Ułatwienia dostępu

Skip to main content

ZNIKAM, GUBIĘ SIĘ, TRACĘ, UCIEKAM. Zapytaj, czy możesz pomóc. Kampania społeczna na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością psychiczną

03 listopada, 2022

Placówki, które zapewniają wsparcie osobom w kryzysie psychicznym

Pobierz informator ze strony www.wroclaw.pl „Miejsca pomocy medycznej i wsparcia środowiskowego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin/opiekunów.”

O co chodzi?

Kampania społeczna na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami – w tym przypadku niepełnosprawnością psychiczną, ma za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców i mieszkanek Wrocławia na temat funkcjonowania, miejsc uzyskania pomocy oraz savoir-vivre’u wobec osób będących w kryzysie psychicznym w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i grup senioralnych.

Kampania obejmuje: plakaty, filmy, wywiady, wystawę, prelekcje i warsztaty, których spójny przekaz zwiększa wiedzę związaną z potrzebami osób w kryzysie psychicznym oraz kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb tych osób (zarówno dzieci jaki i dorosłych). Poprzez wizualizację życiowych sytuacji chcemy edukować i budować obywatelskie społeczeństwo bez barier.

Kto za tym stoi?

Pomysł kampanii jest efektem spotkań wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności przestrzeni publicznej oraz usług.
Grupa branżowa powstała w listopadzie 2018 roku, i tworzy ją ponad 30 wrocławskich organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i grono ekspertów z obszaru szeroko rozumianej niepełnosprawności i dostępności.

Po co?

Celem naszego działania jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców oraz mieszkanek Wrocławia na temat rzeczywistych potrzeb osób będących w kryzysie psychicznym w przestrzeni publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadpodstawowych oraz grup senioralnych).

Mamy nadzieję, że dzięki naszej kampanii wzrośnie poziom akceptacji i zrozumienia dla osób w kryzysie psychicznym, a każdy z nas będzie wiedział jak reagować i gdzie znaleźć pomoc dla osób ze szczególnymi potrzebami psychicznymi.

Zależy nam na tym, aby Wrocławianie i Wrocławianki poznali oraz utrwalili podstawowe zasady savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami psychicznymi. Jesteśmy przekonani, że dzięki kampanii stworzymy warunki sprzyjające większej aktywności społecznej, politycznej i zawodowej osób będących w kryzysie psychicznym.

Elementy kampanii

Edukacja. Prelekcje i warsztaty dla dzieci i seniorów w sześciu wrocławskich placówkach. 
Filmy prezentujące mieszkańców i mieszkanki Wrocławia, osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi: depresją, stanami lękowymi, borderline i afazją. 
Plakaty, na których widoczni są bohaterowie kampanii w różnym wieku. 
Wywiady i infografiki, na których prezentujemy dobre praktyki i podstawowe zasady savoir vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami psychicznymi. 
Wystawa, która zostanie zorganizowana i zaprezentowana w przestrzeni Wrocławia w terminie od 13 października do 19 listopada 2022 roku. 

Organizacje i instytucje tworzące wrocławską Grupę Branżową do spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności:

 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
 • Fundacja Aktywizacja 
 • Fundacja Estyma 
 • Fundacja Eudajmonia 
 • Fundacja Fonis 
 • Fundacja Imago 
 • Fundacja Katarynka 
 • Fundacja Lepsze dni 
 • Fundacja Manufaktura Inicjatyw 
 • Fundacja Opieka i Troska 
 • Fundacja Polska Bez Barier 
 • Fundacja Potrafię pomóc 
 • Fundacja Promyk Słońca 
 • Fundacja Sensor 
 • Fundacja To The Future 
 • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci 
 • Fundacja Znacznie Więcej 
 • Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego 
 • Klub Kibiców Niepełnosprawnych 
 • Federacja Kibiców Niepełnosprawnych 
 • Fundacja Niepełnosprawni Stabłowice i Przyjaciele 
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
 • Polski Związek Głuchych 
 • Polski Związek Niewidomych 
 • Stowarzyszenie Ostoja 
 • Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości 
 • Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych Nadzieja 
 • Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 • Biuro „Wrocław bez barier” 
 • Społeczny Doradca Prezydenta miasta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami 
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
 • Społeczna Wrocławska Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych 
 • Terenowy Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich 
 • Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
 • Koordynatorka Dostępności w Urzędzie Miasta Wrocław 

Uczestnikami spotkań grupy są również przedstawiciele:

 • Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 
 • Oficer pieszy z Biura Zrównoważonej Mobilności 

Pełne informacje o kampanii znajdują się na Portalu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych www.wro-ngo.pl, który prowadzi Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

W imieniu grupy branżowej, operatorami projektu/kampanii są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Federacja Kibiców Niepełnosprawnych – FKN.

Zadanie współfinansowane jest ze środków PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu www.mops.wroclaw.pl i zlecone przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl | Wroclaw [Wroclove]

Jak zorganizować kampanię społeczną? Masz pomysł, ale nie wiesz od czego zacząć? Skąd pozyskać środki? Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na bezpłatne doradztwo już dziś!

Żródło: www.wro-ngo.pl