Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Fundacja Umbrella dla Ukrainy

01 września, 2023

Polsko-Ukraiński Niezbędnik Aktywistyczny, kawiarenka językowa, wystawa sztuki ukraińskiej czy punkt pomocy informacyjnej dla uchodźców – to tylko niektóre działania Fundacji Umbrella, które realizuje od czasu wybuchu wojny na Ukrainie.

Należąca do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO – Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella utworzona została w 2007 roku przez liderów trzech innych wrocławskich organizacji: Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Fundacji Hobbit i Stowarzyszenia ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa. 

Misją fundacji od samego początku jest wspieranie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. W tym celu fundacja prowadzi działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępnia swoje zasoby lokalowe i sprzętowe.

Fundacja Umbrella od momentu dokonania przez Rosję zbrojnej napaści na Ukrainę bardzo mocno włączyła się w pomoc uchodźcom organizując pomoc i wsparcie dla uchodźców z sąsiedniego kraju.

Punkt Pomocy Informacyjnej

Jednym z pierwszych działań fundacji było uruchomienie punktu pomocy informacyjnej dla osób z Ukrainy, które potrzebują porad i różnych informacji. Taka pomoc była szczególnie ważna zwłaszcza na początku, dla osób uciekających przed wojną, które trafiły do nowego kraju i szukały możliwości organizacji normalnego życia w nowym środowisku.

Ukraińska wersja Centrum Sektor 3

Fundacja Umbrella od ponad 15 lat prowadzi Centrum Sektor 3 – wersję dla mówiących po polsku. Po wybuchu wojny pojawiła się potrzeba skierowania  działań do społeczności ukraińskiej we Wrocławiu. Ponieważ język czy nieznajomość prawa mogą stanowić bariery dla podejmowania działań społecznych. Dlatego Fundacja stworzyła ofertę bezpłatnych szkoleń, doradztwa oraz konsultacji z prawnikiem, księgowym oraz z pisania wniosków projektowych i pozyskiwania funduszy. 
Fundacja Umbrella postanowiła stworzyć ukraińską wersję Centrum Sektor 3. Do tworzenia Sektora zaproszeni zostali Ukraińcy i Ukrainki mówiący głównie po ukraińsku. 

Bezpłatne lekcje języka polskiego

Uchodźcy z Ukrainy mogą brać udział w bezpłatnych lekcjach języka polskiego. Kurs skierowany jest do młodzieży od 13 do 33 roku życia. Zajęcia odbywają się stacjonarnie oraz online, dwa razy w tygodniu. Wszystko prowadzą zawodowe lektorki.

Kawiarenka językowa

W ramach działania zaplanowano 6 spotkań popołudniowych, podczas których uchodźcy z Ukrainy mogą szlifować język polski podczas dobrej zabawy, np.: spacerując, piknikując czy oglądając filmy. 

Polsko-Ukraiński Niezbędnik Aktywistyczny

W połowie sierpnia Fundacja Umbrella ruszyła z polsko-ukraińskim projektem Niezbędnik Aktywistyczny. 
Jego celem jest zapoznanie ukraińskich i polskich aktywistów i aktywistek ze środowiskiem wrocławskich organizacji pozarządowych. 
W ramach projektu odbędzie się 6 wizyt studyjnych, 4 warsztaty oraz integracyjny polsko-ukraiński grill. 
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które założyły organizacje pozarządowe oraz dla aktywnych osób, które planują lub dopiero myślą o działalności społecznej we Wrocławiu lub w okolicach.
Do projektu zapraszane są przede wszystkim osoby, które działają społecznie i pragną założyć organizację pozarządową ale również przedstawiciele młodych fundacji czy stowarzyszeń. Działania fundacji kierowane są do grupy mieszanej – społeczności ukraińskiej i polskiej, aby budować partnerstwa dla miasta.
Zapisy za pomocą formularza https://bit.ly/niezbednik-aktywistyczny.

Sztuka w ogniu” – wystawa sztuki ukraińskiej

Fundacja Umbrella jest partnerem projektu, w ramach którego zorganizowano wystawę sztuki ukraińskiej pod nazwą „Sztuka w ogniu”.

Przez rok rosyjskiej agresji artyści z różnych krajów i narodowości wspierali Ukrainę. Ukraińscy artyści i muzycy okazali i nadal okazują wielkie wsparcie dla swojej ojczyzny, uczestnicząc w imprezach charytatywnych, pomagając Siłom Zbrojnym Ukrainy, zwykłym obywatelom, dzieciom, które ucierpiały w ogniu strasznych wydarzeń na Ukrainie. 
Wystawę można było odwiedzać w sercu Wrocławia, w Pałacu Hatzfeldów, od 18 marca do 2 kwietnia.
Swoje prace zaprezentowali ukraińscy fotografowie, malarze, rzeźbiarze i artyści cyfrowi. Pozyskane środki z wystawy przeznaczono na cele charytatywne chcąc w ten sposób wyrazić wdzięczność dla Polski, która wykazała i cały czas wykazuje duże wsparcie dla Ukrainy.
Organizatorzy wystawy „Sztuka w ogniu”: Polski Związek Artystów Plastyków – Okręg Dolnośląski, Firma “Monumentum”, Fundacja Inside, Firma „Rafin”, Firma “Supra Brokers”.

Docenieni

Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk wraz z Konsulem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu Panem Yurijem Tokarem podziękowali osobom reprezentującym instytucje, organizacje pozarządowe, grupom wolontariuszy i firmom zaangażowanym w organizowanie i niesienie rozmaitych form pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy.

Wśród wyróżnionych znalazła się także Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, a podziękowania, okolicznościowy dyplom i symboliczny dla Ukrainy kwiat słonecznika z rąk Prezydenta Wrocławia i Konsula Generalnego odebrała delegacja w składzie: Alicja Pietrzyk, Grzegorz Tymoszyk i Kazimierz Szepiela.

Jak zaznaczyli członkowie delegacji, która odebrała nagrodę, te podziękowanie należy się wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc Ukrainie – pracownikom i pracowniczkom, wolontariuszom i wolontariuszkom, które „pod parasolem” fundacji działały w Punkcie Pomocy Humanitarnej oraz cały czas angażują się w edukacyjne i opiekuńcze formy pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy. 

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: http://www.fundacja-umbrella.org.pl/
Foto: www.fundacja-umbrella.org.pl