Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Darowizny od osób prywatnych

20 lutego, 2023

Darowizna jest jednym ze sposobów finansowania działań organizacji pozarządowych. Gdzie szukać darczyńców i jak ich pozyskać?

Co to jest darowizna

Darowizna jest pewnego rodzaju umową, która może mieć formę aktu notarialnego, gdzie występują dwie strony. Po jednej stronie jest darczyńca, który przekazuje darowiznę, na przykład dom lub inne przedmioty, a po drugiej obdarowany. Oczywiście, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie umowy może występować kilka osób.

W najprostszym rozumieniu darowizna to przekazanie jakichś własnych dóbr innej osobie. Ta druga osoba nie wnosi za to opłaty, dlatego nazywamy to darowizną a nie sprzedażą. 

Darowiznę można przekazać na cele pożytku publicznego, które zostały  określone w ustawie o działalności pożytku zgodne z celami statutowymi danej fundacji, stowarzyszenia lub na cele religijne.

Formy darowizny

Osoba prywatna może przekazać:

  • darowiznę finansową (w gotówce lub na konto bankowe organizacji),
  • darowiznę rzeczową (przedmioty, sprzęty należące do obdarowującego).

Tylko wpłata darowizny na konto bankowe, jeżeli darowizna spełnia inne ustawowe warunki, daje darczyńcy możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego.

Odliczenie od podatku

Jeżeli darczyńca chce przekazać organizacji pieniądze w gotówce, to jest to możliwe, ale wtedy darczyńca nie może ich odliczyć w zeznaniu podatkowym. 

Darczyńca – osoba fizyczna  –   może skorzystać z odliczenia podatkowego do 6% od rocznego dochodu darczyńcy. Może to być istotna motywacja do przekazywania darowizn.

W przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

 W przypadku zaś gdy dochodzi do przekazania rzeczy lub usług konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego przekazanie tej darowizny oraz dokumentu potwierdzającego faktyczne wydatki związane z tą darowizną. 

Organizacja pozarządowa musi złożyć sprawozdanie z otrzymanej darowizny do Urzędu Skarbowego.

Fakt przekazania 1,5% podatku na OPP nie ma wpływu na limit przy odliczaniu przekazanej darowizny, który określono na 6% dochodu.

Jak znaleźć darczyńców?

Jedną z form pozyskania darowizn przez organizację pozarządową i szukania źródeł finansowania działań organizacji jest fundraising (z ang. fund = fundusz + raising = zbieranie).

Darowiznę może otrzymać każda organizacja pozarządowa: fundacja, stowarzyszenie, stowarzyszenie zwykłe. Nie muszą one mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Trzeba jednak pamiętać, że darowizna może być przeznaczona tylko na określone cele społeczne, które realizuje dana organizacja i ma je zapisane w statucie, regulaminie. Informacje o tym, jakie to cele znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak radzą eksperci od fundraisingu, poszukiwania warto zacząć od lokalnego biznesu. Szukając darczyńcy powinniśmy już konkretnie wiedzieć czego oczekujemy – powinniśmy przygotować listę potrzeb. Trafne określenie, czego potrzebujemy i w jakiej ilości – pozwoli stworzyć ranking potencjalnych darczyńców. 

Zatem organizacja powinna dobrze określić swoje potrzeby. Należy pamiętać, że darowizna to nie tylko pieniądze, mogą to też być dary rzeczowe tj.  to być też sprzęt, ubrania, materiały biurowe.

Łatwiej też pozyskać darczyńców, którym bliskie są cele i działania realizowane przez organizację pozarządową.

Po drugie dla darczyńców indywidualnych (prywatnych) zachętą do przekazania darowizny może być informacja o tym, na co konkretnie zostały przeznaczone środki otrzymane przez darczyńców. Osoba, która przekazuje darowiznę ma nadzieję, że jego gest coś zmieni. Darczyńca chce zrobić coś dobrego i zobaczyć rezultaty. Chce wydać pieniądze na coś, co się liczy, co ma znaczenie. Dlatego formułując swoje potrzeby należy wziąć pod uwagę to, że darczyńca będzie mniej skory, aby przekazać pieniądze na opłatę czynszu czy pensje pracowników niż na działania pomocowe.

Darczyńcy chcą zmieniać świat: ratować chore dzieci, pomagać samotnym matkom, chronić zagrożone gatunki zwierząt czy budować studnie w Afryce.

Na koniec rzecz oczywista ale bardzo ważna – podziękowania dla darczyńcy –  ważne jest aby darczyńca oprócz tego, że będzie miał poczucie spełnienia dobrego uczynku to będzie się także czuł doceniony.

Kto może przekazać darowiznę organizacji pozarządowej? W jaki sposób przyjąć darowiznę? Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna, by darczyńca mógł ją odliczyć? Gdzie szukać potencjalnych darczyńców? Jak rozliczyć darowiznę? Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!

Źródło:
https://instytutfundraisingu.pl/jak-sprawic-zeby-darczynca-powiedzial-tak/
https://poradnik.ngo.pl