Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Od 30 lat buduje mosty porozumienia – rozmowa z Hanną Ilnicką prezeską Stowarzyszenia Interclub Femina

15 maja, 2023

5 maja minęło 25 lat od podpisania Proklamacji Europa-Miasto Zgorzelec-Goerlitz. To ważne wydarzenie zwłaszcza dla polsko-niemieckiej społeczności przygranicznej. Tym bardziej jesteśmy dumni, że w tym wydarzeniu swój udział miała Pani Hanna Ilnicka – aktywna i twórcza animatorka działań społecznych oraz prezeska  Stowarzyszenia Interclub Femina – należącego do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO.

Stowarzyszenie Interclub Femina działa na rzecz dialogu polsko-niemieckiego w przygranicznym bliźniaczym mieście Zgorzelec-Goerlitz. Przesłanką do założenia organizacji było otwarcie granic i ogromna potrzeba wzajemnego poznania się kobiet mieszkających po obu stronach Nysy. 
Kobiety z Polski i Niemiec spotykały się ze sobą dwa razy w miesiącu po obu stronach granicy (tak jest do dzisiaj), rozmawiały, poznawały się, wymieniały doświadczeniami, realizowały wspólne projekty i wspólne zamierzenia. Założenie stowarzyszenia otwierało nowe możliwości. 
Kilkuletnia, systematyczna praca polsko-niemieckiej grupy kobiet była impulsem do rejestracji Stowarzyszenia w 1998 r. Po blisko 20 latach działalności stowarzyszenie otrzymało Medal Europa Miasto Zgorzelec-Goerlitz. 

Miło, że nasza „mrówcza transgraniczna praca” została zauważona – tak nagrodę podsumowała Hanna Ilnicka, prezes Stowarzyszenia.

5 maja 1998 roku podpisana została Proklamacji Europa-Miasto Zgorzelec-Goerlitz. To było wielkie wydarzenie zwłaszcza dla mieszkańców tych dwóch przygranicznych miejscowości. 
Podpisanie proklamacji poprzedzone było wieloma spotkaniami, dyskusjami niejednokrotnie trudnymi rozmowami. Ciężką pracę na drodze do podpisania porozumienia wykonała, powołana w tym celu, Komisja Koordynacyjna.

W pracach komisji od początku uczestniczyła Hanna Ilnicka, założycielka Stowarzyszenia Interclub Femina. 

Jak Pani wspomina ten czas pracy Komisji Koordynacyjnej?

Praca w Komisji Koordynacyjnej nie była w tamtym czasie prosta. Obie strony miały różną wiedzę o demokracji, o funkcjonowaniu samorządów. Początkowo był duży problem z tłumaczami. Ponadto po polskiej stronie w ciągu czteroletniej kadencji mieliśmy czterech burmistrzów. W Radzie Miasta też nie było stabilizacji – zmieniło się trzech Przewodniczących, a wszystko, co ustalaliśmy na Ko-Ko musiało przejść przez Radę i być wykonane przez Urząd.

Z perspektywy czasu, jak pani ocenia swoją rolę w tych pracach?

Ja byłam wówczas wiceprzewodniczącą Rady Miasta i jako przedstawicielka Rady byłam przez całą kadencję członkiem Ko-Ko. Były wprawdzie próby odwołania mnie, ale myślę, że na szczęście dla miasta to się nie udało. Znałam więc cały proces przygotowania Proklamacji i po kolejnych zmianach w Radzie czy na stanowisku Burmistrza mogłam spokojnie przekazywać wszystkie ustalania Komisji. To wszystko wprawdzie było w protokołach, ale ważne było, aby wyjaśniać niektóre sytuacje. Z mojego punktu widzenia pełniłam rolę stabilnego partnera dla strony niemieckiej. Strona niemiecka wiedziała, że ze mną rozmawia się otwarcie, również na trudne tematy, i że wspólnie znajdziemy rozwiązanie w większości sprawach. Ówczesny Burmistrz Goerlitz Pan Ulf Grossmann na jednym z oficjalnych PL-D spotkań powiedział, przedstawiając mnie „Proklamacja Europa-Miasto ma wielu ojców, ale jedną matkę”.

Skąd u Pani taka otwartość na współpracę polsko-niemiecką? 

Od 1992 r. miałam kontakt z niemieckimi kobietami, które wprowadzały mnie w różne środowiska pozarządowe. Spotykałyśmy się systematycznie dwa razy w miesiącu po obu stronach granicy. Rozmawiałyśmy otwarcie o różnych, ważnych dla obu stron sprawach, uczestniczyłyśmy w transgranicznych projektach. Po kilku latach wspólnej pracy zdecydowałyśmy się na założenie stowarzyszenia. 

Praca stowarzyszenia została doceniona medalem Europa Miasto Zgorzelec-Goerlitz – za co dokładnie dostaliście ten medal?

Medal Europa Miasto Zgorzelec-Goerlitz jest przyznawany za transgraniczną współpracę. My współpracujemy nieprzerwanie jako stowarzyszenie od 1998r. Budujemy mosty porozumienia pomiędzy mieszkańcami poprzez wspólne działania z organizacjami, instytucjami publicznymi. Robimy to małymi krokami, ale zbudowane przez nas relacje utrzymują się wiele lat. 

W grudniu 2022 r. Stowarzyszenie Interclub Femina zaprezentowało wystawę „30 lat transgranicznego Dialogu Kobiet”. Wystawa Poświęcona była transgranicznej współpracy, w trakcie której eksponowane były kroniki i zdjęcia z 30 lat działalności stowarzyszenia. Wystawa prezentowana była w siedzibie organizacji i część zdjęć pozostało tam do dzisiaj.

Medal i honorowy tytuł Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz to jedno z licznych wyróżnień, które ma na swoim koncie Hanna Ilnicka. Pani Hania od lat wyróżniana i doceniana jest na szczeblu miejskim, regionalnym i krajowym.

W 2001 roku Hanna Ilnicka otrzymała Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za niekonwencjonalne metody pracy socjalnej, a w 2006 roku zdobyła tytuł Niezwykłej Polki w konkursie organizacji pozarządowych „Akcja Akacja”. 

Jeśli chcesz być na bieżąco – zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło: własne
Foto: FB Interclub Femina Zgorzelec