Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„O czym każdy społecznik wiedzieć powinien” – szkolenie

03 marca, 2023

Jak prowadzić działalność zgodnie z zapisami statutu, jak zawierać umowy, jak zatrudniać personel i wiele innych ważnych tematów będą przedmiotem szkolenia, którego organizatorem jest Fundacja „Merkury”. 

Fundacja „Merkury”, we współpracy z Wójtem Gminy Długołęka zapraszają organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP i KGW) na bezpłatne szkolenie pt.:

„O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”

Szkolenie odbędzie się:

9 marca 2023 r. (czwartek) / od godz. 15:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Długołęce
/ 55-095 Długołęka

Tematy poruszane na szkoleniu:

  • Prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,
  • Czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,
  • Właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w stowarzyszeniach,
  • Zatrudnianie personelu na umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  • Stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Sprawdzanie kadry (także wolontariuszy) pracującej z małoletnimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (szczególnie ważne dla klubów sportowych pracujących z dziećmi i młodzieżą),
  • Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkie tematy są niezwykle ważne, gdyż brak wypełnienia danych obowiązków lub niewłaściwa ich realizacja pociąga konsekwencje finansowe na organizacje i członków zarządów tych organizacji.

Poza doradztwem osobistym możliwe jest doradztwo telefoniczne pod nr tel. 509 673 693 oraz mailowe na adres: inkubator.ngo@merkury.org.pl.

Chcesz być na bieżąco i mieć informacje o aktualnych szkoleniach. Zapisz się do naszego newslettera !