczne, od wielu miesięcy pracują nad konkretnymi propozycjami, w jakim kierunku powinno zmierzać państwo i społeczeństwo. Cel jest jeden – naprawa Polski w określonych obszarach życia społecznego. I właśnie aby zrealizować ten cel organizacje przygotowały gotowe rozwiązania. 

Dajemy konkretne odpowiedzi na problemy, które wywołują w społeczeństwie lęki, frustrację i rozczarowanie – informują organizatorzy wydarzenia z OFOP.

W znacznej części obszarów rozwiązania te są jedynymi kompleksowymi propozycjami, które funkcjonują w przestrzeni publicznej – organizacje mają ogromną nadzieję, że ich postulaty będą wzięte pod uwagę, zarówno przed wyborami, jak i po wyborach.

Mamy nadzieję i wierzymy, że zmiana jest możliwa. Potrzebujemy przestrzeni do współpracy i dialogu, aby móc skutecznie działać – wspólnie i na rzecz wspólnego dobra. I taką właśnie przestrzeń stworzymy podczas wydarzenia “Mamy pomysł na Polskę” – piszą organizatorzy inicjatywy.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego z następujących dziedzin:

 1. Praworządność – Niezależne sądownictwo – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
 2. Praworządność – Trybunał Konstytucyjny – Fundacja im. Stefana Batorego
 3. Praworządność – Niezależna prokuratura – Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
 4. Edukacja – Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji
 5. Klimat – ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi
 6. Prawa kobiet – Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA i Feminoteka
 7. Prawa uczniów i uczennic – Stowarzyszenie Umarłych Statutów
 8. Migracja i integracja – Polskie Forum Migracyjne
 9. Media publiczne – Społeczny Zespół Ekspertów przygotowujący nowe prawo medialne dotyczące mediów publicznych
 10. Kultura: muzea – Zespół do spraw reformy muzeów, afiliowany przy Komitecie Narodowym ICOM Polska
 11. Kultura: uregulowanie statusu artystki zawodowej i artysty zawodowego – Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
 12. Samorząd terytorialny – Fundacja im. Stefana Batorego
 13. Prawa osób LGBT+ – Kampania Przeciw Homofobii
 14. Społeczeństwo obywatelskie – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Forum Darczyńców w Polsce
 15. Prawa osób z niepełnosprawnościami i opiekunek/ów – Inicjatywa “Nasz Rzecznik”
 16. Jawność – Sieć Obywatelska WatchDog Polska
 17. Kontrola służb – Fundacja Panoptykon 

Do czego zobowiązały się ugrupowania?

Ostatnią częścią wydarzenia była konferencja, podczas której rozmawiano o tym, jakiego prawa potrzebują organizacje pozarządowe: 

Jako zorganizowane społeczeństwo obywatelskie potrzebujemy być traktowani/e podmiotowo – wiemy, jakich zmian potrzebujemy i w tym obszarze też mamy gotowe rozwiązania” 

Na zakończenie Konwencji Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Forum Darczyńców w Polsce podpisały deklarację współpracy z Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Nową Lewicą. 

Ugrupowania zobowiązały się, że:

 1. Wprowadzą przejrzyste zasady finansowania organizacji ze środków publicznych i zachęty do filantropii.
 2. Uproszczą prawo dotyczące fundacji i stowarzyszeń, dzięki czemu osoby je prowadzące będą działały w bardziej przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.
 3. Będą prowadzić realne konsultacje publiczne, w których głos organizacji społecznych będzie wysłuchany i uwzględniony przy tworzeniu aktów prawnych i polityk publicznych.
 4. Będą korzystać z propozycji OFOP dotyczących uproszczeń dla III sektora oraz opracowanych przez Forum Darczyńców Manifestu i Rekomendacji dobrego prawa dla organizacji społecznych.

Przypomnijmy, że w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które odbędą się już 15 października, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współpracy z Zespołem OFOP „Proste prawo dla NGO” przedstawiła organizacjom pozarządowym propozycje dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku. Propozycje zostały zebrane i merytorycznie opracowane przez Zespół OFOP, następnie były konsultowane i prezentowane w trakcie kilkudziesięciu webinarów i spotkań organizowanych w latach 2020-2023. Oto one:

 1. Podniesienie jakości dialogu obywatelskiego;
 2. Reforma finansowania aktywności obywatelskiej;
 3. Reforma i uproszczenie systemu zlecania realizacji zadań publicznych;
 4. Reformę sposobu przekazywania dotacji, w tym oceny wniosków;
 5. Zwiększenie dostępności innych źródeł finansowania;
 6. Stworzenie systemu ulg podatkowych;
 7. Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego i ograniczenie obowiązków rachunkowo-sprawozdawczych organizacji pozarządowych i osób pełniących funkcje w ich zarządach;
 8. Uproszczenie procedury rejestracji i późniejszej zmiany danych stowarzyszeń oraz innych typów organizacji;
 9. Uproszczenie procedury likwidacji organizacji pozarządowych.

Szczegółowo o tych propozycjach pisaliśmy TUTAJ.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do naszego Newslettera!

Źródło: www.ofop.eu
Foto: www.ofop.eu