Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Obywatelski Kongres Komitetów Monitorujących i Stała Konferencja ds. Europejskich

25 kwietnia, 2023

W Warszawie w dniach 17-18 kwietnia 2023 r. odbył się Obywatelski Kongres Komitetów Monitorujących, który zakończył się Stałą Konferencją ds. Europejskich. Jednym z uczestników Kongresu był Waldemar Weihs, prezes jednego z naszych Inkubatorów – Fundacji Merkury.

Ponad 500 osób z organizacji pozarządowych w całej Polsce podjęło się obywatelskiego monitorowania funduszy europejskich. Aktualnie realny udział strony obywatelskiej w komitetach zwiększył się aż do średnio 25% w odniesieniu do składów komitetów w latach 2014-2020.

Nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027 to nowe wyzwania przed organizacjami zasiadającymi w komitetach monitorujących. Wiążą się przede wszystkim z kwestiami zmian klimatycznych, praworządności i respektowaniem Karty Praw Podstawowych UE. 

Organizatorami konferencji była Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Działania rzecznicze prowadzone przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych realizowane są na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz przy wsparciu CIVITATES i European Climate Foundation.

Wydarzenie miało na celu między innymi wzmocnić kompetencje przedstawicieli i przedstawicielek organizacji w komitetach oraz zwiększyć ich przygotowanie do zadań w komitetach monitorujących. Pierwszego dnia podczas warsztatów uczestnicy spotkania pracowali, równolegle w pięciu podgrupach tematycznych. Efekty tych prac zostały przedstawione drugiego dnia podczas Stałej Konferencji ds. Europejskich z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednym z uczestników Kongresu był Waldemar Weihs, prezes jednego z naszych Inkubatorów – Fundacji Merkury.
Obywatelski Kongres Komitetów Monitorujących był wyjątkowym spotkaniem członków i zastępców organizacji społeczeństwa obywatelskiego w komitetach monitorujących z całej Polski. Pierwszego dnia pracowaliśmy głównie warsztatowo nad postulatami i oczekiwaniami rozwiązań budowania potencjału organizacji pozarządowych w ramach programu EFS+  – podsumowuje Waldemar Weihs.

Reprezentując Fundację „Merkury” i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, prezes Fundacji Merkury moderował grupę regionalną z czterech województw – dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego, która wypracowała szereg ważnych postulatów i rekomendacji:

1) Powołanie Grup roboczych w KM ds. budowania potencjału NGO’s;
2) Koalicja operatorów projektów wspierających NGO’s;
3) Forum dzielenia się doświadczeniem grantodawców (np. z operatorami Funduszy Norweskich);
4) Regranting – konkursy na operatorów projektów wspierania NGO’s (bony rozwojowe dla NGO’s);
5) We wszystkich konkursach określony procent środków na wzmocnienie instytucjonalne wnioskodawcy (np. 10-20%; na wzór konkursu NoweFIO);
6) Oddzielne konkursy na budowanie potencjału NGO’s (wydzielone z Celów Priorytetowych);
7) Konkursy na tzw. małe projekty do 100 tys. zł (dla małych NGO’s;
bez wymagań dotyczących wielkości budżetu);
8) Brak wymagań wkładu własnego w projektach;
9) Możliwość aplikowania o projekty wielkości 1,5 x wielokrotności budżetu rocznego (nie dotyczy małych projektów do 100 tys. zł);
10) System wspierania NGO’s (w rodzaju ROEFS);
11) Uproszczenie formalności aplikowania i rozliczania projektów;
12) Możliwość rozliczania ryczałtowego projektów rezultatami;
13) W przypadku organizacji konkursów przez Instytucje Zarządzające wymóg partnera/-ów z NGO’s.

Podczas wydarzenia przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych podpisywali/ły wspólną Deklarację Koalicji organizacji pozarządowych na rzecz obywatelskiego monitorowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się do naszego Newslettera!

Źródło:
www.ofop.eu
foto FB OFOP