Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„Zacznij działać” – konferencja i warsztaty młodzieżowych rad

17 lipca, 2023

W Głogowie Młodzieżowa Rada Powiatu Głogowskiego przy współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Żukowice zorganizowała Konferencję i Warsztaty pod hasłem „Zacznij działać”. Tematem konferencji był wolontariat. Spotkanie było dedykowane wszystkim, którzy chcą rozpocząć przygodę z wolontariatem bądź też już działają wolontaryjnie.

W wydarzeniu wzięły udział zarówno osoby młode, które przyjechały z różnych części Polski i  dopiero  zaczynają swoją przygodę w działalności pozarządowej jak i osoby, które od lat działają w wolontariacie i dzieliły się swoim doświadczeniem. 

Panele dotyczyły tematów takich jak work-life balance, znaczenia wolontariatu w życiu młodego człowieka czy reakcje samorządu na wolontariat. 

W ramach spotkania zaplanowane były cztery panele dyskusyjne: Wolontariat i fundacja, IT & AI, Samorząd a wolontariat oraz ostatni panel Projekty społeczne a wolontariat, jak to połączyć?

Organizatorem konferencji była Młodzieżowa Rada Powiatu Głogowskiego przy współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Żukowice.

Prelegentami byli zarówno praktycy jak i młodzież, którzy mają swoje własne projekty i działają wolontaryjnie. Sam jestem wolontariuszem i czerpię wiele przyjemności z tej działalności ale z doświadczenia wiem, że najpierw trzeba odkryć swoją pasję. Mnie ktoś pokazał tę drogę i ja chciałbym przekazywać tę wiedzę dalej i zachęcać innych młodych ludzi do tego, aby podejmowali takie inicjatywy – opowiadał Oliwier Chudzik, przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Głogowskiego i organizator Konferencji „Zacznij Działać”.

A jak zachęcać młodzież do działania w wolontariacie, jak ich wspierać i motywować? Mówiła o tym jedna z prelegentek spotkania Ewa Jaworska z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie – nauczycielka, która wolontariatem w szkole zajmuje się od 15 lat.

Ja osobiście mam dobre doświadczenia. Młodzież z którą pracuję sama się zgłasza do różnych projektów, nie trzeba ich motywować. Nigdy z żadną akcją, nie było problemu, aby zachęcać kogokolwiek do wyjścia z domu w czasie wolnym czy podczas weekendu. Czasami młodemu człowiekowi można coś podpowiedzieć ale generalnie wydaje mi się,  że są chętni do tego, aby coś robić. Czasami wystarczy tylko stać z boku i ich wspierać, pokazywać, że jest sens robić takie rzeczy.

A co na temat wolontariatu mieli do powiedzenia uczestnicy panelu samorządowego? W panelu samorządowym udział wzięli Jarosław Dudkowiak Starosta Głogowski, Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa oraz Kami Janic poseł parlamentu młodych RP IV i VI kadencji.

Wolontariat to powinna być satysfakcja przede wszystkim dla osoby, która się angażuje(…) Uważam, że nie o wszystkich rzeczach świat musi wiedzieć.  Wiele rzeczy, które zrobiłem, może nawet największych, nie ujrzało i nie ujrzy światła dziennego bo ja to zrobiłem dla siebie, wspierając inne osoby i czuję się z tym dobrze – mówił Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, który przez kilkadziesiąt lat działał w lokalnej organizacji pozarządowej: w Towarzystwie Ziemi Głogowskiej.

Ja uważam, że wolontariusz to jest lepszy człowiek, który swoją dobrocią i zaangażowaniem zaraża innych i nieważne czy to jest pomoc osobie niepełnosprawnej czy to jest działalność kulturalna lub sportowa. Jest takie spektrum działania w organizacjach pozarządowych, że każdy może znaleźć coś dla siebie – dodał Rafael Rokaszewicz

Wolontariat powinien być takim dodatkiem w życiu, nie powinniśmy przyporządkowywać do niego całego wolnego czasu, żeby nie zaniedbywać innych priorytetów. Te priorytety trzeba sobie na samym początku ustalić – mówił natomiast Kamil Janic.

Zaproszeni goście rozmawiali też o różnych formach wolontariatu, o tym, że rozwijająca się technologia sprawia, że formy wolontariatu będą się zmieniały.

Kami Janic mówił także o tym, w jaki sposób można zwiększyć świadomość wolontariatu przez social media:

Jeśli chodzi o wolontariat to uważam, że najlepiej się sprawdza coś, co w marketingu nazywany „marketingiem szeptanym. Jeśli lokalnie będziemy mieć świadomość że angażując się w ten wolontariat trafimy na dobre zasoby, aby to działanie przełożyło się na realne działanie to uważam że dla młodych ludzi będzie to bardzo atrakcyjne. Najlepszą promocją wolontariatu jest zaangażowanie lokalne i wsparcie.

W konferencji wzięli udział aktywni przedstawiciele młodzieżowych rad z Dolnego Śląska. Wśród uczestników byli między innymi radni z Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego, którzy bardzo aktywnie działają w swoim powiecie. 

Działają od października, a mogą się pochwalić organizacją wielu wydarzeń, akcji, spotkań, debat, kampanii i zbiórek. Jednym z większych działań jest realizacja projektu, który zakłada stworzenie ekstremalnej trasy rowerowej single truck.

Przewodnicząca rady, Zuzanna Bąk startowała do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz była posłanką na sejm młodzieżowy. Młodzieżowa Rada Powiatu Wołowskiego znana jest, nawet na skalę ogólnopolską, z działań międzypokoleniowych. 

Młodzieżowa Rada Powiatu Wołowskiego wraz z Powiatową Radą Seniorów w Wołowie w celu usprawnienia i koordynacji wspólnej pracy, utworzyła w 2021 roku Radę Dialogu Międzypokoleniowego, która pełni funkcję doradczą, wspierającą dobre praktyki i będącą rzecznikiem działań obydwu Rad. W jej skład wchodzą najaktywniejsi przedstawiciele Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów. Jej przewodniczącym jest Patryk Filarowski. 

Wszyscy działają wolontaryjnie stąd ich zainteresowanie konferencją w Głogowie.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza oraz Starosty Powiatu Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka.


Na czym polega działalność młodzieżowej rada gminy lub powiatu? Jakie kompetencja ma młodzieżowa rada? A może chcesz powołać młodzieżową radę w swojej gminie? Nie wiesz jak to zrobić? Jak stworzyć statut młodzieżowej rady? Jak powołać młodzieżową radę w gminie, powiecie czy województwie? Kto może kandydować? Jak wybierani są jej członkowie? Jakie możliwości działań ma rada młodzieżowa? 

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z  bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą.
Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na spotkanie już dziś! 

Źródło: własne
Foto: FB Młodzieżowa Rada Powiatu Głogowskiego