Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Jak rekrutować pracowników do organizacji pozarządowych?

08 maja, 2023

Niewłaściwie przeprowadzona rekrutacja może pociągać za sobą różne konsekwencje. Zatrudnienie na danym stanowisku pracy niewłaściwej osoby powoduje m.in. wzrost kosztów wynikający z kolejnej rekrutacji. Dlatego warto dobrze przygotować i zaplanować proces rekrutacji pracowników.

Większość pracodawców uznaje, że najważniejszym kapitałem ich firmy jest personel, a staranny dobór pracowników jest kluczem do sukcesu. Od prawidłowego ich doboru zależy jakim potencjałem ludzkim firma dysponuje oraz jakie są możliwości jego rozwoju i doskonalenia. Wdrażanie dobrych praktyk w procesie rekrutacji i selekcji pracowników wpływa na wzrost efektywności i motywacji pracowników oraz redukcję zwolnień i absencji pracowników. Te ogólne mechanizmy w procesie rekrutacji pracowników do firmy są bardzo podobne z rekrutacją pracowników do organizacji pozarządowych.

Planowanie rekrutacji

Rekrutacja powinna być przede wszystkie przygotowana i zaplanowana. Planowanie procesu rekrutacji i selekcji należy rozpocząć od analizy stanowiska pracy, charakteru samej organizacji, a następnie stworzenia dopasowanego do nich profilu kandydata. Na profil kandydata powinny składać się wymagania dotyczące wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, doświadczenia zawodowego, jak też motywacje, cechy osobowości i inne kompetencje. 

Najczęściej organizacje pozarządowe cały proces rekrutacyjny przygotowują i przeprowadzają własnymi siłami. Organizacje pozarządowe bardzo rzadko decydują się na skorzystanie z profesjonalnej agencji, która przeprowadza rekrutację. Gdy organizacja zdecyduje się na zlecenie przeprowadzenia rekrutacji profesjonalnej agencji doradztwa personalnego (rekrutacyjnej, pośrednictwa pracy itp.) to musi się liczyć z tym, że koszty mogą wzrosnąć nawet do kilku tysięcy złotych. Korzystanie z usług profesjonalnych firm ma zastosowanie gdy rekrutujemy na bardzo specjalistyczne lub wysokie stanowisko – organizacje bardzo rzadko z tego korzystają ze względu właśnie na wysokie koszty i specyfikę swojego działania.

Specjaliści od rekrutacji radzą, aby ogłoszenie pełniło rolę preselekcji tzn. ograniczyło przypadkowość zgłoszeń. Jak to zrobić? Należy zadbać o szczegółowe opisanie oczekiwań, podanie możliwie największej liczby konkretnych informacji. Zostawiając ogólne sformułowania można się spodziewać dużej liczby aplikacji, z których 80% będzie nieadekwatnych.

Dlatego jednym z najważniejszych elementów procesu rekrutacji jest określenie profilu osobowego poszukiwanego pracownika. Profil to ogół cech i właściwości pracownika niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy, na który składają się: wiedza, umiejętności, zdolności i wartości. Warto również określić, które kryteria osobowe są niezbędne, a które pożądane.

Rekrutacja

Rekrutację można podzielić na:

 1. zewnętrzną, która polega na  poszukiwaniu pracownika wśród osób niezwiązanych dotychczas z organizacją
 2. wewnętrzną, która polega na poszukiwaniu pracownika wśród osób już zaangażowanych w działanie organizacji np. przez zaoferowanie awansu lub zmianę dotychczas wykonywanych zadań

Natomiast jeśli chodzi o najpopularniejsze techniki rekrutacyjne to wymienia się:

 1. Rekrutacja poprzez ogłoszenie o pracę – najczęściej wykorzystywana metoda aktywnego poszukiwania pracowników.
 2. Rekrutacja przez rekomendacje – wykorzystanie poleceń pracowników w rekrutacji nowych kandydatów.
 3. Direct search – rekrutacja tzw. kandydatów pasywnych, czyli takich, którzy nie szukają aktywnie nowej pracy.
 4. Fora branżowe – rekrutacja pracowników wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach, aktywnie udzielających się na forach eksperckich.
 5. Outsourcing rekrutacji – wsparcie rekrutacji pośredniej, czyli prowadzonej we współpracy z agencją doradztwa personalnego czy head hunterem.
 6. Rekrutacja przez media społecznościowe – zyskująca na popularności rekrutacja w popularnych serwisach społecznościowych.
 7. Strona Kariera – regularna aktualizacja ogłoszeń na firmowej stronie „Kariera” wspiera rekrutację aktywną i pasywną pracowników.

Rekrutacja składa się z 5 podstawowych kroków:

 1. Określenie potrzeb i możliwości organizacji m.in. opis stanowiska pracy.
 2. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia o pracę.
 3. Analiza nadesłanych aplikacji i selekcja kandydatów/kandydatek.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna (rekrutacyjna).
 5. Wybór właściwej osoby i decyzja o zatrudnieniu.

Kto i z jakimi umiejętnościami ma największe szanse na pracę w trzecim sektorze?

Śledząc jeden z najpopularniejszych serwisów z ogłoszeniami o pracę (ogloszenia.ngo.pl) można zauważyć, że organizacje pozarządowe najczęściej szukają specjalistów z poniższych dziedzin:

 • koordynowanie projektów
 • pozyskiwanie funduszy/fundraising
 • pisanie wniosków grantowych
 • marketing, komunikacja, PR
 • praca biurowa i administracyjna
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów, projektów edukacyjnych
 • psychologia, terapia, pedagogika
 • księgowość
 • prawo

Chcesz zatrudnić pracownika w swojej organizacji? Nie wiesz jak przeprowadzić proces rekrutacji? Nasi doradcy pomogą. Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.erecruiter.pl, www.poradnik.ngo.pl
Foto: www.pexels.com