Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kampanie 1,5 % rozpoczęte

13 marca, 2023

Cztery organizacje z Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO są organizacjami OPP i są uprawnione do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok. Zachęcamy  do przekazania swojego podatku na cele statutowe naszych członkowskich organizacji.

Przekazanie 1,5% podatku jest bardzo łatwe. Aby to zrobić trzeba podczas rocznego rozliczenia PIT, podać numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz obliczyć i wpisać kwotę 1,5% podatku. Do naszej Sieci Inkubatorów należą cztery organizacje pożytku publicznego, na które można przekazywać swoje 1,5% podatku. Poniżej krótki opis poszczególnych z nich i ich działalności.

Fundacja Dobrych Działań funkcjonuje od roku 2010. Główne obszary działań to: 
– wspieranie innych organizacje pozarządowych, 
– kultura, 
– edukacja, 
– aktywizacja środowisk lokalnych, 
– budowanie  współpracy  NGO  z wolontariuszami i organizacja wolontariatu.
Fundacja prowadzi działania na terenie powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego oraz  części województwa dolnośląskiego.  Jest  aktywnym członkiem Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO. Fundacja wspiera, doradza, motywuje NGO-sy do działania oraz udostępnia przestrzeń do działania.
KRS: 0000353742
Fundację znajdziecie także na Facebooku: link do strony FB TUTAJ

Fundacja Jagniątków powstała w 2004 roku z przekształcenia się Stowarzyszenia „Jowisz” w dwie fundacje: w regionie jeleniogórskim w Fundację „Jagniątków”, a w regionie wałbrzyskim w Fundację „Merkury”. Fundacja “Jagniątków” od początku swojej działalności stara się łączyć działania skierowane do młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej. Misją fundacji jest wsparcie osób młodych i rozwój postaw obywatelskich, wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji pozarządowych oraz wspieranie przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej.
Od 2021 roku fundacja prowadzi inkubator dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, z którego wsparcia skorzystało blisko 100 organizacji i 10 przedsiębiorców. Przedstawiciele Fundacji „Jagniątków” są członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra, Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
Zespół Fundacji to 6 osób. Główny trzon stanowią osoby pracujące w trzecim sektorze od 2005 roku. Główne obszary jej zainteresowań to: tworzenie NGO, pisanie i rozliczanie projektów, młodzież, seniorzy, społeczeństwo obywatelskie, ekonomia społeczna, obszary wiejskie, a od 2018 również opieka nad dziećmi. 
KRS: 0000217559
Link do strony TUTAJ

Fundacja „Merkury” powstała w 2004 r. w wyniku przekształcenia się ze Stowarzyszenia „Jowisz” istniejącego od 1993 r. Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych. 
Celem działania Fundacji „Merkury” jest prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego, a w szczególności:
• prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży,
• rozwiązywanie problemów bezrobocia wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej,
• wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Wśród największych osiągnięć można wymienić:
stworzenie Międzynarodowego Centrum Socjalnego i Młodzieży w Wałbrzychu, w którym znalazły miejsce inne organizacje pozarządowe; utworzenie Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (jeszcze przez Stowarzyszenie „Jowisz”) i Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej (wspólnie z Forum Aktywności Lokalnej i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych); wypracowanie w Partnerstwie MUFLON modelu wchodzenia osób dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych oraz pracę w tych placówkach; podpisanie porozumienia o współpracy z Ministerstwem Edukacji i Polityki Młodzieżowej Republiki Czuwaszii (Federacja Rosyjska) dotyczącego współpracy w zakresie pracy z młodzieżą, stworzenie systemowego wspomagania kobiet żyjących z HIV/AIDS w Czelabińskiej Obłasti.
KRS: 0000191584
Link do strony TUTAJ

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza jest jedną z najaktywniejszych organizacji pozarządowych z terenu powiatu górowskiego. W 2021 r. Fundacja obchodziła jubileusz 30-lecia działalności. Przez te 30 lat Fundacja zdobyła ogromne doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków na realizację różnorodnych działań, a także ze wspieraniem innych organizacji w bieżącej działalności i rozwoju. Fundacja jest swoistym centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu w powiecie górowskim. Od 2013 r. zarządza także budynkiem udostępnionym przez powiat górowski organizacjom pozarządowym, które bezpłatnie mogą korzystać z pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej.  
KRS: 0000116200
Link do strony TUTAJ

Zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z ofertą powyższych organizacji  OPP oraz do przekazania im 1,5 % podatku w zeznaniu podatkowym! Zachęcamy również do skorzystania z wieloletniego doświadczenia tychże organizacji w ramach bezpłatnego doradztwa. 

Czym jest działalność pożytku publicznego? Jakich obowiązków należy dopełnić mając status OPP? Twoja organizacja chce uzyskać status OPP? Jakie dokumenty należy złożyć?  Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!