Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zbliżają się kolejne terminy naborów na rok 2023 do Programu Erasmus +

20 września, 2023

Zbliża się kolejna tura wnioskowania do programu Erasmus +. Najbliższy termin upływa na początku października. Dowiedz się kto może wziąć w nim udział oraz jak aplikować.

Erasmus + to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. To program edukacyjny, który umożliwia studiowanie za granicą, uczestnictwo w zagranicznej mobilności zawodowej oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Udział w programie to przede wszystkim szansa na dołączenie do międzynarodowego środowiska akademickiego, doskonalenie swoich umiejętności praktycznych w renomowanych firmach lub współtworzenie innowacyjnych rozwiązań z pasjonującymi ludźmi z całego świata. 

Priorytety

W Programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:

  • wspiera Europejski filar praw socjalnych,
  • służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027,
  • pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.

Podobnie jak na innych wymianach naukowych, wyjeżdżające osoby mają możliwość szlifowania języka obcego w naturalnym środowisku, poznawania nowej kultury, zwiedzania nieznanych miejsc oraz nawiązania międzynarodowych przyjaźni na całe życie. Niektórzy nawet znajdują swoje drugie połówki na studiach za granicą.

Pobyty zagraniczne osób pracujących z młodzieżą muszą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy. Nie obejmuje to czasu podróży.

Nabór

Najbliższe daty naborów to:

  • 4 października 2023 r., godz. 12:00
  • 19 października 2023 r., godz. 12:00

Akcja kluczowa 1: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, studentem czy młodym profesjonalistą, możesz skorzystać z programu Erasmus+ i spędzić pewien czas za granicą. Poznasz nowe kultury, nawiążesz międzynarodowe przyjaźnie i rozwiniesz umiejętności, które będą cenne przez całe życie. Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 1: Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU. Jeśli masz między 18 a 30 lat, ta oferta jest dla Ciebie! Program DiscoverEU daje Ci szansę na bezpłatne podróże po Europie. Odkryj różnorodność kontynentu, poznawaj nowych ludzi i rozwijaj się na wielu płaszczyznach. Przyłącz się do nas, aby stworzyć niezapomniane wspomnienia. Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 1: Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem (dodatkowy termin). Jeśli jesteś profesjonalnym sportowcem, trenerem lub pracownikiem sektora sportowego, Erasmus+ daje Ci możliwość podnoszenia swoich umiejętności w międzynarodowym środowisku. Wymieniaj się doświadczeniami, ucz się od najlepszych i stwórz silne więzi z innymi pasjonatami sportu.
 Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz w dziedzinie młodzieży. Jeśli reprezentujesz instytucję edukacyjną lub organizację młodzieżową, Erasmus+ oferuje Ci możliwość budowy partnerstw z innymi instytucjami w Europie. Razem możecie tworzyć innowacyjne projekty, wymieniać się wiedzą i promować współpracę międzynarodową. 
Termin naboru: 19 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży. Jeśli chcesz zaangażować się w projekty edukacyjne na lokalnym poziomie, Erasmus+ jest idealnym narzędziem. Twórzcie partnerstwa, wymieniajcie się pomysłami i działajcie razem w kierunku lepszego systemu edukacyjnego. 
Termin naboru: 19 października 2023 r., godz. 12:00.

Chętni, którzy chcą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych oraz  konsultacjach  indywidualnych organizowanych przez ekspertów FRSE powinni  zajrzeć na stronę: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci

Inspirujące historie, relacje z podróży oraz przydatne wskazówki dotyczące aplikowania i życia za granicą znajdują się na kanale You Tube. Subskrybując  kanał, jest się na bieżąco z najnowszymi informacjami. https://www.youtube.com/@FrseOrgPL

Można też odwiedzić regionalne punkty informacyjne FRSE,  gdzie eksperci chętnie odpowiedzą na pytania i udzielą szczegółowych informacji na temat programu Erasmus+. https://www.frse.org.pl/rpi

Wsparcie językowe online

System wsparcia językowego online opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+ oraz programu „Europejski Korpus Solidarności”. Ma on pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy bądź studiów albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał takiego pobytu.

Brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz mobilności młodzieży. System wsparcia językowego online nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+, jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może wziąć udział w programie, znaleźć można w przewodniku po programie, w części dotyczącej działania lub dziedziny, która interesuje osobę zainteresowaną wzięciem  udziału w Programie.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.erasmusplus.org.pl