Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Podsumowanie Mikrograntów 2022

11 stycznia, 2023

W grudniu podsumowano program Mikrogranty 2022. Jest to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw w ramach którego mieszkańcy Wrocławia mogli zrealizować swoje pomysły! Dzięki programowi ponad sto inicjatyw zostało zrealizowanych. Dla tych, którzy nie załapali się w ubiegłym roku mamy dobrą wiadomość – kolejne nabory będą uruchomione już na początku tego roku.

17 grudnia, we Wrocławiu odbyło się podsumowanie mikrograntów. Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw w ramach którego mieszkańcy Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, czy szeroko pojętej kultury. W minionym 2022 roku udało się zrealizować 115 takich inicjatyw.

– Przede wszystkim chcemy pokazać jak bardzo są aktywni mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta w proponowaniu swoich własnych projektów, pomysłów i współdziałaniu z innymi osobami – mówiła podczas spotkania Anna Bieliz z Wrocławskiego Instytutu Kultury

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwoju umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest, aby wykorzystywać potencjał funkcjonalno-przestrzenny wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem. Mikrogranty to też liczne działania edukacyjne, które ogłaszane były w ciągu roku. 

Program w obecnej formule powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella. 

Do końca 2021 roku ścieżką dla osób fizycznych i grup nieformalnych opiekowała się Strefa Kultury Wrocław. Od lutego 2022 roku pieczę nad całością programu i powyższą ścieżką sprawuje Wrocławski Instytut Kultury. 

Co trzeba było zrobić? Wystarczyło opisać swój pomysł i złożyć wniosek na jeden z naborów  w ramach Programu Mikrogranty NGO. Na realizację swojego pomysłu można było zdobyć od 5 do 10 tys. złotych. Szczególnie pożądane były pomysły wykorzystujące infrastrukturę Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W 2022 roku wsparcie organizacyjne, promocyjne, administracyjne, logistyczne i finansowe były przewidziane na trzech ścieżkach: 

  1. Dla osób fizycznych i grup nieformalnych – Od 2022 roku Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych działają pod szyldem Wrocławskiego Instytutu Kultury. 
  2. Organizacji pozarządowych
  3. Grup młodzieżowych

Fundacja „Umbrella” w partnerstwie ze, Stowarzyszeniem „Tratwa” koordynowały ścieżkę Programu Mikrogranty przeznaczoną dla młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań, realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z mieszkańcami Wrocławia.

O Programie Mikrogranty 2022 w skrócie:

Dla kogo:

  • dla organizacji pozarządowych, które w momencie składania wniosku nie przekroczyły 5 lat działalności od daty rejestracji.
  • dla organizacji pozarządowych, które w momencie składania wniosku przekroczyły 5 lat działalności od daty rejestracji ale w ubiegłych latach nie były aktywne. Szczegóły w regulaminie.

Dofinansowanie działań w 2022 roku: minimalna kwota 5.000 zł maksymalna kwota 10.000 zł na projekt.

Jakie działania były wspierane: działania, które powinny odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności/ grupy docelowej i być realizowane we współpracy z odbiorcami działań.

Tematyka działań: realizacja działań, które spotkają się z ze społecznym zainteresowaniem, a jednocześnie są ciekawe i inspirujące. Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży, działania dla seniorów.

Kolejne nabory będą uruchomione na początku 2023 roku. Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera 

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej i chcesz pozyskać dofinansowanie? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Chcesz skonsultować treść składanej oferty? Masz wątpliwości dotyczące kwalifikowalności kosztów? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!