Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Świętujemy Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 lutego, 2023

27 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To doskonała okazja, aby zapoznać się z ofertą Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów. Działamy i wspieramy aktywność obywateli!

Dzień ten został ustanowiony w kwietniu 2010 roku przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Każdego roku Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w 89 krajach.

Ideą jaka przyświeca obchodom tego dnia jest zainspirowanie ludzi do angażowania się w działalność pozarządową, aby zachęcić organizacje trzeciego sektora do realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz do współpracy z samorządami i sektorem prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie oraz osób stojących za nimi. To doskonała okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów. To też okazja, aby podziękować organizacjom pozarządowych za ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa.

Organizacje pozarządowe są częścią tzw. trzeciego sektora, co oznacza, że działają obok obszaru publicznego i rynkowego. Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor za 2020 r. wskazują, że w Polsce zarejestrowanych jest 138,5 tys. organizacji pozarządowych.
Na Dolnym Śląsku działa około 10 tysięcy organizacji pozarządowych (dane na 2021 rok.)

Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych to dzień, który umożliwia 

  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat organizacji pozarządowych.
  • Lepsze zrozumienie, co organizacje pozarządowe robią dla społeczeństwa na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.
  • Pokazanie osiągnięć wszystkich organizacji pozarządowych ze wszystkich sektorów.
  • Inspirowanie ludzi do rozważenia kariery w trzecim sektorze.
  • Podjęcie dyskusji nad problemami, które mają wpływ na pracę organizacji pozarządowych.
  • Tworzenie partnerstw, które mogą rozwiązać problemy NGO.
  • Poznanie ludzi stojących za organizacjami pozarządowymi.

Sytuacja organizacji pozarządowych zmieniła się na początku XXI wieku w wyniku coraz bardziej dostępnych szkoleń, np. z zakresu księgowości, skutecznej promocji działań czy pozyskiwania funduszy. W większych miastach powstały ośrodki szkoleń dla NGO oferujące bezpłatne porady prawne, np. poświęcone dokonywaniu zmian w statucie organizacji. Obecnie organizacje zatrudniają fachowy personel, prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe i szczegółowe raporty z działalności, opracowują merytoryczne i finansowe sprawozdania. Większość NGO prowadzi własne strony internetowe, które umożliwiają skuteczną promocję przedsięwzięć i misji organizacji. Istnieje możliwość korzystania z funduszy europejskich, które wymagają planowania, ustalonych reguł, zasad działania i procedur realizacji. 

Organizacje pozarządowe zrzeszają obecnie ponad 9 mln członków i dają 150 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, które stanowią ok. 1,5% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Daleko nam jednak do krajów zachodnich – średnia dla krajów „starej” Unii Europejskiej wynosi 5%, a w Holandii sięga nawet 10% (dane z 2021 roku).

Dziś święto wszystkich społeczników działających w trzecim sektorze. Zachęcamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą wsparcia aktywnych obywateli i działalności pozarządowej. Nasza sieć Lokalnych Inkubatorów NGO zapewnia kompleksowe wsparcie dla aktywności obywatelskiej – od wsparcia nieformalnych pomysłodawców, przez pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych, po doradztwo we wszelkich aspektach działalności pozarządowej. Zapisz się również do naszego Biuletynu!

Masz pomysł na działanie? Chcesz założyć organizację pozarządową? A może działasz w organizacji pozarządowej i potrzebujesz wsparcia? Chcesz wiedzieć więcej o tym jak działają organizacje pozarządowe? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!

Źródło:
https://niw.gov.pl/swiatowy-dzien-ngo/