Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kształcenie liderów marek lokalnych z Dolnego Śląska

20 marca, 2023

Wśród organizacji, które będą kształcić liderów marek lokalnych z Dolnego Śląska jest nasz inkubator – LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich! Duży projekt i ogromne przedsięwzięcie, które ma przynieść wiele korzyści.

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, prezes Grzegorz Derela podpisał porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze. Dzięki partnerskiemu projektowi w ramach Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich będzie mogła kształcić liderów marek lokalnych z Dolnego Śląska!

2 marca 2023 r. odbyło się I seminarium z cyklu „Jeleniogórskie Obserwatorium Ekonomiczne” pn. „Jak osiągnąć sukces w rozwoju terenów peryferyjnych?” organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze! Podczas seminarium podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Filią w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu a 15 Lokalnymi Grupami Działania z Dolnego Śląska. 

Chcemy razem pracować, chcemy razem budować platformę wymiany badań i transfer wiedzy ale również wymianę działań praktycznych. Mamy nadzieję, że już w tym roku rozpoczniemy cykl szkoleń, których beneficjentem będą lokalne grupy działania a prowadzącymi wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego – powiedziała podczas seminarium Barbara Sulma, prezes Dolnośląskiej Sieci Partnerstwa Lokalnych Grup Działania, prezes Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina.

Bardzo wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie. Gościliśmy kilkanaście grup działania ale nie tylko. Byli też przedstawiciele świata nauki. Współpraca z lokalnymi grupami działania  trwa już od jakiegoś czasu. Staramy się współpracować na przykład przy tworzeniu strategii rozwoju – mówił prof. Piotr Rogala, dziekan jeleniogórskiej filii Uniwersytetu we Wrocławiu.

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mówili między innymi o  krótkich łańcuchach dostaw żywności jako elementach rozwoju obszarów wiejskich, żeby zainteresować lokalne grupy działania tą problematyką.

W nowym okresie programowania w perspektywie 2021-2027 poświęcona jest, po raz pierwszy, specjalna pula środków wspierających LGD-y. Dzięki temu będą mogły być wspierane inicjatywy polegające na tworzeniu się grup operacyjnych rolników i lokalnych rynków rolnych.

Ta nowa perspektywa to jest też ta perspektywa, w której musimy zainwestować w młodzież – mówił Grzegorz Derela, prezes Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Uczestnicy seminarium, którzy  podpisali porozumienie mają nadzieję, że współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym przynosić będzie owocne efekty, a jednym z nich będzie możliwość kształcenia liderów marek lokalnych z terenów LGD Krainy Wzgórz Trzebnickich.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich wspiera lokalnych producentów ze swojego obszaru i posiada na swojej stronie www.krainawzgorztrzebnickich.pl katalog produktów lokalnych i producentów ze swojego regionu. 

W nowym okresie programowania w perspektywie 2021-2027 podejmiemy działania z zakresu rozwoju rynku produktów lokalnych wspierających organizację łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych – opowiada Ewa Rogowska z LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

W ramach działań sprzyjających zachowaniu dziedzictwa kulturowego i utrzymaniu tradycyjnej i wysokojakościowej produkcji rolnej i spożywczej, realizowane będą działania promujące dziedzictwo kulinarne regionów i produkcję w systemach jakości żywności. 

Również będziemy szkolić w zakresie certyfikacji produktów lokalnych i zachęcać lokalnych producentów do rejestracji swoich produktów. Będziemy pokazywać ścieżkę prawną i jakie wymogi muszą zostać spełnione, żeby taki produkt mógł zostać zarejestrowany i wprowadzony do obrotu na rynek regionalny – kontynuuje Ewa Rogowska.

Działania będą edukować w zakresie Wiejskich Gospodarstw Domowych (WGD) czyli gospodarstw prowadzonych i utrzymywanych przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich. Pod tym zagadnieniem kryje się bogata tematyka związana z dbałością o kondycję, odpowiednie żywienie, kultywowanie tradycji kulinarnych i kulturowych, estetyka zagrody i architektura zieleni, drobne przetwórstwo, sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny, rękodzielnictwo, prowadzenie agroturystyki i zagród edukacyjnych, budżet domowy oraz szeroko rozumiany zdrowy styl życia.

W powyższym zakresie będą realizowane różne formy szkoleniowe, opracowania i publikacje tematyczne oraz doradztwo i wsparcie merytoryczne w celu upowszechnienia wiedzy.

Celem projektu będzie również wykorzystanie różnorodności dziedzictwa obszarów LSR jako impulsu rozwojowego pozwalającego na budowanie i rozwój marki lokalnej oraz wzmacnianie kapitału ludzkiego poprzez organizację różnorodnych wydarzeń i działań promocyjnych. Realizacja operacji pozwoli na wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych. 

Kolejnym celem będzie integracja działań organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, samorządów, instytucji publicznych i osób fizycznych na rzecz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystycznego i podniesienia jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Wzgórz Trzebnickich.

Jeśli chcesz być na bieżąco to zapisz się do naszego Newslettera.

Foto: FB TV DAMI Jelenia Góra