Ułatwienia dostępu

Skip to main content

III Gala Dolnośląskich Małych Grantów

02 października, 2023

III Gala Dolnośląskich Małych Grantów za nami! Podsumowanie IX edycji Programu odbyło się w Centrum na Przedmieściu. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawicielki i przedstawiciele grup nieformalnych, samorządowcy i artyści.

26 września 2023 roku w Centrum na Przedmieściu podsumowano wspólnie IX edycję programu Dolnośląskie Małe Granty. Wydarzenie poprowadziła Maria Lewandowska-Mika, koordynatorka DMG i prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – jednego z naszych inkubatorów oraz realizatora Dolnośląskich Małych Grantów. 

Wśród blisko pół setki zaproszonych osób znalazły się przedstawicielki i przedstawiciele następujących grup nieformalnych:

1. Pasjonaci Miasta Spotkań (Projekt „Wrocław – pieszo i z pomysłem”

2. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Międzybórz

3. Nieformalna grupa wolontariuszy (Projekt „Chleb zabójcą ptaków”)

5. 4. Kobiecy Ogród Mocy (Projekt „Kobiecy Ogród Mocy”)

6. AJE Kupkamy (Projekt „Dbajmy o swoje zdrowie, samopoczucie, zdrowe środowisko bez względu na narodowość, kolor skóry, wiek i płeć”)

7. Aktywnie w Żerkowie (Projekt „Z nami nie ma nudy!”)

8. Klub Seniora „Kopernik” (Projekt „Mikołaj Kopernik – 550 lat”)

9. Wojszycka Sóweczka (Projekt „Sąsiedzie daj się lepiej poznać”)

10. Niebieska drużyna (Projekt „Świadomość-integracja-akceptacja. Mój niebieski świat”)

11. Seniorki z Marcinkowic (Projekt „Sprawne ciało i umysł bez względu na wiek! Seniorki w akcji!”)

12. Kotowicka ekspedycja (Projekt „Kotowicki skarb. Gra terenowa”)

14. Bliżej Siebie – Lubań (Projekt „Biorę Oddech – Warsztaty terapeutyczne o odpoczynku i z odpoczynkiem”)

Na gali nie zabrakło także występów artystycznych. Wystąpili m.in. Szymon Majchrzak z Teatru Dialogu, grupa „Seniorki z Marcinkowic”, Ewa Przybyciak (harmonia i śpiew) oraz grupa Bliżej Siebie – Lubań (śpiew) z autorskim utworem przygotowanym specjalnie na to wydarzenie.

Dolnośląskie Małe Granty są realizowane przy współfinansowaniu ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Przypomnijmy, że główne działania w ramach Dolnośląskich Małych Grantów polegają na udzielaniu finansowego i merytorycznego wsparcia grupom nieformalnym w postaci przyznania dotacji na realizację ich własnych projektów w środowisku lokalnym, w podziale na 5 okręgów.

Na ten program w 2023 roku województwo dolnośląskie przeznaczyło 300 tysięcy złotych. W ciągu ostatnich 5 lat dzięki Małym Grantom wsparcie uzyskało ponad 420 projektów o łącznej kwocie 2 milionów złotych.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. W każdej z edycji chętni mogą się ubiegać o dotację w jednym z 5 subregionów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław. Granty można realizować w każdej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 17. inne.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do naszego Newslettera  !

Źródło: FB Dolnośląskie Małe Granty, www.umwd.dolnyslask.pl
Foto: FB DFOP