Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt L.U.P.A – kompleksowe wsparcie dla ngo-sów

22 maja, 2023

Fundacja Jagniątków oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich będą realizowały 2,5-letni projekt pod nazwą L.U.P.A – Latający Uniwersytet Pozarządowej Aktywności. Cel jest ambitny – podniesienie umiejętności zarządczych i tworzenia zasobów w 100 organizacjach pozarządowych na Dolnym Śląsku! 

Projekt L.U.P.A został dofinansowany w ramach programu NOWEFIO.

Co to jest NOWEFIO?

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich.

W ramach edycji 2023 tego programu Fundacja Jagniątków oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zakwalifikowały się do dofinansowania projektu pn. LUPA – Latający Uniwersytet Pozarządowej Aktywności.

Działania i założenia projektu L.U.P.A 

L.U.P.A czyli Latający Uniwersytet Pozarządowej Aktywności zakłada kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych z małych miejscowości w województwie dolnośląskim, zlokalizowanych na obszarach z utrudnionym dostępem do programów pomocowych i rozwojowych, w tym do organizacji na obszarach wiejskich. O projekcie opowiedział nam Sławomir Wieteska z „Fundacji Merkury”:

– Projekt przewiduje systemowe wsparcie organizacji pozarządowych, a także wsparcie kadry Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO, co przełoży się na podniesienie jakości świadczonych przez nich usług dla organizacji obywatelskich po zakończeniu projektu. Celem projektu jest podniesienie umiejętności zarządczych i tworzenia zasobów w 100 organizacjach pozarządowych na Dolnym Śląsku.

W ramach projektu przewidziane są trzy zadania. Pierwszym z nich, jest zadanie pod nazwą L.U.P.A 

To działanie wspierające organizacje pozarządowe w terenie, w każdym powiecie, w którym funkcjonuje inkubator należący do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO. Działanie będzie polegało na udostępnieniu małym, lokalnym ngo dostępu do zasobów merytorycznych wszystkich inkubatorów z województwa – informuje Wieteska.

W ramach działania w 10 powiatach odbędą się:

  • dwudniowe sesje L.U.P-y: szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching i inne formy wsparcia wynikające z pogłębionej diagnozy potrzeb. Kadrę merytoryczną zapewnią poszczególne inkubatory, które w swoich zasobach posiadają ekspertów z różnych dziedzin, dzięki czemu oferta będzie kompleksowa i na najwyższym poziomie, w sesjach wyjazdowych wezmą udział przedstawiciele ngo z obszaru działania inkubatorów;
  • śniadania z otoczeniem społeczeństwa obywatelskiego (biznes, JST, aktywni mieszkańcy) w celu promowania lokalnych NGO oraz będą dobrą przestrzenią do nawiązania współpracy pomiędzy NGO a otoczeniem.
  • działania lokalne będą kontynuowane poprzez kontynuację działań edukacyjnych przez kadrę inkubatora + ewaluacja sesji LUPA i projektu w postaci nieodpłatnych dyżurów doradczych, mentoringu innych działań wspierających;
  • wypracowane podczas sesji L.U.P.A rozwiązania dostosowane do poszczególnych organizacji będą wdrażane w ngo przy wsparciu kadry DSINGO; 
  • biblioteka multimedialna – w planach jest stworzenie strony, na której będą zamieszczane wszystkie działania edukacyjne, które będą nagrywane i archiwizowane na stronie, dzięki temu osoby, które nie będą uczestniczyły w LUPie będą mogły skorzystać z jej zasobów.

– W 2023 przewidzieliśmy 1 tzw. lądowanie LUPY, ale jeszcze nie wiemy w jakim powiecie.– dodaje Sławomir Wieteska

Drugim działaniem będą Dolnośląskie Fora Organizacji Pozarządowych – planowane 2 razy w ramach projektu (1 raz w roku), skierowane do DSINGO, LGD, OWES i innych organizacji wspierających sektor obywatelski na Dolnym Śl. Wydarzenie będzie miało zasięg wojewódzki, zaproszone zostaną organizacje społeczne z terenu wszystkich inkubatorów i innych miejscowości. Forum będzie okazją do spotkania i dyskusji osób na co dzień zaangażowanych w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku.

Job Shadowing

Zaplanowaliśmy wzajemne wzmacnianie członków DSINGO- 10 wymian kadr na 5 dni roboczych. Przedstawiciele inkubatorów będą oddelegowywani do innych inkubatorów, aby poznać ich metody pracy, zobaczyć, w jaki sposób kadra inkubatorów wspomaga ngo, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, ważnym elementem będzie wymiana doświadczeń, zapoznanie się z różnymi sposobami zarządzania, promowania i działania inkubatora – kończy Sławomir Wieteska.

Projekt został opracowany przy współpracy 10 NGO wspierających: Lidera i 9 inkubatorów NGO w: Ząbkowicach Śl., Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Zgorzelcu, Głogowie, Trzebnicy, Brzegu Dolnym, Wrocławiu i Górze.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.07.2023-31.12.2025.

Jeśli chcesz być na bieżąco – zapisz się do naszego Newslettera!