Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Praca w organizacjach pozarządowych – na czym polega i czy warto?

02 maja, 2023

Kiedy myślimy o pracy w trzecim sektorze to pierwszym skojarzeniem jakie nasuwa się na myśl jest praca wolontaryjna. To stereotypowe myślenie wciąż jest silnie zakorzenione w naszym społeczeństwie. Jak wygląda zatrudnienie w trzecim sektorze? Jakie cechy osobowości ułatwiają pracę w organizacjach pozarządowych oraz czy w ogóle warto się jej podejmować?

Organizacje mogą zatrudniać pracowników tak samo jak instytucje publiczne czy firmy prywatne. Mało tego – robią to coraz częściej!

Organizacje pozarządowe potrzebują pracowników do realizowania zadań związanych z celem organizacji oraz do spraw finansowych i formalnych. W NGO często zatrudnia się specjalistów do spraw rozliczeń, kadrowych, księgowych czy osoby, które mają doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i grantów lub realizowaniu projektów. 

Jeśli chodzi o osoby wykonujące pracę związaną z główną działalnością organizacji, są to najczęściej terapeuci, opiekunowie, wychowawcy, pielęgniarki, animatorzy, pedagodzy, asystenci osób z niepełnosprawnościami, logopedzi czy graficy. 

Specyficzny jest jednak sposób funkcjonowania pracowników NGO. Trzeba pamiętać, że stowarzyszenia i fundacje to podmioty, które działają nie po to, by się bogacić, ale by zdobywać środki na określone działania i realizować programy pomocowe. Dlatego często osoby pracujące w organizacjach pozarządowych postrzegane są jako osoby empatyczne z silną potrzebą niesienia pomocy.  Osoby te powinien być przede wszystkim zaangażowane w misję i cel organizacji. Ważne jest również, aby były otwarte na ciągłe uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności, aby móc lepiej wspierać działania fundacji.

Jakie cechy powinna mieć osoba pracująca w trzecim sektorze?

Portal gowork.pl wymienia najważniejsze cechy pracownika fundacji (jednak należy zauważyć, że są to cechy wspólne dla wszystkich pracowników zatrudnionych w trzecim sektorze):

  • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole – samodzielność jest niezwykle ważna, ponieważ pracownik często wykonuje swoje obowiązki bez bezpośredniego nadzoru.  Często więc musi mierzyć się z nieprzewidzianymi problemami, dlatego ważne jest aby potrafił podejmować samodzielnie decyzje i działać efektywnie. Równie ważna jest umiejętność pracy w zespole – współpraca z wolontariuszami oraz innymi pracownikami organizacji. Zarówno pracownicy, jak i wolontariusze wspólnie realizują cele organizacji i muszą dzielić się ze sobą pomysłami i niwelować wszelkie konflikty.
  • Umiejętność organizacji pracy i planowania – te cechy pozwalają na efektywniejsze zarządzanie swoim czasem i zasobami pracy. Osoba, która potrafi doskonale planować swoją pracę i zarządzać czasem, jest efektywna, skuteczna w działaniu, osiąga dobre rezultaty w pracy. Potrafi radzić sobie także w trudnych sytuacjach, nawet z brakami finansowymi.
  • Umiejętność pracy pod presją czasu – pracownik organizacji jest poddawany często różnego rodzaju wyzwaniom. Musi więc szybko reagować na sytuację awaryjne, często także realizuje kilka projektów jednocześnie. Stale musi mieć na uwadze terminy realizacji, co generuje stres. Często w swojej pracy spotyka trudne sytuacje, jednak nie może pod ich ciężarem doświadczać uczucia rezygnacji. Sytuacje stwarzające wyzwania muszą go motywować do dalszej pracy. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu to bardzo ważne cechy, które dają możliwość utrzymania dobrego zdrowia psychicznego i samopoczucia mimo napotykanych trudności. To sprawia, że pracownik jest lepiej przygotowany na inne sytuacje i wie, w jaki sposób należy reagować.
  • Kreatywność – jest ważna z punktu widzenia innowacyjności i rozwoju fundacji, ponieważ pozwala jej na adaptację do zmieniającego się otoczenia i na lepsze odpowiadanie na potrzeby beneficjentów i otoczenia. Pracownik kreatywny zapewnia w organizacji nowe pomysły, które przybliżają ją do realizacji celu.
  • Odpowiedzialność – jest ważnym elementem etyki pracy i pozwala pracownikowi na lepsze wykonywanie swoich obowiązków i realizację celów organizacji.
    Odpowiedzialność oznacza, że pracownik jest zaangażowany w swoją pracę i jest gotowy ponosić odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. Oznacza to również, że pracownik jest rzetelny i uczciwy wobec organizacji, beneficjentów i innych pracowników oraz że jest gotowy do podejmowania trudnych decyzji i brania odpowiedzialności za ich konsekwencje.
  • Gotowość do pracy w różnych warunkach – organizacje często działają w różnych środowiskach i sytuacjach, a pracownik musi być w stanie dostosować się do tych warunków i skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Praca w organizacji może obejmować pracę w terenie, w różnych miejscach i krajach, a także pracę w różnych godzinach i warunkach pogodowych. Pracownik musi być więc elastyczny i gotowy do pracy w różnych warunkach.

Praca w NGO wymaga wysiłku i zaangażowania, odporności, umiejętności walki z przeciwnościami, a dodatkowo nie można się w niej dorobić fortuny. Zarobki w organizacjach pozarządowych są z reguły niższe niż w sektorze komercyjnym, jednak mogą być zróżnicowane ze względu na staż pracy, zajmowane stanowisko czy lokalizację.

Na pytanie czy warto pracować w organizacjach pozarządowych każdy powinien sobie sam odpowiedzieć. Biorąc jednak pod uwagę powyższe cechy jakie powinien posiadać pracownik i zakładając, że takie umiejętności można nabyć pracując w organizacjach pozarządowych to z pewnością można mówić o wielu korzyściach. Praca w trzecim sektorze często traktowana jest, zwłaszcza przez młodych pracowników, jako pole do zdobycia doświadczeń, które będą początkiem ich kariery zawodowej. Jednak trzeba mieć na uwadze, że praca w NGO powinna wiązać się przede wszystkim z poczuciem pełnienia misji.

Czy w organizacji pozarządowej można pracować i pobierać wynagrodzenie? Na jakich zasadach i warunkach można podjąć pracę? Chcesz wiedzieć więcej? Nasi doradcy pomogą. Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.gowork.pl, www.bankier.pl, www.interviewme.pl
Foto: www.pexels.com