Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zmiany w prawie podatkowym

27 lutego, 2023

Ostatnia nowela prawa w zakresie spadków i darowizn zakłada, że już od 1 lipca 2023 r., zostanie wprowadzony nowy podatek od zrzutek. Warto znać też inne zmiany podatkowe, które wprowadza rząd.

Czy będzie podatek od zbiórek publicznych?

Wśród zmian przepisów o spadkach i darowiznach, znalazł się nowy podatek, a sam przepis wywołał burzę wśród opinii publicznej. Chodzi mianowicie o podatek od zbiórek publicznych. 20 proc. od zebranej kwoty mieliby zapłacić ci, którzy zbiorą więcej niż 54 180 zł. 

Dziś prawo nakazuje zapłacić podatek od darowizny w momencie, gdy obdarowany w ciągu pięciu lat otrzymał od jednej osoby sumę przekraczającą kwotę wolną (nie chodzi tu jednak o kwotę wolną od podatku wynoszącą 30 tys. zł, a limity ustanowione w ustawie o podatku od spadku i darowizn). Z kolei jej wysokość jest zależna od stopnia koligacji rodzinnych między darczyńcą a obdarowanym.

Obecnie podatek od darowizn i spadków naliczany jest tylko w sytuacji, gdy jedna osoba przekaże beneficjentowi zbiórki charytatywnej jednorazowo kwotę wyższą niż 5 308 zł. Danina nie była naliczana od całej kwesty. To miałoby ulec zmianie na skutek wprowadzonej i przegłosowanej w Sejmie poprawki. 

Pomysł ten spotkał się jednak z szeroką krytyką społeczną, gdyż zrzutki te bardzo często są prowadzone na leczenie chorych, którzy nie mogą liczyć na pomoc finansową ze strony państwa, czy też na sprzęt rehabilitacyjny zapewniający godne życie. Po wielokroć obejmują dużą kwotę, a danina pochłonęłaby lwią część zebranych pieniędzy. 

Jak tłumaczy resort finansów, górne limity darowizn od wielu osób wprowadzone zostały, żeby zapobiec możliwości prania pieniędzy. Istnieje bowiem ryzyko uniknięcia 75 proc. od tzw. nieujawnionych dochodów poprzez deklarowanie ich otrzymania tytułem darowizn.  Ministerstwo Finansów podkreśla, że wprowadzone do ustawy górne kwoty limitów dla darowizn od kilku osób miały wyeliminować ewentualne nadużycia. W ministerstwie pracują nad doprecyzowaniem zapisów.

Po burzy jakiej wywołały nowe przepisy, rządzący wycofują się ze swojej nowej inicjatywy, tłumacząc, że intencją było zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla darowizn z jednoczesnym uszczelnieniem systemu.  Na razie jeszcze nie wiadomo jaki będzie ostateczny kształt przepisów dotyczących wysokości kwoty wolnej od darowizny.

Kilka dni temu Senat odrzucił w całości tzw. ustawę deregulacyjną, wprowadzającą kilka nowości w podatku od spadków i darowizn w tym te, które budziły największe kontrowersje- zapisy, umożliwiające opodatkowanie zbiórek publicznych dla osób potrzebujących. Teraz projekt powróci do Sejmu, który w tej sytuacji może odrzucić przepisy w całości lub przyjąć bez poprawek.

Podatek od darowizn

Zacznijmy od tego, że organizacje pozarządowe są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od darowizn, jeśli otrzymana darowizna zostanie przekazana na cele statutowe organizacji pozarządowych, które zawierają się w katalogu celów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wiele organizacji korzysta z tego zwolnienia podatkowego, opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. W zwolnieniu tym jest mowa o tym, że wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest:

 1. działalność: naukowa,
 2. naukowo-techniczna,
 3. oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 4. kulturalna, 
 5. w zakresie: kultury fizycznej i sportu,
 6. ochrony środowiska,
 7. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę,
 8. dobroczynności,
 9. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 10. rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 11. oraz kultu religijnego.

Jeśli natomiast przekazana darowizna zostanie wydana na cele, które nie mieszczą się w katalogu celów określonych w tej ustawie, albo nie są one jej celami statutowymi, wówczas zapłaci podatek dochodowy.

Wyższe kwoty wolne od spadków i darowizn od lipca 2023 roku

Nowelizacja ustawy, która od lipca wejdzie w życie, zwiększy kwoty wolne od spadków i darowizn. Zmiany dotyczą I, II oraz III grupy podatkowej. Ponadto darowizny od jednego darczyńcy nieprzekraczające 10 434 zł nie będą podlegały opodatkowaniu. Dotychczas kwoty wolne dla darowizn stały na poziomie 9 637 zł. Jeżeli darowizna pochodziła od wielu darczyńców i nie przekraczała kwoty 20 868 zł łącznie, wówczas również podatnik ma szansę na zwolnienie z obowiązku podatkowego. Dotychczas takie kwoty wolne wynosiły 19 274 zł.

Planuje się, że wyższe kwoty w podatku od spadków i darowizn będą liczone od 1 lipca 2023 roku.

Twoja organizacja prowadzi lub planuje przeprowadzić zbiórkę publiczną? Potrzebujesz konsultacji w zakresie rozliczania zbiórki? A może ktoś chce przekazać waszej organizacji darowiznę, ale nie wiecie w jaki sposób ją przyjąć a później rozliczyć? Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!

Źródło:
https://www.rp.pl/podatki/art37852691-podatek-od-spadkow-i-darowizn-sejm-podniosl-kwoty-wolne-od-daniny
https://www.pit.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-nowe-przepisy-od-lipca-2023-r-wyzsze-kwoty-wolne-w-podatku-od-spadkow-i-darowizn-1007895
https://darowizny.ngo.pl/strefa-organizacji-dzialaj/zanim-zaczniesz/jak-przyjac-darowizne-zgodnie-z-prawem-czy-konieczna-jest-umowa-z-organizacja-podatek-na-co-zwrocic-uwage