Ułatwienia dostępu

Skip to main content

20-lecie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

03 lipca, 2023

W tym roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych świętuje jubileusz 20-lecia powstania. Jest najstarszą i największą ponadbranżową federacją organizacji pozarządowych w Polsce, którą tworzy już ponad 140 organizacji, zrzeszających blisko milion obywatelek i obywateli. O problemach, wyzwaniach i perspektywie przyszłości rozmawialiśmy z prezeską OFOP, Karoliną Dreszer-Smalec.

W skład Federacji wchodzą organizacje harcerskie, strażnicze, organizacje zajmujące się ekologią, zdrowiem, pomocą charytatywną, edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym.

Federacja ma reprezentantów w różnych zespołach eksperckich i konsultacyjnych: radach, komitetach monitorujących fundusze europejskie i polityki publiczne m.in. dot. zdrowia, ekonomii społecznej czy kultury. Prowadzi działania na poziomie międzynarodowym w ramach europejskich sieci organizacji, jak np. European Civic Forum.

OFOP jest organizatorem Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) odbywającego się co trzy lata od 1996 roku, największego i najstarszego święta działających społecznie osób i organizacji.

W połowie czerwca odbyło się Jubileuszowe Walne Zgromadzenie organizacji członkowskich OFOP. W tym roku upłynęła kadencja trzech osób: Weroniki Czyżewskiej-Waglowskiej, Rafała Kowalskiego i Łukasza Gorczyńskiego. Zostali oni ponownie wybrani na kolejną kadencję i wspólnie z Karoliną Dreszer-Smalec, Katarzyną Batko-Tołuć oraz Mateuszem Wojcieszkiem utworzyli sześcioosobowy skład zarządu w kadencji 2023-2025. Walne Zebranie przyjęło również zmiany w statucie OFOP. W Preambule statutu wskazano, że wartości, którymi kieruje się Federacja wywodzą się z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. Podkreślono w ten sposób, że wartości takie jak: prawa człowieka, demokracja, praworządność, równość, solidarność czy wolność są w centrum misji OFOP, które chce promować jako fundamentalne dla trzeciego sektora w Polsce i w Europie. 

Po Walnym Zebraniu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia OFOP-u. W ramach podsumowania jubileuszu, rozmawialiśmy o działalności Federacji z Karoliną Dreszer-Smalec.

Kierowanie zrzeszeniem organizacji, w których działa blisko 1 mln osób to ogromna odpowiedzialność – jakie są największe problemy i wyzwania związane z zarządzaniem OFOP?

Karolina Dreszer-Smalec: OFOP to najstarsza i największa ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych w Polsce. Tworzy ją już ponad 140 organizacji, które zrzeszają blisko milion obywatelek i obywateli. To grono zaangażowanych społecznie osób, które mobilizujemy do działań na rzecz realizacji ważnych zadań społecznych, jak również budowania społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania trzeciego sektora. Rzecznictwo rozumiemy jako działanie zbiorowe całego sektora, a naszą szczególną troską jest budowanie porozumień i przestrzeni do współpracy dla przedstawicieli różnych środowisk.

Do kategorii wyzwań możemy na pewno zaliczyć fakt, że już teraz działamy na wielu różnorodnych polach, a wciąż widzimy kolejne obszary do zagospodarowania. Realizujemy więc coraz to nowe projekty i inicjatywy, a prowadzone w federacji programy dynamicznie się rozwijają. Wymaga to bliskiej współpracy z organizacjami członkowskimi OFOP-u, które pracują w konkretnych obszarach. To z kolei pociąga za sobą konieczność wzmacniania i rozwijania naszego zespołu oraz całej federacji.

Kiedy pracuje się z tak dużą rzeszą działaczy i działaczek, wyzwaniem zawsze jest komunikacja, dlatego staramy się o nią jak najbardziej dbać. Ponieważ OFOP tworzą organizacje z całej Polski, co najmniej raz w roku organizujemy Walne Zebranie oraz spotykamy się na cyklicznych spotkaniach członkowskich. Dodatkowo organizujemy  wydarzenia, konferencje i spotkania grup roboczych, które pozwalają nam pracować z członkami nad konkretnymi problemami sektora, jak również pozostawać w kontakcie i podtrzymywać relacje. 

W perspektywie przyszłości, co jest głównym celem działalności Federacji, w jakim kierunku powinna się ona rozwijać?

Karolina Dreszer-Smalec: Fundamentem OFOP-u są nasze organizacje członkowskie, dlatego chcemy rozwijać i poszerzać tę bazę, aby być jeszcze silniejszym głosem trzeciego sektora w debacie publicznej. Chcemy wzmacniać naszą pozycję zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Naszą działalnością pokazujemy również, jak ważna jest federalizacja. Nieustannie staramy się o poszerzenie przestrzeni dla dialogu obywatelskiego oraz o poprawę jakości regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji.

Co jest najsłabszym punktem działalności OFOP?

Karolina Dreszer-Smalec: OFOP jest organizacją pozarządową, więc dotykają nas dokładnie te same problemy, z którymi mierzy się cały trzeci sektor w Polsce. W odpowiedzi na te trudności Zarząd OFOP przy współpracy z Zespołem OFOP „Proste prawo dla NGO” sformułował i skonsultował z organizacjami pozarządowymi szereg propozycji dotyczących uproszczeń dla III sektora. Są to propozycje rozwiązań, które przedstawiliśmy na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego, a także partiom politycznym, aby brały je pod uwagę przygotowując programy na wybory parlamentarne 2023 roku. Nasze postulaty dotyczą podniesienia jakości dialogu obywatelskiego, reformy finansowania aktywności obywatelskiej, reformy i uproszczenia systemu zlecania realizacji zadań publicznych, reformy sposobu przekazywania dotacji, w tym oceny wniosków, zwiększenia dostępności innych źródeł finansowania, stworzenia systemu ulg podatkowych, zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego i ograniczenia obowiązków rachunkowo-sprawozdawczych, uproszczenia procedury rejestracji i późniejszej zmiany danych stowarzyszeń oraz innych typów organizacji oraz uproszczenia procedury likwidacji organizacji pozarządowych.

Więcej o działalności OFOP można przeczytać TUTAJ.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się do naszego Newslettera!

Foto: www.ofop.eu