Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odbyły się pierwsze szkolenia organizowane przez członków Sieci

13 lutego, 2023

W ramach projektu Pozarządowy Ostry Dyżur na początku lutego odbyły się dwa szkolenia: „Księgowość w organizacjach pozarządowych” zorganizowane w siedzibie stowarzyszenia Interclub Femina oraz o sposobach pozyskiwania środków finansowych na działalność NGO zorganizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO.

W szkoleniu „Księgowość w organizacjach pozarządowych” uczestniczyło 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu zgorzeleckiego. O zawiłościach prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych, o tym, na co zwracać uwagę, przygotowując sprawozdanie finansowe, w przystępny sposób wyjaśniał prowadzący szkolenie Marcin Babiuch. Szkolenie tym razem odbyło się w sali konferencyjnej w Zgorzelcu.

Zakres szkolenia obejmował:
– zagadnienia z ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem wyodrębniania dokumentacji i ewidencji finansowo – księgowej na potrzeby realizacji projektów dotowanych ze środków publicznych;
– przychody organizacji pozarządowych (dotacje, darowizny, składki, zbiórki publiczne, działalność statutowa odpłatna);
– sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych, w tym CIT jako obowiązek dla każdej organizacji.

Prowadzący szkolenie, pan Marcin Babiuch to księgowy z doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych Dolnego Śląska.

– To wiedza, którą otrzymali uczestnicy szkolenia. W trakcie pracy w DSINGO wiedza jest przydatna zarówno w pracy doradczej dla NGO jak i dla organizacji, którą prowadzimy. Szkoleniowiec w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniał zawiłości księgowości w NGO – podsumowała pani Hanna Ilnicka ze stowarzyszenia Interclub Femina i uczestniczka szkolenia.

Kolejne szkolenie odbyło się 9 lutego i dotyczyło pozyskiwania środków finansowych na działalność NGO. Szkolenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Społecznej PROPAGO w Brzegu Dolnym i było to pierwsze z trzech szkoleń zaplanowanych przez Stowarzyszenie PROPAGO. 

W ramach projektu “Pozarządowy Ostry Dyżur”, którego liderem jest Fundacja „Merkury”, PROPAGO organizuje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na obszarze Dolnego Śląska cykl 3 stacjonarnych szkoleń. 

Pierwsze szkolenie trwało pięć godzin, a jego tematem był: Fundraising – o sposobach pozyskiwania środków finansowych na działalność NGO.
Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy w zakresie pozyskiwania niepublicznych środków zewnętrznych na prowadzoną działalność. 

Podczas szkolenia rozmawiano o tym, czym jest fundraising; uczestnicy poznali jego rodzaje i cele, a także różne techniki fundraisingu pozagrantowego. Ponadto omówione zostały różnice pomiędzy odpłatną i nieodpłatną działalnością pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą. 

Szkolenie poprowadziła Joanna Krasowska, członkini Stowarzyszenia Integracji Społecznej PROPAGO; certyfikowana doradczyni w Sieci Doradców Lokalnych FRSO; tutorka; koordynatorka i ewaluatorka projektów edukacyjno-kulturalnych; trenerka – absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP; fundraiserka – absolwentka Szkoły Fundraisingu FAOO.

Kolejne szkolenia odbędą się 2 i 30 marca. Pierwsze z nich dotyczyć będzie wniosków grantowych – jak przygotować wniosek krok po kroku. Szkolenie na koniec marca zatytułowane będzie:  Cykl życia projektu – skuteczne zarządzanie. Liczba miejsc jest ograniczona! Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Przypomnijmy tylko, że w ubiegłym roku w ramach projektu Pozarządowy Ostry Dyżur zorganizowaliśmy 8 eksperckich dyżurów w formie online. W ramach tego działania odbywały się zdalne spotkania z ekspertami z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności obywatelskiej. Zorganizowaliśmy 13 szkoleń dla organizacji pozarządowych, 27 usług rozwojowych/ tutoringu; ok. 700 usług doradczych zarówno w formie osobistej, telefonicznej, internetowej jak i mobilnej. W ramach projektu powstała internetowa baza do wymiany zasobów pomiędzy NGO www.wspoldzielnik.pl, a także odbyła się  wizyta studyjna u islandzkiego Partnera w Citizen Foundation w Rejkiaviku. 

W tym roku planujemy zrealizować jeszcze więcej szkoleń i usług doradczych. Jeśli chcesz być na bieżąco śledź nasz Newsletter.


Jak pozyskiwać fundusze na realizację zadań statutowych organizacji? Jak zacząć i opracować plan fundraisingowy? Jak sporządzić roczne sprawozdanie finansowe? Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!