Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Organizacje pozarządowe wspierają ochronę środowiska

04 sierpnia, 2023

Z badań „Świadomość ekologiczna Polaków” opublikowanych przez Centrum Badań Opinii Społecznej wynika, że Polacy dostrzegają problemy ekologiczne we współczesnym świecie. Obawy Polaków niestety w większej mierze dotyczą problemów globalnych niż lokalnych. Nadzieją na zmiany są realizowane przez organizacje pozarządowe projekty ekologiczne dotyczące lokalnych problemów.

„Świadomość ekologiczna Polaków” opublikowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej

Z badań – opublikowanych w 2020 roku, wynika, że Polacy uważają iż ich własne zachowanie, sposób życia przekładają się w istotny sposób na stan środowiska naturalnego (81%). 

Jeśli chodzi o zachowania proekologiczne badanych, to ogromna większość z nich segreguje odpady domowe (95%), nie marnuje żywności (93%), używa energooszczędnych sprzętów AGD (92%), unika brania w sklepach jednorazowych, plastikowych torebek (91%), ogranicza zużycie energii elektrycznej (90%) i wody (89%) w swoich domach. 

Większość dorosłych Polaków unika kupowania produktów szkodliwych dla środowiska (78%), ogranicza zużycie gazu w domu (69%), kupuje produkty w większych opakowaniach, żeby zmniejszyć ilość tych plastikowych (63%), oraz wyłącza z prądu telewizor, komputer, radio, kiedy ich nie używa (58%). 

Blisko połowa badanych podczas sprzątania, prania czy zmywania używa detergentów ekologicznych lub stosuje środki naturalne (48%), w miarę możliwości rezygnuje z jazdy samochodem (47%), zbiera śmieci napotkane w lesie, na łące, nad rzeką (47%) oraz ogranicza kupowanie nowych ubrań (47%). W mniejszości są natomiast ograniczający jedzenie mięsa lub niejedzący go wcale (34%).

70% badanych deklaruje duży, bądź bardzo duży niepokój o stan środowiska w skali całego świata, 53% odczuwa niepokój o stan środowiska w skali kraju, natomiast o stan środowiska naturalnego we własnej miejscowości martwi się już jedynie co czwarty respondent (25%).

Nadzieją na zwiększenie lokalnej świadomości ekologicznej są działania organizacji pozarządowych, które realizują projekty ekologiczne „na swoim podwórku”.

STOP plastikowi i przemocy – projekt Fundacji „Merkury”

Jeden z naszych inkubatorów – Fundacja „Merkury” realizuje projekt pt. „STOP plastikowi i przemocy”. Fundacja zaprasza do akcji szkoły z Dolnego Śląska. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić FORMULARZ.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat, w tym do dzieci i młodzieży z Ukrainy uczących się w polskich szkołach z terenu województwa dolnośląskiego. Projekt potrwa do końca października 2023 r. 

Celem projektu jest wyłonienie i zaproszenie 10 szkół, których uczniowie zorganizują akcje ekologiczne i antyprzemocowe na swoim terenie, a następnie będą szyć i dystrybuować woreczki z firanek lub innych materiałów. Każda szkoła otrzyma mini grant na organizację inicjatywy ekologicznej i antyprzemocowej, a następnie materiały i pomoc w szyciu woreczków (wrzesień 2023 r.).

Bez względu na jej formę i miejsce występowania, przemoc jest zjawiskiem nieakceptowalnym i konieczne jest podejmowanie działań, które zmniejszą częstotliwość jej występowania. W szczególności Fundacja „Merkury” chce zwrócić uwagę na przemoc obecną w szkołach, ponieważ to miejsce, które powinno być miejscem zabawy, kreatywności, bezpieczeństwa i budowania poczucia wartości. 

Przemoc szkolna dotyka wielu uczniów na całym świecie. To problem, który może mieć długotrwałe skutki wpływające na zdrowie psychiczne i fizyczne ofiar. Dlatego tak ważne jest, aby uczniowie, nauczyciele i rodzice razem pracowali nad zapewnieniem bezpiecznej atmosfery w szkołach.

Projekt OFOP: Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Tworzymy ogólnopolską sieć ponad 30 doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Odbiorcami wsparcia doradczego są lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce – mówi Mikołaj Kostaniak, koordynator projektu.

Doradcy Sieci NGO – Fundusze dla Klimatu wspierają nie tylko informując o dostępnych funduszach europejskich i konkretnych naborach w danych województwach poprzez organizowane spotkania informacyjne, ale także pomagają bezpośrednio przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego, które jest kierowane właśnie do lokalnych samorządów i organizacji społecznych.

Doradcy na co dzień pracują w społecznościach lokalnych – dzięki temu mają rozpoznane potrzeby i są specjalistami z pozyskiwania środków zewnętrznych. Doradcy mają pomagać lokalnym społecznościom w dostępie do informacji o funduszach europejskich które mają pomóc w transformacji zielonej Polski, w ochronie środowiska.

Doradcy i doradczynie to przede wszystkim praktycy, osoby, które wesprą, doradzą i pokażą dobre praktyki rozwiązań inwestycyjnych, które poznali między innymi podczas wizyt studyjnych oraz całego cyklu szkoleniowego, które każdy z nich ukończył. Doradcy mogą pomóc także bezpośrednio – pomagając przejść przez cały proces wsparcia doradczego, które jest skierowane do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych a także partnerstw samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Zadaniem doradców jest wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych do tego, aby aplikowały do konkursów unijnych, realizowały projekty wspólnie z innymi partnerami ze środowiska społecznego, publicznego i biznesowego.

Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wsparcie dla społeczności poniżej 50 tys. mieszkańców jest bezpłatne. OFOP zaprasza osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami i doradczyniami działającymi w każdym województwie.

Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych doradczyń i doradców znajdują się na stronie internetowej: www.ofop.eu/funduszedlaklimatu

Chcesz pozyskać dotację na działania ekologiczne? Twoja organizacja wspiera ochronę środowiska? Chcesz skonsultować swój pomysł? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.cbos.pl, www.ofop.eu
Foto: www.pexels.com