Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Młodzieżowe rady – czy warto się angażować?

29 maja, 2023

Czy młodzieżowe rady mają wystarczające kompetencje, aby realnie działać i jakie korzyści z działalności w nich mogą mieć młodzi ludzie? Zapytaliśmy o to opiekuna rady jak i samych radnych.

Historia młodzieżowych rad gmin sięga początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jednak formalnie możliwość ich powoływania zrodziła się w roku 2001 wraz z nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. 

Spośród wielu jej definicji, najczęściej młodzieżową radę definiuje się jako organ pomocniczy gminy, który z założenia ma charakter konsultacyjny i jest powoływany przez radę gminy w drodze uchwały. Pochodzi z demokratycznych wyborów.

Młodzieżowe rady pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają pomagać władzom samorządowym rozpoznawać potrzeby młodych mieszkańców, w szczególności poprzez wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. A jak to wygląda w praktyce?

Rozmowa z Bożeną Wójcicką z Fundacji Dobrych Działań – opiekunką, a właściwie animatorką,  Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, działającej w ramach projektu gminnego.

Jaka jest Pani rola w działalności Rady?

– Moja rola zmienia się wraz z etapami kadencji i rozwojem grupy.  W pierwszym etapie pracy rady, po wyborach moją rolą jest integracja i edukowanie radnych MRM, uczenie młodzieży pracy w radzie, współpracy w grupie, organizacji wydarzeń. Zawsze na początku tworzymy  swój własny kontrakt, do którego wracamy w czasie kadencji, ustalamy swoje reguły współpracy. Od początku każdej kadencji staram się inspirować młodych radnych do rozwoju  umiejętności społecznych, organizacyjnych zabieram na różnego rodzaju wydarzenia dla młodzieżowych rad. 

W miarę upływu kadencji, z reguły w drugim roku jej trwania, moja rola ulega zmianie. Jestem bardziej mentorem, obserwatorem, motywatorem i konsultantem. Wtedy młodzież przejmuje inicjatywę, potrafi już ze sobą współpracować, przygotowywać wydarzenia więc działa, a ja ich w tym wspieram, motywuję, podpowiadam ale też pomagam i gaszę pożary.   

Jak współpracuje się z młodymi ludźmi? 

– Współpraca z młodzieżą jest bardzo ciekawa i angażująca. Trzeba dać jej przestrzeń do działania, tworzenia, rozwoju ale także być otwartym na ich  potrzeby. Trzeba być na bieżąco z nowymi technologiami, mediami społecznościowymi, ale też umieć dzielić się swoim doświadczeniem. We współpracy z MRM staram się tworzyć atmosferę otwartości tak, aby każdy znalazł przestrzeń dla siebie. 

Z Pani obserwacji – jakie cechy powinni mieć młodzi ludzie, którzy chcą być radnymi? 

– Trudno określić jakie cechy powinien mieć młodzieżowy radny. Do rady trafiają różni młodzi ludzie: aktywni,  ekstrawertycy, nieśmiali, introwertycy, typowi działacze, artyści, etc. wszyscy w wieku dorastania.  W większości są to osoby, które wygrywają w swoim  środowisku (szkole) konkurs popularności, a zaraz potem wkraczają do nowej grupy, w której muszą „pracować”  zdecydowanie inaczej niż w szkole.  Czy chcą czy nie i tak uczą się nowych umiejętności, przede wszystkim społecznych. 

O to, dlaczego warto starać się o mandat w Młodzieżowej Radzie zapytaliśmy o zdanie samych zainteresowanych – młodych radnych z Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa, która działa w mieście od 2022 r.:

Agnieszka Lech: Podobała mi się wizja szerszego działania – nie tylko na terenie szkoły, ale całego miasta. W mojej opinii Młodzieżowa Rada jest po to, aby stwarzać nasze miasto bardziej atrakcyjnym dla młodego pokolenia. Nie chodzi tu tylko o uchwały i pieniądze, a o różnego rodzaju akcje charytatywne i nie tylko. Naszym zadaniem jest angażowanie głogowian w życie miasta.

Co udało się Wam do tej pory zrobić i jakie plany na najbliższą przyszłość? 

Myślę, że rada zorganizowała kilka ciekawych akcji. Jestem też zadowolona z projektu koncertu dla Amelki. Udało nam się zorganizować bożonarodzeniowy, charytatywny kiermasz ciast, akcje rozdawania np. flag czy kleszczołapek, wzięliśmy udział w kampanii społecznej „Nie udawaj, że nie widzisz”, przygotowaliśmy koncert „Gwiazdka dla Amelki”. Najbliższe plany to m.in. zorganizowanie gry miejskiej dla uczniów szkół średnich na terenie Głogowa. Jednak sądzę, że rada nie wykorzystała w pełni swoich możliwości.

Co Twoim zdaniem jest największym problemem w funkcjonowaniu?

Uważam, że jako rada mamy problem z systematycznością, przez co wielu radnych straciło motywację. 

O to, dlaczego zdecydował się ubiegać się o mandat radnego, zapytaliśmy też Bartłomieja Prokopa, który pełni funkcję przewodniczącego MRMG: 

Bartłomiej Prokop:  Od zawsze angażowałem się w rozmaite, działania społeczne. Chciałem, mieć wpływ na wygląd lokalnego otoczenia i móc pracować dla ludzi. 

Po kilku miesiącach działania w radzie jak oceniasz swoją działalność i działalność rady?

– Rada podjęła się organizacji wielu ciekawych inicjatyw, poznałem wielu nowych interesujących ludzi i mogłem (chociaż w niewielkim stopniu) pomagać młodzieży w rozwiązywaniu ich problemów. Było dużo sytuacji, kiedy coś nam nie wychodziło, jest wiele rzeczy do naprawy w przyszłości, aczkolwiek patrząc na całokształt pozytywnie oceniam działania Rady. 

Co należy zmienić, aby usprawnić funkcjonowanie Rady? 

– Na pewno będziemy pracowali w przyszłości nad zwiększeniem aktywności radnych. Mamy olbrzymie możliwości i perspektywy, ale czasem zaangażowanie niektórych radnych, ogranicza nasz pełny potencjał. 

Co Twoim zdaniem młodzieżowi Radni mogą zrobić dla miasta, dla młodzieży w mieście?

– Mogą decydować o kształcie miasta i jego przystępności dla młodzieży. Mogą przedstawiać swoje pomysły we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Mogą organizować różnego rodzaju akcje charytatywne, czy społeczne. Wszyscy radni mają możliwość zabrania głosu i działania, w najbardziej absorbujących ich kwestiach. 

Czy będziesz po raz drugi ubiegać się o mandat? 

– W tym roku skończyłem edukację na poziomie szkoły średniej co wyklucza możliwość kandydowania w następnej kadencji. Mimo wszystko, wciąż chcę aktywnie działać dla lokalnej społeczności.

Zdaniem Bożeny Wójcickiej, bycie radnym młodzieżowej rady miejskiej kształtuje w młodym człowieku szereg nowych umiejętności, które z powodzeniem może on wykorzystać w dorosłym życiu. 

– Moim zdaniem jest to bardzo dobre miejsce do nawiązania kontaktów, które później owocują w dorosłym życiu i pracy zawodowej oraz  edukacji polityczno- społecznej. Do zadań młodzieżowej rady na poziomie gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim, zgodnie z nowelizacją ustawodawstwa, należy  przede wszystkim: wydawanie opinii w zakresie uchwał dotyczących młodzieży, uczestniczenie  w przygotowaniu  tychże uchwał i  obserwowanie stopnia ich realizacji, a także podejmowanie działań na rzecz młodzieży, szczególnie w zakresie edukacji obywatelskiej. Jest to jest przestrzeń, której młodzież nie dotyka się w szkole. Współpraca z JST jest dla nich czymś nowym, jest także sporym wyzwaniem. Ponadto młodzieżowe rady podejmują z własnej inicjatywy działania sieciujące oraz działania na rzecz środowiska młodzieżowego, same poprzez to ucząc się organizacji  wydarzeń, eventów, spotkań czy warsztatów. Często także stawia swoje pierwsze kroki jako trener, edukator czy „manager” projektów. Dlatego warto być młodzieżowym radnym – podsumowuje Bożena Wójcicka.


Na czym polega działalność Młodzieżowej Rada Gminy? Jakie kompetencja ma Młodzieżowa Rada? A może chcesz powołać Młodzieżową Radę w swojej gminie? Nie wiesz jak to zrobić? Nasi doradcy pomogą. Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: inf. własna
Foto: www.pexels.com