Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wolontariat wakacyjny

30 sierpnia, 2023

Wakacje dobiegają końca i pojawiają się pytania: co robiliście na wakacje? Praca, odpoczynek, nauka, podróże? A może wolontariat wakacyjny, który łączy niemal wszystkie te elementy?

Wolontariuszem może być każdy. Przepisy prawa nie określają minimalnego ani maksymalnego wieku wolontariuszy. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem może być więc każdy chętny. Osoby niepełnoletnie muszą oczywiście uzyskać stosowną zgodę rodziców lub opiekunów. Każda organizacja lub instytucja zatrudniająca wolontariuszy może ponadto we własnym regulaminie doprecyzować, kto może pracować na jej rzecz. Wolontariat może być akcyjny lub systematyczny. Jeśli myślicie o wolontariacie krótkotrwałym, niekoniecznie ograniczającym się do jednorazowych akcji  to świetną opcją wydaje się wolontariat wakacyjny.

Wolontariat wakacyjny może mieć charakter wyjazdowy lub na miejscu. Jeśli chodzi o wyjazdowy to również istnieją dwa warianty – na terenie naszego kraju lub wyjazd za granicę.

Wolontariat wyjazdowy

Wakacyjna praca wolontaryjna związana z podróżami po kraju bardzo często wiąże się z turnusami rehabilitacyjnymi, koloniami i innym rodzajem opieki. W ten sposób można wybrać się w dowolną część Polski i połączyć przyjemne z pożytecznym – na przykład prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci przez pięć godzin, pięć razy w tygodniu, a w czasie wolnym zwiedzać i odkrywać uroki miejsca, w którym aktualnie się przebywa. Dodatkowym atutem jest zapewnienie zwrotu kosztów podróży, materiałów edukacyjnych, oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

Ciekawą propozycją wakacyjnego wolontariatu są oferty Parków Narodowych. Perspektywa spędzenia wakacyjnego czasu na łonie natury wydaje się być bardzo przekonująca, a zapotrzebowanie na wolontariuszy Parków Narodowych w Polsce stale wzrasta. Jak pisze Karol Krzyczkowski na swoim blogu: Parki Narodowe są państwowymi osobami prawnymi i są nadzorowane przez Ministerstwo Środowiska. Dzięki temu mogą zgodnie z ustawą korzystać ze wsparcia wolontariuszy wszędzie tam, gdzie nie łączy się to z ich działalnością gospodarczą. Same działania parków nie ograniczają się tylko do utrzymania chronionych obszarów. 

W ich strukturach działają także muzea, ścieżki edukacyjne, stanice, parki prowadzą zajęcia edukacyjne, organizują wydarzenia a także realizują zwyczajną pracę administracyjno – biurową, która pozwala to wszystko ogarnąć. Praktycznie wszędzie tam istnieją miejsca, w których mogą udzielać się wolontariusze. Niestety na tegoroczne wakacje w parku narodowym może być już za późno, ponieważ nabór na wolontariat w okresie wakacji trwa w zależności od parku, mniej więcej od marca do maja. Chociaż działający na terenie Dolnego Śląska Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze wciąż zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu, głównie w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień. Wolontariusze będą uczestniczyli w bieżącej działalności parku. Pracownicy parku oczekują pomocy przy realizacji zadań z zakresu:

– ochrony przyrody, walorów kulturowych i historycznych,
– edukacji ekologicznej społeczeństwa,
– udostępniania parku dla celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych,

Wolontariusze do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej czy do Centrum Informacyjnego przyjmowani są przez cały rok.

Wolontariat zagraniczny

Ciekawą formą wakacyjnego wolontariatu za granicą są workcampy. Międzynarodowe workcampy to ciekawa forma krótkoterminowego wolontariatu. Pierwsze workcampy miały miejsce już w latach 20-tych XX w. Co roku liczne organizacje na całym świecie organizują je na wszystkich kontynentach. Te międzynarodowe obozy trwają zazwyczaj od 1 do 3 tygodni a grupę stanowi przeciętnie 10-15 osób z różnych krajów i kultur (1-2 osoby z jednego kraju). Najczęściej jest to grupa wiekowa w przedziale 18-30 lat, ale organizowane są także workcampy dla osób niepełnoletnich, dla rodzin z dziećmi /tzw. family camp/ i dla grup wiekowych powyżej 30 lat. Przez czas trwania workcampu grupa wolontariuszy mieszka, pracuje i spędza wspólnie wolny czas. Językiem do komunikowania się jest zwykle język angielski lub język kraju, do którego wyjeżdża uczestnik. W realizacji programu i organizacji wszelkich przedsięwzięć zaplanowanych przez uczestników workcampu pomaga lider-animator (również wolontariusz) reprezentujący organizację goszczącą.

Te międzynarodowe spotkania służą jednocześnie wzajemnemu poznaniu i integracji młodych ludzi, którzy chcą razem działać bez względu na narodowość, kolor skóry, pochodzenie, status materialny.

Wolontariat na miejscu

Na początek należy się zorientować, czy w najbliższej okolicy nie ma miejsca, organizacji pozarządowej, do której można się zgłosić do pracy wolontarystycznej. Może być to dobre rozwiązanie, gdy wolontariusz chce być blisko domu. 

Bez względu na rodzaj wolontariatu – zagraniczny, wyjazdowy czy też na miejscu – z pewnością przyniesie on wiele korzyści. Przede wszystkim wolontariat może pomóc w zapełnieniu czasu wolnego – zwłaszcza w przypadku osób starszych – którego nadmiar bywa przygnębiający na przykład dla osób przechodzących na emeryturę. Zaangażowanie w pomoc innym daje seniorom poczucie, że jest się potrzebnym.

Wolontariusz nabiera przekonania, że nawet proste działania mają swoją wartość, co mobilizuje do kolejnych aktywności. Różne są powody zaangażowania osób poświęcających dobrowolnie swój czas (poczucie moralne, obowiązek religijny, zdobycie nowych umiejętności) ale zawsze wiąże się to z uświadomioną potrzebą „dzielenia się sobą z innymi”. Bezinteresowna pomoc świadczy o człowieku o jego wrażliwości, dojrzałości społecznej i postawie obywatelskiej.

Chcesz zaangażować się wolontarystycznie? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat regulacji prawnych wolontariatu? Jakie są możliwości i instrumenty wsparcia wolontariatu? Gdzie szukać organizacji współpracujących z wolontariuszami? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.aktywny.blog, www.kpnmab.pl
Foto: www.pexels.com