Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Sponsoring w organizacjach pozarządowych

03 kwietnia, 2023

Organizacja pozarządowa może korzystać ze sponsoringu, ale tylko wtedy jeśli prowadzi działalność gospodarczą. Sponsoring  może być jednym ze źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych. Przeczytaj o czym jeszcze należy wiedzieć, zanim pozyska się sponsora.

Sponsoring

Sponsoring polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego. W rezultacie sponsor daje do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub inne zasoby, a sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do realizacji celów promocyjnych sponsora. Sponsoring jest bardzo często spotykany zwłaszcza w stowarzyszeniach sportowych, gdzie klub (stowarzyszenie) promuje sponsora m.in. na oficjalnym nastroju sportowym.

Podsumowując, podstawowe cechy sponsoringu:

  • polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego,
  • sponsor daje do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub inne zasoby,
  • sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do realizacji celów public relations sponsora.
  • obie strony muszą prowadzić działalność gospodarczą aby zawrzeć między sobą umowę 

Czym się różni sponsoring od darowizny?

W sytuacji kiedy osoba prawna np. firma przekazuje środki pieniężne lub rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowej łatwo pomylić darowiznę ze sponsoringiem. 

Przede wszystkim darowizna pieniężna czy w innej formie, nie może pociągać za sobą zobowiązania. To działanie bezinteresowne. W przypadku sponsoringu mamy do czynienia z konkretnymi oczekiwaniami sponsora. Sponsor daje, ale też zyskuje i jest to zysk konkretny, na przykład logo na koszulce zawodnika klubu, komunikat w rozpowszechnianej przez NGO informacji. Korzyści są po obu stronach, a wzajemne zobowiązania spisywane jest w umowie sponsoringu.

Przy umowie sponsorskiej, sponsor zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty lub świadczenia na rzecz sponsorowanego w zamian za reklamę, popularyzację czy wyróżnienie jego marki. Jest to zobowiązanie dwustronne, gdzie korzyści występują po obu stronach. Natomiast w umowie darowizny darczyńca przekazuje pieniądze czy określone świadczenia na rzecz obdarowanego, nie oczekując nic w zamian. Jest to zobowiązanie jednostronne, gdzie korzyści występują po jednej stronie. 

Oczywiście obdarowany może podarować darczyńcy drobny upominek (na przykład kubek z logiem organizacji) w ramach wyrażenia wdzięczności za wsparcie organizacji, o ile nie będzie to stanowić równowartości otrzymanej darowizny i nie będzie wątpliwości, co do intencji zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego, gdyż mogłoby to rodzić obawy o uznanie danej czynności za sprzedaż bądź sponsoring.

Różnica między sponsoringiem a reklamą

Reklama ma na celu promocję produktu lub usługi. Sponsoring polega na komunikacji sponsora za pośrednictwem sponsorowanego. Poza tym sponsoring opiera się w większym stopniu na promowaniu sponsora, a nie jego usług lub produktów. Oczywiście nie wyklucza to prezentacji marki sponsora dla innych podmiotów, co jest niewątpliwe elementem reklamy z ekonomicznego punktu widzenia.

Jak pozyskać sponsora?

Przy pozyskiwaniu sponsorów organizacje pozarządowe powinny mieć rozeznanie w rynku, przygotować ofertę sponsorską oraz opracować plan działania. Na początku warto sobie zadać pytanie o to, jakie są potrzeby finansowe organizacji, na co chce przeznaczyć zdobyte środki i jakie będą tego korzyści społeczne. 

To, czy pozyskiwanie sponsora się uda, zależy od tego, czy organizacja pozarządowa będzie potrafiła wskazać na punkty wspólne w interesach, korzyści płynące dla sponsora czy wspólne wartości. Misja sponsora i sponsorowanego powinna być podobna. Udany sponsoring wynika często ze zbieżnych poglądów i misji obu podmiotów. Należy ocenić, czy wartości reprezentowane przez organizację są spójne z wizerunkiem ewentualnego sponsora.

Sponsor posiada fundusze, które są potrzebne organizacji pozarządowej. Umiejętność rozmowy z nim oznacza, że organizacja nie prosi o nie wprost, ale wykazuje dobra, które będą po stronie sponsora, kiedy wejdzie w relację z daną organizacją. Lista tego, co może zaoferować sponsorowi organizacja, jest zależna od specyfiki tego, czym się ona zajmuje. To, co jest uniwersalne, to wiedza i czas.

Organizacja pozarządowa może też być dla sponsora zupełnie nowym nośnikiem informacji (nowe kanały dotarcia, nowi odbiorcy). To, co zwiększy szanse organizacji na sukces, to indywidualne podejście i oferty szyte na miarę. Zdobycie sponsora nie kończy wcale tego procesu. O te relacje należy dbać. Należy dziękować im za pomoc i informować o swoich działaniach zrealizowanych dzięki ich wsparciu, o płynących z nich korzyściach oraz o działaniach promocyjnych podejmowanych na rzecz sponsora.

Na czym polega umową sponsoringu? Co musi zawierać taka umową? Kiedy organizacja pozarządowa może korzystać ze sponsoringu? Chcesz dowiedzieć się więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło:
www.fundacjarc.org.pl
www.poradnik.ngo.pl