Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zaproszenie do udziału w konsultacjach!

24 lutego, 2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Dokument zawiera m.in. informacje o tym, jakie są możliwości dofinansowania z budżetu unijnego na najbliższe lata, jakie są priorytety FEDS 2021-2027 i jak wygląda ich szczegółowy podział. Konsultacje potrwają jeszcze tylko kilka dni!

Przypomnijmy, że w ramach budżetu unijnego, czyli z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, Dolny Śląsk otrzyma ponad 2,2 miliarda euro, czyli przeszło 10 miliardów złotych. 27 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia programu FEDS wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Co to jest SZOP FEDS 2021-2027?

Aktualnie SZOP FEDS 2021-2027 tj. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 jest projektem dokumentu. Dokument opisuje szczegóły planowanych do realizacji działań i jest kolejnym ważnym krokiem, służącym uruchomieniu pierwszych konkursów o dofinansowanie projektów właśnie w Programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027). Wymóg przygotowania SZOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Celem dokumentu jest dookreślenie zakresu wsparcia programu. SZOP określa dziedziny i typy inwestycji, które mogą zostać dofinansowane ze środków programu. Wskazuje także precyzyjnie, jakie podmioty (beneficjenci) mogą ubiegać się o wsparcie. Ponadto informuje o poziomie dofinansowania, a także o warunkach uzyskania wsparcia czy realizacji dofinansowanych projektów. SZOP zawiera także informacje o Instytucjach Zarządzających, czyli o tym, kto będzie organizował poszczególne nabory w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Konsultacje SZOP FEDS 2021-2027

Obecnie, od 20 lutego trwają konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Konsultacje projektu potrwają do 2 marca.

Projekt SZOP FEDS 2021-2027 do konsultacji:

https://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2023/02/projekt-SZOP-FEDS-2021-2027-do-konsultacji-przyj%C4%99ty-dnia-20-02-2023.pdf

Indykatywna tabela finansowa SZOP FEDS 2021-2027 do konsultacji:

https://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2023/02/Indykatywna-tabela-finansowa-SZOP-FEDS-2021-2027-do-konsultacji.pdf

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 2 marca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje_szop_dla_FEDS@dolnyslask.pl na formularzu zgłaszania uwag:

https://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz_zglaszania_uwag_SZOP-FEDS-2021-2027_-20-02_2023-1.xlsx

Wszelkie propozycje zgłaszane w trakcie konsultacji nie mogą być sprzeczne albo wykraczać poza zapisy programu. Ostateczna wersja programu dostępna jest: TUTAJ.

Ważna informacja

W tym okresie programowania SZOP FEDS 2021-2027 jest dokumentem elektronicznym, w związku z czym większość pól wskazanych w dokumencie zawiera gotowe pozycje do wyboru z list rozwijalnych i bazuje na słownikach opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego nie wszystkie Państwa propozycje będą mogły być uwzględnione. Nie ma możliwości dodawania zapisów precyzujących zasady dotyczące danych typów projektów. 

W związku z tym jest prośba o zgłaszanie uwag do pola Opis działania, który jest kluczowy dla określenia zakresu wsparcia. Z uwagi na to, że w dokumencie obowiązuje limit znaków, prosimy aby Państwa propozycje były zwięzłe. Część zasad ujętych w programie, takich jak zgodność z określonymi politykami albo preferencje nie zostało przełożonych do SZOP FEDS 2021-2027, ale będą one rozwinięte w kryteriach wyboru projektów.

Co to są konsultacje? Jaki jest cel konsultacji społecznych? Jak powinny wyglądać konsultacje społeczne? Jakie są zasady prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów? Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego