Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Jak zaangażować się społecznie?

20 stycznia, 2023

Możliwości jest wiele. Wolontariat, inicjatywy oddolne czy budżet obywatelski. Działalność społeczna wpisana jest w społeczeństwo obywatelskie, a organizacje pozarządowe są jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego.

Społeczeństwo obywatelskie jest formą aktywności i zdolności do samorealizacji oraz określenia i osiągania wyznaczonych celów. Pełny rozwój organizacji pozarządowych możliwy jest jedynie w społeczeństwach ludzi wolnych. Z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pozarządowych jednym z wolności i praw człowieka jest wolność zrzeszania się, tzn. możliwość swobodnego tworzenia oraz działania w organizacjach o charakterze własnowolnym.

Stowarzyszenia i fundacje

Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje. Osoby, które decydują się na rozpoczęcie działalności społecznej muszą zmierzyć się z dylematem, którą formę prawną działalności wybrać i która z nich będzie dla nich korzystniejsza. Przy podejmowaniu tej decyzji należy wziąć pod uwagę intencje, motywy i zasoby założycieli. Więcej o działalności stowarzyszeń i fundacji znajdziecie w artykule Stowarzyszenie czy fundacja? Różnice i podobieństwa

Wolontariat

Najpopularniejszą i najszybszą formą zaangażowania się w działalność społeczną jest wolontariat. Dlaczego tak jest? Ponieważ wolontariat nie wymaga formalności związanych z zakładaniem organizacji, szukaniem środków czy docieraniem do potrzebujących, co często nie jest takie proste. Na pracę w wolontariacie można poświęcić tyle czasu ile uważa się za słuszne. Nie trzeba od razu składać długofalowych deklaracji. Jeśli bowiem okaże się, że ta forma działalności społecznej nie spełnia naszych oczekiwań – zawsze można zrezygnować, bez większych konsekwencji. Wolontaryjnie można działać w różnych dziedzinach życia.

Najczęściej spotykane formy wolontariatu to:

  • wolontariat w organizacjach pozarządowych,
  • wolontariat w schronisku,
  • wolontariat w domu dziecka,
  • wolontariat w szpitalu,
  • wolontariat w hospicjum,
  • wolontariat sportowy (np. pomoc w organizacji dużych imprez, tj. maratony czy zawody).

Inicjatywy oddolne

Poprzez inicjatywy oddolne (społeczne, lokalne, obywatelskie) rozumieć należy wszelkie formy samoorganizacji mieszkańców, zbiorowego działania zmierzającego do określonego celu i do wywołania zmiany w środowisku lokalnym, działania na rzecz dobra wspólnego. 

Inicjatywa oddolna powinna angażować konkretną grupę osób (a nawet całą społeczność lokalną). Chęć działania powinna być widoczna od momentu sformułowania pomysłu, poprzez realizację działań, do momentu osiągnięcia zamierzonego celu, efektu.

Inicjatywa oddolna może mieć bardzo różnorodną formę i służyć realizacji różnych pomysłów np.: wytyczenie ścieżki rowerowej, wykonanie prac porządkowych w nieestetycznych miejscach, organizacja festynu, zabawy dla dzieci, warsztatów rękodzieła dla seniorów, rajdu rowerowego, zawodów sportowych, warsztatów muzycznych, pleneru malarskiego, stworzenie makiety, sadzenie drzewek, wykonanie karmników dla zwierząt itd. Paleta pomysłów jest w zasadzie nieograniczona.

Grupy nieformalne

Grupa nieformalna to typ grupy społecznej charakteryzujący się płynną i elastyczną strukturą, przewagą więzi osobowych, brakiem formalnie wytyczonych zadań do zrealizowania, nieformalną kontrolą społeczną.

Najczęściej powstaje spontanicznie wśród członków organizacji, dzieląc wspólne przestrzenie i zadania. Organizacja nieformalna nie jest określona w żadnym dokumencie ani memorandum. Powstaje z relacji przyjaźni, rywalizacji lub antagonizmu między członkami organizacji.

Budżet Obywatelski

Bardzo ciekawą formą zaangażowania mieszkańców danej społeczności, jest z roku na rok coraz bardziej popularny, budżet obywatelski, w którym realizowane są pomysły i inicjatywy obywateli. Jest to okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Należy pamiętać też, że w każdym mieście budżet obywatelski regulowany jest przez odrębne zasady

Główne założenia:

  • Mieszkańcy współdecydują o podziale części budżetu miasta, dzielnicy lub gminy. 
  • W formie pisemnej zgłaszają swoje potrzeby i pomysły na ich zaspokojenie. Najczęściej należy złożyć wniosek z opisem pomysłu, sposobem jego realizacji oraz kosztorysem.
  • Następnie odbywa się głosowanie. Pomysłodawcy zadania muszą zadbać o głosy i zapewnić promocję i reklamę swojego pomysłu. Projekty z największą liczbą głosów są realizowane przez gminę.
  • Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania publiczne zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy.

Tak więc okazji do tego, aby zaangażować się społecznie jest mnóstwo, począwszy od tych nieformalnych, pojedynczych działań a skończywszy na bardziej sformalizowanych, związanych czasami z pracą zarobkową w organizacjach społecznych. Każdy powinien umieć sam ocenić swoje moce przerobowe, ilość wolnego czasu i przede wszystkim obszar, na którym chciałby działać. Optymalnym rozwiązaniem byłoby połączenie swoich zainteresowań, chęci i pasji w działalności społecznej, jednocześnie wykorzystując zdobyte doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Masz pomysł na realizację jakiegoś przedsięwzięcia lub rozwiązania problemu w swoim środowisku lokalnych? Chcesz skonsultować swój pomysł? Chcesz pozyskać mikrodotację na realizację swojej inicjatywy? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku do budżetu obywatelskiego? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło:
https://legalden.pl/fundacje-a-stowarzyszenia-podobienstwa-i-roznice/
http://www.projekt.rozansko.pl/index.php/inicjatywy-oddolne
https://poradnik.ngo.pl/wolontariat-w-ngo