Ułatwienia dostępu

Skip to main content

W roku 2023 pensja minimalna i stawka godzinowa wzrosną dwukrotnie

13 stycznia, 2023

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia i od 1 lipca. W porównaniu do roku 2022 płaca minimalna wzrośnie łącznie o 590 zł.

Od 1 stycznia wzrosła stawka minimalna za pracę. Od początku roku wzrosły także wartości minimalnej stawki godzinowej, które mają zastosowanie m.in. przy umowach zleceniach, często wykorzystywanych w organizacjach pozarządowych.

Przypomnijmy, że pod koniec 2022r. płaca minimalna wynosiła 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł.

Od 1 stycznia br. pensje minimalne wzrosły do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei z początkiem roku do 22,80 zł.

Na tym nie koniec, bo od 1 lipca stawki: zarówno minimalnej pensji jak i minimalne stawki godzinowe znów pójdą w górę. Od 1 lipca minimalna płaca wzrośnie do 3600 zł brutto natomiast godzinowa stawka minimalna wzrośnie do 23,50.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów-zleceń. Dotyczy też sytuacji, kiedy NGO zleca pracę osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, jeśli ta osoba sama nie zatrudnia innych osób lub nie zleca im pracy (chodzi tu o tzw. samozatrudnionych).

Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Umowa musi też zawierać określenie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia.

Kilka ciekawych informacji, na temat zatrudnienia w NGO, znajdziemy w raporcie o Kondycji organizacji pozarządowych Trendy 2002 -2022r. Czytamy w nim, że na przestrzeni 20 lat zmieniło się podejście do zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. W tym czasie znacznie zwiększyła się liczba organizacji, które zatrudniają pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę w organizacjach pozarządowych, tym samym zmniejsza się liczba osób, którzy pracują społecznie w sektorze NGO. 

Z raportu wynika, że w 2002 r. 55% stowarzyszeń i fundacji nie płaciło za pracę wykonywaną na rzecz organizacji. Co ciekawe w kolejnych latach  grupa tych organizacji, które nie opłacały osób zaangażowanych w ich działanie jeszcze wzrosła! W 2006 roku prawie trzy czwarte organizacji pozarządowych nie płaciło za pracę osobom zaangażowanym w trzecim sektorze. 

Jednak jak czytamy w Raporcie, w kolejnych latach nastąpiła zmiana i odwrócenie proporcji między organizacjami zatrudniającymi a organizacjami, które opierały swoją działalność na pracy wolontaryjnej. W 2021 roku już tylko 35% organizacji pozarządowych działało w oparciu o pracę społeczną!

Zgodnie z najnowszymi danymi obecnie 65%  stowarzyszeń i fundacji korzysta z odpłatnej formy zatrudnienia osób, chociaż zakres i wymiar tej pracy jest różny.

Fundacje i stowarzyszenia obowiązują dokładnie takie same przepisy z zakresu prawa pracy jak każdą inną firmą.

Wróćmy jednak do decyzji rządu o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia. Co oznacza podniesienie minimalnej pensji?

Przed laty partnerzy społeczni uzgodnili docelową wysokość płacy minimalnej na poziomie 50 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce. To był daleko idący i długofalowy cel, bo faktycznie 15 lat temu płaca minimalna była znacznie niższa niż obecnie i wynosiła około 35 proc. przeciętnej pensji w gospodarce narodowej. Dziś jednak minimum płacowe wyraźnie przekroczyło owe 50 proc. relacji względem średniej płacy, a w 2023 roku – na skutek dwukrotnej jej podwyżki wynagrodzenie minimalne wzrośnie w łącznym wymiarze o 19,6 proc., i to w sytuacji, gdy gospodarka hamuje na skutek wojny na Ukrainie, inflacji i wzrostu cen energii i jej nośników dla przedsiębiorców – mówi Łukasz Kozłowski , główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, na serwisie Prawo.pl.

Jego zdaniem w normalnych warunkach – przy niskim bezrobociu i niedoborze pracowników – podniesienie pensji minimalnej nie stanowiłoby problemu. Jednak nie w obecnych warunkach: 

– Trzeba mieć tego świadomość patrząc na podniesienie pensji minimalnej w szerszym kontekście i dalekosiężnie. Takie decyzje nie poprawią sytuacji przedsiębiorstw. W obecnych warunkach to będzie powodować dodatkowy wzrost kosztów prowadzonej działalności, która i tak stała się bardzo kosztowna przede wszystkim z powodu drogiej energii. Z drugiej strony słabnie popyt ze strony konsumentów i odbiorców zagranicznych, na których coraz trudniej jest przerzucać rosnące koszty w wyższych cenach sprzedawanych dóbr i usług. To może powodować ograniczanie działalności w niektórych sferach, ale mówię tu o przypadkach skrajnych – o tych podmiotach, które już są w trudnej sytuacji, a na skutek wprowadzanych zmian może stać się jeszcze trudniejsza – podkreśla Łukasz Kozłowski.

Podniesienie minimalnej pensji tak argumentuje natomiast minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg:

Minimalne wynagrodzenie odgrywa znaczącą rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej, chroni także pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosiło 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł.

W związku z inflacją wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą od blisko roku wojną, zdecydowaliśmy o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń w 2023 r– mówi minister Marlena Maląg.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach zatrudnienia w organizacji pozarządowej oraz przepisów dotyczących zatrudnienia? Chcesz dowiedzieć jakie obowiązki musi spełnić pracodawca lub zleceniodawca? Chcesz skonsultować treść umowy lub innych dokumentów kadrowych? Nasi doradcy pomogą. Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/od-1-stycznia-2023-r-placa-minimalna-w-gore
https://www.prawo.pl/kadry/minimalne-wynagrodzenie-za-prace-i-minimalna-stawka-godzinowa,519026.html
www.ngo.pl