Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„Nie czekaj. Nie bagatelizuj. Nie ignoruj.” W Głogowie rozpoczęła się kampania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

12 lipca, 2023

Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, które w Głogowie prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom, rozpoczęło kampanię pod hasłem „Nie czekaj. Nie bagatelizuj. Nie ignoruj.” 

Kampania zainaugurowana została spotkaniem poświęconym zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów, placówek opiekuńczych, policji, wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej, oświaty z terenu trzech województw. 

Kampania ma na celu pokazanie dorosłym, żeby nie bagatelizowali objawów zgłaszanych przez dziecko, aby byli uważni na to jak się dziecko zachowuje, co mówi. Chcemy uwrażliwić dorosłych, rodziców, ale także osoby, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi, aby byli uważni na potrzeby dziecka. – mówi Anna Lechowska Prezes Stowarzyszenia SZANSA.

Skala problemów psychologicznych wśród dzieci i młodzieży jest coraz większa.

Fundacja Unaweza w ramach projektu „Młode Głowy” opublikowała raport z badania dotyczącego m.in. stanu psychicznego dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat. To pierwsze tego typu badanie na taką skalę, udział w nim wzięło ponad 180 tys. uczniów z całej Polski.

Z raportu „Młode Głowy” opublikowanego przez Fundację Unaweza Martyny Wojciechowskiej w tym roku wynika, że aż 28 proc. przebadanych dzieci nie ma chęci do życia; co dziesiąty uczeń w Polsce deklaruje, że podjął próbę samobójczą, blisko 40 proc. doświadczyło myśli samobójczych. Co drugi nastolatek ma skrajnie niską samoocenę i fatalne zdanie o własnej sprawczości; ponad 80 proc. w kłopotliwej sytuacji nie potrafi znaleźć rozwiązania i nie radzi sobie ze stresem dnia codziennego. 

Aby polepszyć kondycję najmłodszych w obszarze zdrowia psychicznego, niezbędne jest podjęcie działań obejmujących wiele poziomów. Temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest także szeroko omawiany i konsultowany na szczeblu ministerialnym. 

Wśród rekomendacji wydanych po przeprowadzonych konsultacjach przez Radę Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki, w których udział wzięło kilka tysięcy uczniów ze szkół z całego kraju są m.in.:

 • zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej (zwiększenie liczby specjalistów) i zachęcenie do studiowania psychologii oraz zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia dla specjalistów;
 • konieczność wprowadzenia prostszych procedur umawiania wizyt u specjalistów czy zwiększenia liczby poradni psychologicznych;
 • potrzeba edukacji społecznej i promowania zdrowia psychicznego, np. poprzez kampanie informacyjne – pokazywanie społeczeństwu, że korzystanie z pomocy psychologicznej nie jest czymś wstydliwym;
 • kluczowa jest też poprawa świadomości na temat zdrowia psychicznego w szkołach – wprowadzenie psychoedukacji do programów nauczania pozwoli zrozumieć, m.in. jak funkcjonuje ludzki umysł, zmniejszy stygmatyzację osób z problemami zdrowia psychicznego, a nauczyciele, którzy mają regularny kontakt z dziećmi i młodzieżą, będą mogli szybciej zauważyć niepokojące zachowania i sygnały świadczące o problemach zdrowia psychicznego; psychoedukacja może również pozytywnie wpłynąć na atmosferę w klasach i szkołach – dzięki poznaniu swoich emocji, uczniowie są zwykle bardziej spokojni i skupieni na nauce;
 • istotne jest zwiększanie wiedzy rodziców nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez m.in. organizację szkoleń, spotkań i warsztatów.

Te rekomendacje pokazują jak ważne jest podnoszenie świadomości wśród dorosłych. I takie kampanie jak „Nie czekaj. Nie bagatelizuj. Nie ignoruj” są bardzo potrzebne.

W ramach głogowskiej kampanii zostały przygotowane materiały edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz dwa spoty. Kampania jest realizowana na terenie trzech województw: dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. 

Jest to kolejna kampania Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, które od samego początku istnienia działa na rzecz dzieci i młodzieży. Misją stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. 

W 2018 roku Stowarzyszenie SZANSA przyłączyło się do Sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Uroczyste otwarcie głogowskiego Centrum miało miejsce 14 września i  wtedy  było to trzecie takie centrum w Polsce, po Warszawie i Starogardzie Gdańskim, w którym dzieci krzywdzone i ich rodziny mają szansę otrzymać kompleksową pomoc pod jednym dachem.

Dziś CPD w Głogowie jest już jednym z 9 działających w Polsce Centrów Pomocy Dzieciom, pracujących dla dobra dziecka.

Głogowska placówka oferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz medyczną dzieciom doświadczającym przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom. 

W Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie dzieci i ich opiekunowie otrzymują szeroki zakres pomocy. Pod jednym dachem swoje siły łączy wielu wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą, prawników towarzyszących dzieciom i ich rodzicom w procedurach prawnych i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra. 

Centrum Pomocy Dzieciom przy Stowarzyszeniu SZANSA oferuje pomoc dzieciom w sytuacji kryzysu (przemoc, wykorzystanie seksualne, próby samobójcze, utraty bliskiej osoby):

 • pomoc psychoterapeutyczną,
 • pomoc psychiatry dziecięcego,
 • pomoc prawną,
 • terapię rodzinną,
 • pomoc pedagogiczną dla dzieci,
 • terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pomoc ma charakter kompleksowy i specjalistyczny.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: www.centrapomocydzieciom.fdds.pl, www.fdds.pl, www.szansa.glogow.pl
Foto: www.pexels.com