Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Jak dobrze przygotować wnioski grantowe? W Głogowie odbyło się szkolenie NGO-sów

27 marca, 2023

Organizatorem szkolenia była Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur”. 21 osób z 17 organizacji pozarządowych szkoliło się w temacie przygotowania wniosków grantowych.

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych,  w ramach projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur” 22 marca 2023 zorganizowała szkolenie  pn. „Krok po kroku – jak przygotować wniosek grantowy” dla przedstawicieli i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Celem szkolenia było zwiększenie umiejętności w zakresie tworzenia wniosków grantowych. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników zaproponowano im udział w jednym z dwóch terminów (przedpołudniowym lub popołudniowym).  Pierwsze szkolenie odbyło się w Sali Rajców głogowskiego Urzędu Miejskiego, a drugie w siedzibie Fundacji FLIS. 

Podczas szkolenia rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć wnioski grantowe i na co zwracać szczególną uwagę – mówi Dominika Błaszczyk prezes Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

W pierwszej części szkoleń trenerka prowadząca szkolenie, przybliżyła uczestnikom różnice między projektem a wnioskiem. Z jakich elementów składa się projekt. Na co zwracać uwagę przy tworzeniu projektów oraz jakie są niezbędne zasoby do zaplanowania przedsięwzięcia. W kolejnej części opisała cykl życia projektu z naciskiem na etap jego planowania. Zostały także poruszone zagadnienia dotyczące określenia, diagnozowania i opisu problemów (diagnoza środowiskowa), wyznaczania celu głównego, możliwości występowania ryzyka w projekcie oraz harmonogramy działań. 

Podczas szkoleń rozmawialiśmy także o tym, jak prawidłowo wypełniać wnioski grantowe i na co zwracać szczególną uwagę kontynuuje Dominika Błaszczyk.

Pełnomocniczka ds. NGO skupiła się na przekazaniu najczęściej popełnianych błędów w wypełnianiu wniosków oraz przekazaniu informacji, jak poszczególne elementy wniosku wypełniać prawidłowo. 

W trakcie szkolenia i po jego zakończeniu słuchacze wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami. Zadawali także dużo interesujących pytań związanych m.in. z badaniem środowiska, potrzebami odbiorców czy określaniem celów i rezultatów projektu.

Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 21 osób z 17 organizacji. 

Przy organizacji szkolenia mogliśmy liczyć na wsparcie Martyny Rybki Pełnomocniczki ds. organizacji pozarządowych i osób z niepełnosprawnościami – dodaje prezeska FLIS-u.

Szkolenie prowadziła: Joanna Krasowska – członkini Stowarzyszenia Integracji Społecznej PROPAGO; certyfikowana doradczyni w Sieci Doradców Lokalnych FRSO; tutorka; koordynatorka i ewaluatorka projektów edukacyjno-kulturalnych; trenerka – absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP; fundraiserka – absolwentka Szkoły Fundraisingu FAOO.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur” realizowanego przez Fundację „Merkury” w partnerstwie z Fundacją Dobrych Działań i LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, przy współpracy z Dolnośląską Siecią Inkubatorów NGO, z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Chcesz być na bieżąco ze szkoleniami? Zapisz się do naszego Biuletynu!