Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kongres wrocławskich NGO-sów. Podsumowanie

19 czerwca, 2023

14 czerwca odbył się 6. Kongres Wrocławskich NGO – największe spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław, społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz aktywnych obywatelek i obywateli  miasta Wrocławia. Tegorocznym tematem przewodnim Kongresu było hasło: “NGO – pracodawca przyszłości”. 

Organizatorem kongresu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Wrocław.

To największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław, społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz aktywnych obywateli stolicy Dolnego Śląska. Tematem tegorocznego kongresu było “NGO pracodawcami przyszłości”, a podczas panelu dyskusyjnego poruszono temat “Wypalenie zawodowe i aktywistyczne”.

Chcemy wspólnie spojrzeć na drogę, którą przemierzyliśmy i zastanowić się nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami przyszłość – tak o tegorocznym Kongresie mówili organizatorzy wydarzenia.

Kongres rozpoczęli Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Maria Lewandowska-Mika – Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Robert Drogoś – Prezes Stowarzyszenia TRATWA.

W ramach Kongresu Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poprowadziła Pozarządowy Punkt Dialogu „POZNAJMY SIĘ! PRZESTRZEŃ DLA DIALOGU POLSKO-UKRAIŃSKIEGO”.

Pozarządowy Punkt Dialogu „POZNAJMY SIĘ! PRZESTRZEŃ DLA DIALOGU POLSKO-UKRAIŃSKIEGO” podczas 6. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych objął:

  • Przygotowanie i stworzenie przestrzeni do dialogu polsko-ukraińskiego na międzykulturowym wydarzeniu integracyjnym – 6. Kongresie Wrocławskich NGO.
  • Zwiększenie wpływu wrocławskich organizacji na społeczności lokalne.
  • Wsparcie uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, którzy stali się nowymi mieszkańcami regionu w wyniku wojny.
  • Skoncentrowanie się na edukacji w zakresie „dobrych praktyk” i niwelowaniu nierówności społecznych spowodowanych innym kodem kulturowym, czy barierą językową.

Podczas 6. Kongresu Wrocławskich NGO odbył się panel dyskusyjny dotyczący wypalenia zawodowego i aktywistycznego pn.”Czy wszyscy się wypalimy?”, który poprowadziła Paulina Jędrzejewska – Prezeska Fundacji Culture Shock. W dyskusji uczestniczyli i mogli podzielić się swoim stanowiskiem oraz doświadczeniem: Magdalena Kossakowska – Prezeska Inżynierii Personalnej, Marta Trawińska – współpracowniczka Fundacji RegenerAkcja oraz Robert Drogoś – Prezes Stowarzyszenia TRATWA..

Podczas kongresu mogliśmy również poznać opinie oraz spostrzeżenia uczestników odnoszących się do przewodniego tematu dotyczącego zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. Dyskusja była prowadzona w innowacyjny sposób, bo metodą „The Long Table”. Metoda ta wykorzystuje doświadczenie i praktykę uczestników na równi z badaniami naukowymi, a długi stół jest środkiem służącym do generowania dyskusji na określony temat. Każda osoba chętna wypowiedzieć swoje zdanie mogła zasiąść przy stole i podzielić się nim z innymi uczestnikami kongresu. To umożliwiło zmianę zwykłej rozmowy w prawdziwą przestrzeń dialogu.

Kolejną ciekawą metodą wykorzystaną w trakcie konferencji była sesja Design Thinking pn. „NGO pracodawcami przyszłości”. Sesję Design Thinking poprowadził  zespół wrocławskiej Pracowni Rozwiązywania Problemów Społecznych &BeyondLab. Prowadzące przygotowały proces Design Thinking w pigułce, bo sesja rozpoczęła się o 13:00, a już o 15:00 poszczególne grupy prezentowały prototypy rozwiązań.

A na czym polega Design Thinking? To podejście do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o zrozumienie problemów i potrzeb. Design Thinking, poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. „wicked problems”, czyli problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram. Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań, a cały proces składa się z pięciu etapów: empatyzacji, definiowania problemów, generowania pomysłów, budowania prototypów oraz testowania. Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

Kongres był doskonałą możliwością dla członków Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, bo podczas kongresu mogli zaprezentować swoją ofertę skierowaną do organizacji i aktywnych mieszkańców oraz poznać przedstawicieli wrocławskich NGO. 

Coroczne wrocławskie spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora, aktywnych mieszkańców oraz przedstawicieli władz Wrocławia i jedyne w Polsce tak duże forum NGO, które organizowane jest od sześciu lat.

Każdy Kongres jest okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów osób z różnych środowisk (przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, społeczników, a także tych, którzy chcą poznać wrocławskie organizacje pozarządowe) oraz nawiązywania przez nich współpracy wewnątrz- i międzysektorowej z Gminą Wrocław. 

Masz pomysł na działanie? Chcesz założyć organizację pozarządową? A może już działasz w organizacji i potrzebujesz wsparcia? Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: FB Kongres Wrocławkich NGO, www.designthinking.pl, www.mnki.pl