Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Podsumowanie działań Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO w 2022 roku

01 lutego, 2023

Początek roku to czas podsumowań. Jakie zadania, przedsięwzięcia i projekty zrealizowaliśmy w 2022 roku? Co udało się zrobić i jakie są plany na rozpoczęty nowy rok?

Realizacja projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur”

Przez cały 2022 rok kontynuowaliśmy realizację projektu pod nazwą „Pozarządowy Ostry Dyżur”, który rozpoczęliśmy w kwietniu 2021 roku. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie trzech członkowskich organizacji – Fundacji Merkury, Fundacji Dobrych Działań oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Głównym założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie merytoryczne skierowane przede wszystkim do nowo założonych organizacji, o małym doświadczeniu, zlokalizowanych na obszarach z utrudnionym dostępem do programów pomocowych i rozwojowych, w tym do organizacji działających na obszarach wiejskich. 

Projekt jest realizowany przy współpracy organizacji członkowskich DSINGO tzw. Inkubatorów. Dzięki temu Inkubatory swoim wsparciem mogą objąć organizacje pozarządowe z całego województwa dolnośląskiego. Nasze Inkubatory znajdują się we Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Trzebnicy, Dzierżoniowie, Ząbkowicach Śląskich, Górze, Głogowie i Zgorzelcu.

Dzięki pozyskaniu funduszy na realizację tego projektu, przez 12 miesięcy mogliśmy świadczyć szereg działań wspierających organizacje pozarządowe w naszym województwie. 

To, co udało się zrobić to:

 • 8 eksperckich dyżurów w formie online. W ramach tego działania odbywały się zdalne spotkania z ekspertami z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności obywatelskiej. Tematyka dotyczyła m.in. obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych, obowiązków NGO względem „Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, funduszy dla organizacji pozarządowych, w tym Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, stosowania zapisów ustawy o dostępności w realizacji projektów przez organizacje pozarządowe, Dolnośląskich Małych Grantów, obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, Nowego Ładu dla NGO.
 • 13 szkoleń dla organizacji pozarządowych, których tematyka dotyczyła m.in. wypalenia zawodowego, delegowania zadań w organizacjach pozarządowych obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, przygotowywania projektów czy rozliczania dotacji, jak działać w ciałach konsultacyjnych.
 • 27 usług rozwojowych/ tutoringu (łącznie 270 godzin)– w ramach tego zadania została przeprowadzona pogłębiona analiza obecnej sytuacji zgłoszonej organizacji i na podstawie tej analizy wspólnie z członkami danej organizacji został opracowany jej plan rozwoju.
 • ok. 700 usług doradczych zarówno w formie osobistej, telefonicznej, internetowej jak i mobilnej. Organizacje pozarządowe podczas dyżurów doradczych mogły uzyskać informacje i odpowiedzi na trapiące je pytania dotyczące m.in. bieżącego funkcjonowania NGO i pracy w organizacjach pozarządowych, obowiązków wynikających z prowadzenia organizacji czy odpowiedzi w bardziej specjalistycznych obszarach dotyczących np. obowiązków księgowo-kadrowych czy formalno-prawnych.
 • Powstał Współdzielnik czyli internetowa baza do wymiany zasobów/wymiany pomiędzy NGO. Dzięki temu organizacje pozarządowe mogą wyszukać niezbędnych zasobów oferowanych zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie przez inne NGO. Więcej na stronie: www.wspoldzielnik.pl
 • Odbyła się wizyta studyjna u islandzkiego Partnera w Citizen Foundation w Rejkiaviku. Wizyta pozwoliła na dokładne poznanie rozwiązań stosowanych przez partnera w zakresie wykorzystania narzędzi elektronicznych do wspierania procesów demokratycznych, współuczestnictwa NGO w tworzeniu polityk publicznych, konsultacji programów i narzędzi.

Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO

To drugi kontynuowany  w ubiegłym roku projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie, tym razem z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W 2022 roku  działania w ramach projektu były przede wszystkim skierowane do wewnątrz Sieci. Ich celem było wzmocnienie oraz wsparcie merytoryczne członków Sieci. W ramach projektu w ciągu 12 miesięcy zrealizowano szereg działań edukacyjnych, animacyjnych, promocyjnych oraz integracyjnych dla członków Sieci – Inkubatorów.

Co udało się zrobić:

 • 4 spotkania Sieci, których celem była praca nad strategią rozwoju działalności Sieci oraz nad zasadami aktywnego i partycypacyjnego członkostwa w Sieci.
 • 2 szkolenia, których celem było wzmocnienie merytoryczne członków Sieci, przekazanie im wiedzy oraz narzędzi do efektywnego działania na rzecz organizacji pozarządowych.
 • 4 kursy, których celem było zwiększenie wiedzy ekspertów Sieci w zakresie specjalistycznych, wąskich zagadnień, niekiedy stosowanych tylko w biznesie i przeniesienie ich do III sektora.
 • Przez cały rok była prowadzona strona www www.ukaszz25.sg-host.com  
 • Przygotowano 12 Dolnośląskich Biuletynów Pozarządowych. Więcej informacji www.ukaszz25.sg-host.com/biuletyn-ngo 

Ponadto przez cały rok członkowie sieci angażowali się w pracę różnych ciał konsultacyjno- doradczych oraz budowali swoje doświadczenie działając w związkach i federacjach.
Członkowie sieci są obecni m.in. w:

 • Komitetach monitorujących nową perspektywę UE na lata 2021-2027 
 • Konwencie Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • Dolnośląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
 • Miejskich oraz Powiatowych Radach Działalności Pożytku Publicznego, Radach Seniora, Radach Młodzieżowych
 • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych

Dodatkowo członkowie DSINGO uczestniczyli w szeregu wydarzeń organizowanych w 2022 roku, m.in. w:

 • 3 Dolnośląskim Kongresie Młodzieżowym
 • VII Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim
 • Cyklu spotkań informacyjnych dotyczących naboru do Dolnośląskich Małych Grantów
 • Działaniach wspierających osoby uciekające z Ukrainy 
 • Działaniach oraz spotkaniach wspierających podmioty pomagające obywatelom Ukrainy 
 • Akcji „Sprzęt dla NGO!”

Rok 2022 był dla nas czasem rozwoju, zdobywania doświadczeń i wzmacniania merytorycznego. Mamy się czym pochwalić. W porównaniu z 2021 roku zorganizowaliśmy więcej usług doradczych i usług rozwojowych, przeprowadziliśmy też więcej szkoleń. Nie zamierzamy zwalniać. Nasze osiągnięcia dodają nam jeszcze większej motywacji do kolejnych działań!

A jakie plany na 2023?

Przede wszystkim chcemy kontynuować spotkania członków sieci DSINGO w celu jeszcze większego usprawniania współpracy wewnątrz Sieci. Dlatego planujemy zorganizować kolejne warsztaty, wizyty studyjne, których celem będzie przekazanie członkom Sieci wiedzy i narzędzi do efektywniejszego działania. 

Dla Dolnośląskich Organizacji Pozarządowych planujemy zorganizować 20 lokalnych spotkań dla JST i NGO w dziesięciu powiatach, gdzie działają Inkubatory. Spotkania będą miały na celu przyjrzenie się współpracy międzysektorowej oraz omówienie możliwości wspierania rozwoju lokalnego III sektora. Ponadto planujemy przeprowadzić diagnozę potrzeb lokalnych NGO w zakresie edukacji, praktyki i zarządzania NGO przez kadrę 10 organizacji partnerskich – Inkubatorów. Na podstawie diagnozy zostanie przygotowana skonkretyzowana oferta szkoleń oraz coachingu dla NGO z danego Inkubatora. Będziemy kontynuować szkolenia dla III sektora oraz doradztwo i indywidualne wsparcie rozwoju organizacji.


Jeśli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu swojej organizacji pozarządowej, to nie czekaj dłużej. Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!