Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ustawa Kamilka uchwalona!

28 lipca, 2023

Sejm przyjął tzw. „Ustawę Kamilka z Częstochowy” wprowadzająca zmiany Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Przyjęta ustawa uwzględnia postulaty organizacji i ekspertów zajmujących się ochroną praw dzieci, którzy od lat postulowali o konieczności zmian w przepisach. 

13 lipca Sejm przyjął ustawę zwaną ustawą „Kamilka z Częstochowy”. Ustawa, wprowadza m.in.: 

  • Standardy ochrony dzieci – aby każdy wiedział, jak pomóc dziecku, które jest krzywdzone;
  • Kwestionariusz oceny – aby każdy specjalista wiedział czy i kiedy zachodzi zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka;
  • Reprezentanta dziecka – aby w sądzie dziecko było reprezentowane przez prawnika;
  • Obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych – aby podnosić wiedzę na temat dzieci;
  • Wysłuchanie dziecka w sprawach rodzinnych – aby głos dziecka nie był ignorowany w sądzie;
  • Ochronę przed sprawcą – aby każde dziecko czuło się bezpiecznie;
  • Narodową strategię przeciwko przemocy wobec dzieci – aby Państwo zawsze było zobowiązane do ochrony dzieci;
  • Narodową strategie przeciwko przestępstwom seksualnymi wobec dzieci – aby Państwo było zobowiązane do walki ze złym dotykiem;
  • Analizę przypadków krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym czy ciężkiego uszkodzenia ciała – aby ustalać słabe ogniwa systemu i je eliminować

Ustawa Kamilka z Częstochowy – nazwa została nadana przez wnioskodawców projektu ustawy o zmianie ustawy: “Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw”, od imienia Kamilka, chłopca skatowanego przez ojczyma. Jest określana jako akt prawny, który ma zostać uchwalony w hołdzie i na cześć Kamilka oraz wszystkich dzieci, które straciły życie w Polsce na skutek przemocy. Ojciec Kamilka – Artur Topól wyraził zgodę, aby imię jego dziecka nosiło nazwę tego projektu ustawy. Inicjatywa nadania projektowi hołdu powstała w społeczności internetowej.

Uchwalone przepisy zostały przygotowane przez posłów Suwerennej Polski i złożone w Sejmie kilka dni po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Zmiany zostały poparte przez kilkadziesiąt instytucji i organizacji pozarządowych.

8-letni Kamil zmarł 8 maja po 35 dniach walki lekarzy o jego życie. Chłopiec był wcześniej wielokrotnie maltretowany przez ojczyma, 27-letniego Dawida B. Mężczyzna znęcał się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem m.in. sadzając chłopca na rozgrzanym piecu, przypalając papierosami, polewając wrzątkiem, bijąc prysznicem oraz pięściami po całym ciele, kopiąc po głowie i rzucając nim o meble i podłogę.

Matka Kamilka, 35-letnia Magdalena B., mimo że wiedziała co robi jej mąż, w żaden sposób nie próbowała go powstrzymać. Kamilek wielokrotnie uciekał z domu. Zdaniem opiekujących się nim w ostatnich dniach życia lekarzy, chłopiec był wcześniej zaniedbany i niedożywiony. Gdyby nie to, miałby duże szanse na to, by przeżyć.

Dawid B. był wcześniej karany. Czyny, za które obecnie odpowiada, popełnił w warunkach recydywy. Zarzuty wobec mężczyzny obejmują także znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad drugim pasierbem, 7-letnim Fabianem. Mężczyźnie oraz matce zmarłego dziecka grozi kara dożywotniego więzienia.

W konsultacjach nad ustawą aktywnie uczestniczy między innymi Fundacja Dajemy Dzieciom Nadzieję

Jesteśmy bardzo zadowoleni z poparcia ustawy przez posłów i posłanki. To istotny krok w kierunku zmiany podejścia w zakresie ochrony dzieci przed przemocą w Polsce. Dążymy do tego, aby żadne dziecko nie było pozostawione samo sobie w obliczu krzywdy, a ta uchwalona ustawa daje nam narzędzia do skutecznego działania i zapobiegania cierpieniu dzieci. Teraz liczymy na pozytywną opinię i sprawne procedowanie Senatu w tej sprawie, o co apelujemy do pana marszałka Tomasza Grodzkiego  w gronie 26 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną dzieci – mówi Renata Szredzińska, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Oprócz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ustawę poparło 25 innych organizacji pozarządowych. Organizacje te wystosowały apel do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Grodzkiego:

„Projekt ustawy w naszej ocenie wychodzi naprzeciw palącej potrzebie społecznej, jaką jest zwiększenie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym krzywdzeniem ze skutkiem śmiertelnym. Według dostępnych wyników badań 41% dzieci i młodych osób w wieku 11-17 lat w Polsce twierdzi, że doznaje przemocy fizycznej bądź psychicznej ze strony bliskich dorosłych, 20% utrzymuje, że doznało wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego (w tym: pokazywania pornografii, werbowania do celów seksualnych), 7% wskazuje, że doznało wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym.

Media co kilka tygodni donoszą o śmierci kolejnych dzieci z rąk opiekunów. Przypadek 8-letniego Kamila z Częstochowy, który wstrząsnął w maju opinią publiczną, nie był niestety odosobniony. Od początku roku wg doniesień medialnych z rąk swoich opiekunów zginęło w naszym kraju 16 dzieci.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie, obejmujące działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, przyczynią się w naszej opinii do uszczelnienia systemu ochrony dzieci i z czasem doprowadzą do zmniejszenia skali przemocy wobec najmłodszych obywateli naszego kraju.”

Uchwalona przez posłów nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trafi teraz do Senatu. Więcej o tym, jakie zmiany wprowadzają uchwalane przepisy ustawy pisaliśmy TUTAJ.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.fdds.pl, www.rp.pl
Foto: www.fdds.pl