Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wybory do MSWD już w czerwcu! Termin zgłaszania kandydatów tylko do 30 kwietnia!

14 kwietnia, 2023

Dobiega końca kadencja Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Obecni przedstawiciele dolnośląskiej młodzieży zachęcają do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach do MSWD, które odbędą się w czerwcu. Na zgłaszanie kandydatów zostało już tylko dwa tygodnie!

MSWD to organ doradczy województwa dolnośląskiego, skupiający młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swojego regionu. Reprezentują interesy młodzieży wobec władz lokalnych, podejmują inicjatywy na rzecz rozwoju województwa dolnośląskiego oraz edukują innych młodych ludzi w kwestiach społecznych i politycznych.

Wybory do Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbywać się będą od 5 do 26 czerwca 2023 roku. Termin zgłaszania kandydatów w wyborach upływa 30 kwietnia.

 W skład rady wchodzić będzie 37 radnych, którzy zostaną wybrani w 27 okręgach. 

Kandydat na radnego musi:

1) mieć ukończone co najmniej 15 lat i nie mieć ukończonych 21 lat w roku wyborczym;
2) zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, który chce reprezentować lub uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej na terenie okręgu wyborczego, który chce reprezentować.

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) młodzieżowej radzie gminy działającej na terenie Województwa;
2) młodzieżowej radzie powiatu działającej na terenie Województwa;
3) samorządowi uczniowskiemu działającemu na terenie Województwa;
4) organizacjom pozarządowym działającym na terenie Województwa, co najmniej rok przed zgłoszeniem kandydata;
5) klubom sportowym działającym na terenie Województwa;
6) indywidualne zgłoszenie kandydata z podpisami co najmniej 30 osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym. 

Do pobrania:

Zadania Młodzieżowego Sejmiku:

– aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, sportowym i naukowym Województwa;
– wspieranie lub organizowanie aktywności obywatelskiej, kulturalnej, sportowej oraz naukowej w środowiskach młodzieży Województwa;
– uczestnictwo w obradach Sejmiku oraz na posiedzeniach komisji Sejmiku;
– współpracę z Sejmikiem i Marszałkiem;
– inicjowanie i promowanie działań dotyczących młodzieży na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym;
– organizowanie spotkań służących promocji celów Młodzieżowego Sejmiku.

Obowiązki radnego:

– godne reprezentowanie Młodzieżowego Sejmiku zarówno w życiu prywatnym, zawodowym, społecznym jak i szkolnym;
– przestrzeganie Statutu;
– wykonywanie uchwał Młodzieżowego Sejmiku;
– obecność na sesjach Młodzieżowego Sejmiku;
– przynależność do co najmniej jednej Komisji;
– czynny udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku, jego Komisji i innych organów; do których radny został wybrany;
– aktywne reprezentowanie dolnośląskiej młodzieży.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wybory odbędą się w szkołach ponadpodstawowych, które zadeklarują chęć udziału w zarządzonych wyborach.

Obecni przedstawiciele Dolnośląskiej Młodzieży zachęcają do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach. Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z obecnym radnym Kamilem Rems, który w rozmowie z ECHO 24 mówił m.in. o tegorocznych wyborach, kampanii i kompetencjach radnych. 

Szczegóły dotyczące Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz zarządzonych wyborów znajdują się w statucie oraz w postanowieniu Przewodniczącego:

UCHWAŁA NR L/1016/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

POSTANOWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Biuletynu!

Źródło:
www.dolnyslask.pl
www.duw.pl
www.echo24.tv