Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Platforma SeniorApp wsparciem dla osób starszych

16 stycznia, 2023

Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej, w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40 proc. ogółu ludności naszego kraju. W Polsce, na przestrzeni kilkudziesięciu lat znacznie zmieniła się sytuacja seniorów. Powstało wiele instytucji i organizacji na rzecz seniorów. Jednak polityka senioralna wciąż jest ogromnym wyzwaniem.

Platforma SeniorApp

Platforma powstała w marcu 2021 roku i do lipca ubiegłego roku zarejestrowało się na niej blisko 28 tys. użytkowników, z czego ponad 7 tys. to zweryfikowani opiekunowie, gotowi nieść pomoc potrzebującym.

 Idea powstania platformy

SeniorApp to platforma dostępna poprzez aplikację mobilną i stronę internetową, która ma na celu umożliwienie kontaktu między osobami, które szukają wsparcia i tymi, którzy chcą je zaoferować. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich, a także tych, którym brakuje czasu lub możliwości wypełnienia któregoś z codziennych obowiązków. Platforma daje również możliwość oferowania pomocy, a przy okazji dorobienia do domowego budżetu. Jest to platforma na stronę internetową i aplikacja na urządzenia mobilne. Jest to pierwsza taka platforma w Polsce, wykorzystująca autorskie rozwiązania. Wspiera zarówno tych, którzy poszukują opieki, jak i tych, którzy pozostają aktywni, ale brakuje im środków, czy też mają trudności ze znalezieniem pracy. 

Społeczeństwo się starzeje

Seniorzy należą do grupy społecznej, której nie można bagatelizować. Po pierwsze społeczeństwo się starzeje i seniorów przybywa (Prognozy demograficzne GUS wskazują, że w Polsce w 2050 r. udział osób w wieku produkcyjnym w populacji wyniesie 57%, powyżej 65 roku życia – aż 32,7%, natomiast w wieku przedprodukcyjnym – około 10%). Po drugie 60-latkowie obecnie to bardzo często aktywni, pełni energii ludzie, którzy kończąc pracę zawodową nie myślą wcale o zmniejszeniu swojej aktywności. Zaczynają więc działać społecznie, zaczynają uprawiać sporty, podróżować, realizować swoje pasje na które wcześniej nie mieli czasu.

Z drugiej strony jest grupa seniorów, która po przejściu na emeryturę doświadcza izolacji społecznej. Jak wynika z badania „Sytuacja społeczna osób w wieku 65+, ARC Rynek i Opinia”, co czwarty senior nie wychodzi z domu w celu spotkań z innymi osobami (z bliską osobą lub w ramach spotkań towarzyskich), trzech na dziesięciu seniorów w wieku powyżej 80 r. ż. nie wychodzi w tym celu w ogóle, a co dziesiąty nigdy lub prawie nigdy nie jest odwiedzany w domu. Co dwudziesty osiemdziesięciolatek nigdy nie wychodzi z domu, tylko co trzeci ma codzienny kontakt telefoniczny z innymi osobami.

Podobnie wyglądają relacje w kręgach społecznych: trzech na dziesięciu seniorów w żadnym kręgu społecznym nie ma bardzo bliskich relacji, a co dwudziesty – nie ma bliskich lub dobrych relacji w ogóle. W tej grupie dominują osoby mieszkające samotnie, owdowiałe i bez dzieci, a także mężczyźni. 

Raport o potrzebach seniorów

W raporcie z badania opinii społecznej „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce” przedstawione są  różne formy aktywizacji osób starszych w różnych krajach europejskich. 

I tak na przykład w Wielkiej Brytanii realizowany jest program “Speaking Up for Our Age”, w ramach którego organizuje się “fora Seniora”, które gromadzą potrzeby Seniorów i wyrażają ich stanowisko wobec możliwości ich zaspokajania, głównie w obszarze usług. Według danych z 2020 roku fora te skupiają rocznie dwieście tysięcy osób powyżej 50 lat. 

W Niemczech istnieje cała gama fundacji i stowarzyszeń, które mają na celu aktywizację osób starszych, m.in. propagując ruch i zdrowy styl życia, edukację. Największy odsetek to jednak organizacje zrzeszające wolontariuszy 50+. Od 1983 roku działa “Senioren Experten Service” z siedzibą w Bonn, który bazuje na doświadczeniu i wiedzy Seniorów zgłaszających swoją dostępność w zakresie pomocy innym. Świadczą oni usługi: drobne, ale i specjalistyczne za symboliczną odpłatnością. Jak podają na swojej stronie, obecnie w rejestrze widnieje 12 tysięcy emerytowanych ekspertów – opiekunów.  Ogólnoeuropejskim działaniem podjętym w kierunku budowania i wzmacniania współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w obszarze opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych jest projekt I-CARE SMART. Jego celem jest przybliżenie społeczności seniorów innowacji poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług aktywnie angażujących ich odbiorców oraz rozwój „srebrnej gospodarki”.

W raporcie o którym piszemy, można znaleźć wyniki badań przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2021 roku za pośrednictwem internetowych formularzy ankietowych stworzonych przy wykorzystaniu aplikacji Google Forms – udostępnionych na Facebookowym profilu SeniorApp, a także kwestionariuszy ankietowych w formie drukowanej dostarczonych do Domów Dziennego Pobytu i Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych na terenie Polski w następujących obszarach: zdrowotnym, społecznym, ekonomicznym i technologicznym. 

Z Raportu wyłania się całe spektrum problemów dotykających współczesnych seniorów: poczucie osamotnienia, wykluczenie cyfrowe, ograniczenia w dostępie do opieki zdrowotnej czy usług, nie zawsze wystarczające dochody.

Działasz na rzecz środowiska senioralnego? Chcesz pozyskać dofinansowanie? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Chcesz skonsultować treść składanej oferty? Nasi doradcy pomogą. Umów się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło:
Raport: https://seniorapp.pl/wp-content/uploads/2021/12/SeniorApp_Raport_wersja-elektroniczna.pdf
Mobilna aplikacja: https://seniorapp.pl/?gclid=CjwKCAiAk–dBhABEiwAchIwkXk2048LBkqvCb7N1PL5tMsxe9eN6TUnZTmDSKdT1GD1VwKFuhzz2RoC4gQQAvD_BwE